LITE NYTT: Overlege Fredrik Schjesvold viser til at det allerede er et annet legemiddel på markedet som kan brukes som tillegg i behandlingen av pasienter med myelomatose som har fått tilbakefall. - Lite nytt, sier han om funnene fra APOLLO-studien. 

Foto: Lene Sørøy Neverdal

Studie viser effekt av ny behandling mot benmargskreft

Den ventede APOLLO-studien på pasienter med benmargskreft og tilbakefall viser effekt av et nytt behandlingsregime.Men studiefunnene innebærer ingen store medisinske fremskritt, mener overlege Fredrik Schjesvold ved OUS. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Apollo-studien er en fase 3-studie hvor forskerne har sammenlignet bruk av to ulike legemiddelregimer for pasienter med benmargskreft og tilbakefall. Studien presenteres på kommende søndag på den årlige konferansen til American Society of Hematology (ASH) og er spesialutvalgt til en pressepresentasjon på fredag kveld norsk tid.

Funnene er imidlertid ikke spesielt oppsiktsvekkende, mener Fredrik Schjesvold, overlege og leder for Oslo myelomatosesenter.

– Her er det lite nytt. Medisinsk sett viser studien ikke et stort fremskritt.

Legger til legemiddel

I studien, som er et samarbeid mellom European Myeloma Network og legemiddelselskapet Janssen, har forskerne sammenlignet to behandlinger:

  • Pomalidomid og deksametason (pomdex)
  • Subkutan daratumab, sammen med pomalidomid og dexametason

304 pasienter med myelomatose med tilbakefall, «Relapsed/Refractory Multiple Myeloma» (RRMM) er inkludert i studien. Alle pasientene hadde fått en eller flere behandlingslinjer tidligere.

Forskerne konkluderer med at det er en signifikant reduksjon i risiko for progresjon eller død i pasientgruppen som fikk behandlingsregimet med daratumab i tillegg til de andre legemidlene. Reduksjonen er på 37 prosent, rapporterer forskerne.

Abstractet, forskningssammendraget, til studien er tilgjengelig på ASHs nettsider.

– Ikke bedre effekt

Fredrik Schjesvold tror studien vil få oppmerksomhet, ettersom fagmiljøet har ventet på resultatene, men viser til at det allerede er et annet legemiddel-tillegg som har vist effekt.

– Isatuksimab er allerede godkjent for bruk sammen med pomdex. Legemiddelet man har prøvd ut her gir ikke bedre effekt enn det som er godkjent fra før, sier Schjesvold, som påpeker at det er litt forskjell på pasientgruppene.

– Isatuksimab har godkjenning til bruk for pasienter som har fått minst to behandlinger fra før. I denne studien har de gitt daratumab til pasienter som har fått minst en behandling fra før.

To momenter kan likevel spille inn i vurderingen av legemiddelet. Det ene er en mulig priskonkurranse mellom de to aktuelle legemidlene. Det andre er en vurdering av metoden.

– Det er en fordel at dette er subkutan behandling, en injeksjonsbehandling, og ikke intravenøst, sier Schjesvold.

Legemiddelet isatuksimab som har fått markedsgodkjenning er imidlertid ikke tatt i bruk av den norske helsetjenesten.

– Vi har pasienter som får isatuksimab gjennom en studie. Det er en bedre behandling enn den som er tilgjengelig i dag og som vi skulle ønske at ble tatt i bruk.

Fredrik Schjesvold opplyser at han har holdt foredrag og deltatt i advisory boards for selskapene Janssen og Sanofi, som markedsfører isatuksimab og daratumab.

Dagens Medisin følger ASH-konferansen med intervjuer med norske forskere og klinikere om internasjonale og norske nyheter innen blodkreft og blodsykdommer.

Powered by Labrador CMS