FIKK STABIL SYKDOM: – Gjennom behandling med LTX-315 var vi i stand til å ekspandere T-celler fra fire av pasientene. Av disse fire var det tre som fikk stabil sykdom som beste respons. Det er positivt at vi ser stabilisering av sykdom, sier Vibeke Sundvold, prosjektleder i Lytix Biopharma.

Foto: Lars Brock Nilsen

Lytix med nye sarkom-data på ASCO: – Positivt

Halvparten av pasientene med bløtvevssarkom i en fase 2-studie, som ble behandlet med Lytix Biopharmas LTX-315, oppnådde stabil sykdom som beste respons.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ASCO, CHICAGO (DAGENS MEDISIN): – Det er positivt at vi ser stabilisering av sykdommen. Prognosen for disse pasientene er veldig dårlig, og de responderer dårlig på det som er tilgjengelig av dagens behandlinger, sier Vibeke Sundvold, prosjektleder i norske Lytix Biopharma.

Dagens Medisin møter denne søndagen Sundvold i Chicago på verdens største kreftkongress ASCO. Der er hun i år for å presentere resultatene fra fase 2-studien sammen med den danske legen Morten Nielsen fra universitetssykehuset i Herlev, der studien ble gjennomført.

– For første gang viser vi at vi kan lage tumorspesifikke T-celler, altså T-celler som gjenkjenner tumor. Vi viser også at vi kan generere nye T-cellekloner, og at vi får en bred og heterogen T-cellerespons, sier Sundvold når DM møter henne og Nielsen foran posteren på ASCOs tredje dag.

Fra indirekte til direkte bevis
Selskapets ledende produktkandidat, LTX-315, injiseres direkte inn i svulster, og ifølge Sundvold er virkningsmekanismen godt dokumentert i cellekulturer og en rekke dyremodeller.

– Vi lager en immunrespons mot svulstene. I en tidligere klinisk studie vi har gjennomført, med behandling direkte i en svulst, førte behandlingen også til reduksjon i andre ikke-behandlede svulster i samme pasient. Dette indikerer sterke systemiske immunresponser mot svulsten. Men dette er kun indirekte bevis, sier prosjektlederen.

Komplisert behandling
Fase 2-studien som selskapet har ASCO-poster på i år, inkluderte seks pasienter med bløtvevssarkom med spredning.

– Årsaken til at det er så få pasienter med, er at dette er en komplisert behandling, og vi vil gjerne teste og se om dette i det hele tatt fungerer i pasientene.

– Hvorfor er det en komplisert behandling?

– Først behandler vi svulsten direkte i løpet av en to ukers periode. Deretter opererer vi ut svulsten, dyrker opp T-celler fra svulsten, og setter disse tilbake igjen i pasienten gjennom såkalt «adaptive cell transfer».

Prognosen er ikke spesielt god for kreftpasienter som har bløtvevssarkom med spredning.

– Alle de involverte pasientene har feilet på minst én til tre tidligere behandlinger, som består av kjemoterapi og/eller utprøvende behandling.

Ser stabiliering av sykdom
Fase 2-studien er en såkalt proof of concept-studie. Dette vil si at selskapet vil undersøke om LTX-315 er i stand til å lage en immunrespons som er rettet mot svulsten. De ønsker direkte bevis, og ikke bare indirekte bevis, slik man har sett i tidligere studier.

– Hva viser resultatene fra studien?

– Gjennom behandling med LTX-315 var vi i stand til å ekspandere T-celler fra fire av pasientene. Av disse fire var det tre som fikk stabil sykdom som beste respons. Det er positivt at vi ser stabilisering av sykdom, sier Sundvold.

Samarbeid med annet norsk selskap
Lytix har samarbeidet med norske NEC Oncoimmunity på denne fase 2-studien.

– Genene fra svulstene har blitt sekvensert og sammenlignet med genene i normalt vev for å finne forskjellen mellom svulstene og det normale vevet, og hva som er tumorspesifikt. NEC Oncoimmunity har sett på alle genene og predikert hvordan de blir presentert på svulsten. 

– Til slutt: Dere er tilbake på fysisk ASCO-kongress etter to år med heldigitale kongresser. Hvor viktig er det for Lytix å være til stede her?

– Jeg vil si at det er viktig for å holde seg oppdatert. Man kan i en viss grad gjøre det på nett også, men det er noe med å komme hit og få satt av den tiden til å være til stede og høre på. Deltakelsen er også viktig på grunn av nettverksbygging. Og sist, men ikke minst, er det viktig for å vise hvilke resultater vi har fått, og få respons på disse dataene.

Powered by Labrador CMS