FORUTSIGBARHET: Barnesykepleierforbundet og Norsk barnelegeforening etterlyser større forutsigbarhet i finansieringen av barnepalliative team. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

Vi trenger mer penger og forutsigbarhet til barnepalliative team

Prisjustert finansiering, men ingen styrking av barnepalliative team.

Publisert
Kristi Egge Haugstad

DET ER GLEDELIG at den norske regjeringen fortsetter å bevilge 31,8 millioner til barnepalliative team i spesialisthelsetjenesten. Selv om denne øremerkingen videreføres og er prisjustert, er det viktig å merke at det ikke innebærer en styrking av barnepalliative team. 

Fagmiljøet ser behov for en tydelig forventning til de regionale helseforetakene om en reell, flerårig økonomisk satsning på barnepalliative team slik at dette faktisk blir gjennomførbart innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

I 2023 ble det for første gang gitt 30 millioner kroner til dette formålet. Pengene ble fordelt i mai-juni med ulike summer til landets 19 barne- og ungdomsklinikker. Enkelte klinikker fikk over 3 millioner, andre bare 100.000 for å etablere og drifte et barnepalliativt team.

FORUTSIGBARHET. Klinikkene fikk beskjed om at pengene måtte brukes i inneværende budsjettår, men det er nærmest umulig å ansette fagpersoner på kort varsel i 10-20% stilling for en begrenset tidsperiode. Uten økonomisk forutsigbarhet får vi ikke bygget opp et bærekraftig og likeverdig barnepalliativt tilbud i hele landet.

Hege Kristiansen

Fortsatt øremerking av midler i 2024 er klokt, men vi trenger et betydelig høyere beløp som gir klinikkene en reell mulighet til å styrke barnepalliasjon i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Allerede i 2020 estimerte fagmiljøet et behov for minst 50 millioner til dette formålet. Prisjustert tilsvarer det minst 60 millioner i 2024.

FRAGMENTERT. Barnepalliasjon er en tjeneste som fortsatt er fragmentert og ukoordinert i hele landet. Videreføring av øremerkede midler er avgjørende for å sikre at barn og unge med livsbegrensende sykdommer og deres familier får den nødvendige omsorgen og støtten de trenger i en vanskelig tid. Regjeringens fortsatte oppmerksomhet og forpliktelse til å støtte barnepalliasjon er avgjørende for alle som er berørt av dette feltet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS