La frem funn fra norsk-amerikansk studie om kreftrisiko

Funn fra et norsk-amerikansk forskningssamarbeid viser at pasienter med såkalt BRCA1-metylering hadde økt risiko for både trippelnegativ brystkreft og høygradig serøs eggstokkreft.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Overlege og professor Per Eystein Lønning er en av to nordmenn som har fått æren av å holde muntlige presentasjon under ASCO-kongressen i Chicago.

Lønning jobber ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, og la frem funnene på den amerikanske kreftkongressen ASCO 2022 fredag. 

Med på laget har han fagpersoner fra flere amerikanske institusjoner, deriblant Stanford University, og kolleger ved Haukeland universitetssjukehus.

– Vi har sett på en risikofaktor for både trippel negativ brystkreft og høygradig eggstokk-kreft, som er de to farligste variantene av disse to sykdommene. 

Se Per Eystein Lønning fortelle om forskningen og betydningen av forskningsresultatene i videoen øverst i saken. 

Feilkobling i genene

Kreft starter med mutasjon i et gen. Hos noen pasienter er den første mutasjonen medfødt. Det innebærer en nedarvet økt risiko for en enkelt eller flere bestemte kreftformer.

– Vi finner at kvinner med BRCA1-genet har høyere risiko for utvikle disse to sykdommene, sier Lønning til Dagens Medisin. 

Dagens Medisin har tidligere omtalt Bergensforskernes unike samarbeid med det anerkjente Women’s Health Initiative.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis bare det faktum at pasienten som har den aktuelle genfeilen som spiller en rolle. I studien det nå foreligger resultater fra har forskerne spurt seg hvilken rolle epigenetikk har i utviklingen av kreft.

Lønning beskriver at det er noe galt med «av-og-på-knappen» til disse genene.

– Det vi ser er at denne knappen har vært feilaktig skrudd av. Såkalt hypermetylering. Når det skjer, ser det ut som om svulstene kan oppføre seg på samme måte som de som har disse mutasjonene. 

– Økt risiko

Professoren viser til at flere studier har studert metylering i normalvev med økt risiko for disse krefttypene.

– Det spørsmålet som er blitt reist er om disse svulstene faktisk oppstår fra normalceller i bryst og eggstokker som har denne feilaktige metyleringen. Problemet med alle de studiene er at de har omfattet pasienter som allerede er diagnostisert. Dermed kan vi ikke utelukke at det er kreftsvulsten som har påvirket normalvevet og er opphavet til sykdommen.

Denne studien skiller seg ut fordi forskerne tok utgangspunkt i en stor gruppe kvinner som i utgangspunktet verken hadde bryst- eller eggstokk-kreft.

636 utviklet trippelnegativ brystkreft og 509 kvinner utviklet høygradig serøs eggstokk-kreft.  Disse gruppene ble matchet med kreftfrie kontrollgrupper i et såkalt «nested case-control»-design.

Forskerne finner en signifikant sammenheng mellom BRCA-metylering og høyere risiko for begge kreftformer.

– De som hadde denne metyleringen i blodcellene da de gikk inn i studien hadde cirka to og en halv gang økt risiko for å få trippelnegativ brystkreft og cirka 1,9 gang økt risiko for å få eggstokkreft.

Forskerne peker på at det er behov for mer forskning for å kunne avdekke om dette er en risikofaktor på tvers av krefttyper.

Powered by Labrador CMS