KONGRESS: Arne Kolstad (t.v), Johanna Olweus og Fredrik Schjesvold ser frem til årets ASH-kongress. Foto: (fra venstre) Lasse Moe, Ali Hamza/Healthtalk, Lasse Moe Foto:

KONGRESS: Arne Kolstad (t.v), Johanna Olweus og Fredrik Schjesvold ser frem til årets ASH-kongress. Foto: (fra venstre) Lasse Moe, Ali Hamza/Healthtalk, Lasse Moe

Foto:

Spent på årets ASH-kongress

Kongressen American Society of Hematology (ASH) finner sted 11-14 desember i Atlanta, Georgia i USA i år. Dagens Medisin har spurt tre klinikere og en forsker om deres forventninger til årets kongress.

Publisert

ASH (Dagens Medisin): Flere norske forskere følger hybridkongressen til American society of hematology (ASH) som avholdes på Georgia World Congress Center.

Under konferansen presenteres de største nyhetene innen hematologi. Det er ventet flere studier som slippes under kongressen, og samtidig publiseres i topptidsskrift som New England Journal of Medicine.

Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter, er til stede under ASH for å følge kongressen i Atlanta.

Schjesvold er svært spent på siste nytt om CAR-T-behandlinger, og bispesifikke antistoffer.  

Dette er behandlinger som han også under fjorårets ASH-kongress trakk frem som de mest interessante nyhetene.

Spent på islandsk studie
– Behandlingene er så nye at man under hver kongress får oppdaterte data med et halvt år lengre oppfølging. Det er dette som er det store for tiden, sier Schjesvold.   

Schjesvold er også svært spent på den islandske screening-studien iStopMM, som undersøker forekomsten av forstadier til myelomatose i den islandske befolkningen.  

Det er allerede sluppet fire abstracts på nettsidene til ASH om iStopMM-studien.

Blant annet et abstract om viktigheten av screening, et om å definere referanseintervaller for Serum Free Light Chains i screeningen, et abstract om prevalensen av SMM og et abstract om monitorering av sirkulerende tumor-plasma celler for pasientene.

– Vi venter de første resultatene fra Island sin iStop multippel myeloma-studie. Dette er en screeningstudie av store deler av populasjonen på Island, sier Schjesvold til Dagens Medisin.  

Han forteller at dette er den første screeningstudien som er gjort på myelomatose.  

– De har fått digitalt samtykke for relevante aldersgruppe (over 40) på Island. Neste gang deltakerne dro til legen ble det tatt en blodprøve. Deretter var det randomisering i tre grupper: Gruppe 1 fikk ikke vite om MGUS-statusen, gruppe 2 fikk beskjed om dette og beskjed om å kontakte fastlege, mens gruppe 3 fikk bred utredning og tett oppfølging.  

Schjesvold forklarer at MGUS-status (monoklonal gammopati av usikker betydning) er forstadiet til myelomatose – og at det i noen tilfeller fører til kreftformen.  

Ifølge et av abstractene til iStopMM-studien ble dette funnet hos 3076 av pasientene, mens 224 allerede hadde fått påvist MGUS-status ved inklusjon i screeningkohorten.

– Det er vanlig å ha dette uten å utvikle sykdom. Om lag fem prosent over 40 år har det. Så det er mange i en populasjon. Det er en del av dem som utvikler seg til alvorlig sykdom, selv om mange har denne statusen uten sykdom.

– Det store spørsmålet er om screening kan gjøre at man finner pasientene raskere, og kan behandle dem på et mer gunstig tidspunkt. 

– Ser ut til at feltet beveger seg raskere enn forventet
Overlege Arne Kolstad ved Sykehuset Innlandet sier det er mye å lese seg opp på til årets kongress. 

– Det er veldig mange abstracts å lese gjennom. Førsteinntrykket for lymfom er at en stor mengde studier går på celleterapier, CAR- og lignende behandlinger. 

FØLGER ALL: - Det som det er mest forhåpninger om her er om blinatumomab og inotuzumab brukt i primærbehandlingen kan øke overlevelsen. Foto: Privat
FØLGER ALL: - Det som det er mest forhåpninger om her er om blinatumomab og inotuzumab brukt i primærbehandlingen kan øke overlevelsen. Foto: Privat

– Det skjer mye nytt med tanke på teknologi og kliniske studier, med lovende effekter av denne type behandlinger. Feltet ser ut til å bevege seg raskere enn det man kan ha forventet. Det er førsteinntrykket jeg sitter med. 

Kolstad ser også andre potensielt spennende fremskritt. 

– Men der må vi nok gå mer inn i detaljene i studiene, så det er litt tidlig å si noe om. Men celleterapier ser ut til å være dominerende. 

– En fantastisk utdanningsplattform
Johanna Olweus, forsker og professor ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, sier ASH-kongressen er spennende både for helsepersonell og forskere. 

– ASH er en fantastisk utdanningsplattform innenfor feltet blodsykdommer. Man får virkelig mulighet til å oppdatere seg på alt fra det nyeste innen forskning til behandling. Det er gode «educational» og «scientific» sesjoner. 

Olweus sier det er så mye hun ønsker å få med seg at det kan bli vanskelig å velge. 

– Derfor er det fint med mulighet til tilgang i tiden etterpå. 

– Hvilke forventninger har du til årets kongress? 

– Det er særlig spennende å bli oppdatert på hva som foregår innenfor immun- og genterapi, som jeg er spesielt interessert i. 

– Litt skuffende for oss klinikere
Overlege Petter Quist-Paulsen ved avdeling for blodsykdommer på St. Olavs hospital vil følge nøye med på akutt lymfatisk leukemi (ALL).

– Jeg har skrevet nasjonalt handlingsprogram for ALL i mange år, og følger nøye med på dette fagfeltet.

– Det som det er mest forhåpninger om her er om blinatumomab og inotuzumab brukt i primærbehandlingen kan øke overlevelsen. Det er noen abstract på dette.

– Ellers har jeg foreløpig bare fått sett på «late braking» abstract og «plenary session» abstract. Disse var litt skuffende for oss klinikere, med lite som endrer praksis. 

Powered by Labrador CMS