VIKTIG OPPDATERING: – På grunn av mangel på randomiserte kontrollerte studier har behandlingen inntil nå vært ansett som eksperimentell. Vi har ingen tilbud i Norge, men privat behandling i utlandet er mulig, sier overlege og spesialist i onkologi Arne Berg, ved Drammen Sykehus. Her avbildet under ASCO i 2018.

Foto: Lasse Moe

– Vi har ingen slike tilbud i Norge

Positive resultater sluppet på verdens største kreftkongress for ny behandling for pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke har effekt av antihormonell behandling og kjemoterapi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Saken er oppdatert.

Fredag publiseres såkalte late breaking abstracts på ASCO-kongressen. Forskningsresultatene vil presenteres i sin helhet søndag, under kongressen, som vanligvis avholdes i Chicago, men som under koronapandemien avholdes virtuelt.

Den såkalte VISION-studien undersøker behandling med det radioaktive legemidlet lutetium (177 Lu-PSMA-617).

Den radioaktive behandlingen forbedret både progresjonsfri overlevelse mediant med 8,7 måneder mot 3,4 måneder ikontrollgruppen. Totaloverlevelsen (OS) for pasientene som fikk lutetium øket fra 11,3 til 15,3 måneder.

GLEDER SEG TIL SØNDAG: – Det blir spennende å se om PSMA er en god og også stabil biomarkør, sier overlege Jan Oldenburg ved Akershus universitetssykehus, som er spent på at studien skal presenteres på plenary session, søndag.  Foto: Vidar Sandnes

Studien er en toarmet open label studie, som sammenligner utprøvende behandling med lutetium PSMA med kun «best supportive care».

Spent på presentasjon
Etter å ha sett abstractet til studien, sier onkolog Arne Berg ved Drammen Sykehus, til Dagens Medisin at han er spent på den muntlige presentasjonen av studien, førstkommende søndag. Han håper det vil bli presentert overlevelseskurver som tyder på langvarige responser hos noen av pasientene.

– VISION-studien dokumenterer for første gang livsforlengende effekt av radioaktiv isotop-behandling som er målrettet mot PSMA-positiv prostatakreft med spredning, sier Berg til Dagens Medisin.

– PSMA er et protein som ofte, men ikke alltid, sitter i cellemembranen til prostatakreftceller. En Lutetium-isotop er bundet til et lite molekyl som binder seg til PSMA og avgir beta-stråler med kort rekkevidde. Man oppnår dermed en relativt selektiv bestråling av kreftceller og omliggende vev uten for mye bivirkninger. 

Berg fremholder at man lenge har visst at noen pasienter responderer godt på denne behandlingen.

– Ingen tilbud i Norge
– På grunn av mangel på randomiserte kontrollerte studier har behandlingen inntil nå vært ansett som eksperimentell. Vi har ingen tilbud i Norge, men privat behandling i utlandet er mulig.

Berg fremholder at resultatene tilsier at fagmiljøet nå vil oppfatte PSMA-rettet radionuklidterapi som standard hos pasienter med PSMA-positiv prostatakreft med spredning, når sykdommen ikke lenger er følsom for antihormonell behandling og kjemoterapi.

– Pasientene i studien hadde alle vært gjennom behandling med minst et nytt antihormonelt legemiddel og minst en type kjemoterapi og hadde ingen utestående behandlingsalternativer med dokumentert livsforlengende effekt. Det var et krav at de skulle ha godt funksjonsnivå.

– To av tre fikk inntil seks infusjoner med Lu-PSMA hver sjette uke, mens enn av tre kun fikk støttebehandling. Halvparten av pasientene som fikk Lu-PSMA levde lenger enn 15,4 måndeder mot 11,3 måneder hos de som kun fikk symptomrettet støttebehandling (best supportive care). Behandlingen medførte også substansiell utsettelse av kreftsymptomer.

Dekning i utlandet?
Berg sier at han håper det ikke tar for lang tid før denne behandlingen blir etablert i Norge.

– I mellomtiden må det avklares om behandling i utlandet skal dekkes av det offentlige gjennom utenlandskontoret på grunn av manglende nasjonalt tilbud. Med forbehold om at et flertall har fått to linjer kjemoterapi – data om dette er ikke opplyst i abstraktet – er studien så vidt jeg kan forstå den første som har påvist livsforlengende effekt av intervensjon hos en gruppe med prostatakreft hvor alle har fått fullgod behandling etter dagens standard. 

– Pasientene i studien er med andre ord sannsynligvis representative for de vi ser i daglig klinisk praksis. En fordel med behandlingen er at den baseres på biomarkørdrevet seleksjon, ved at pasienter med kreftsvulster som ikke uttrykker PSMA ikke forventes å ha effekt. 

Viktig systembehandling
– Det er veldig attraktivt å ha en systembehandling som sikter mot PSMA. Dette har man gjort privat i flere land som Finland og Tyskland, men ikke hatt randomiserte studier på det. Det er problematisk at det tok såpass lang tid med en randomisert studie som må anses som et gjennombrudd, sier urologiekspert Jan Oldenburg.

Han er overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus. 

Oldenburg tror at dette kan bli en aktuell behandling for norske pasienter, dersom de har fått fullført avansert hormonbehandling og cellegift.

– Man vil nok gjøre dette i samme rekkefølge som man har gjort i studien, gi hormonbehandling og cellegift. Det er ganske mange som har fått disse behandlingen i Norge. Ut ifra dataene er det åpenbart nyttig og meget viktig.

Overlegen mener studiedesignet med open label, er bra nok.

– Totaloverlevelse vil man ikke kunne påvirke med placebo eller randomisering, sier Oldenburg.

Overlegen er spent på å se data fra PET-scans i studien som måler PSMA-status.

Han regner med at analyser av disse bildene vil bli presentert under plenary session.

– Det blir spennende å se om PSMA er en god og også stabil biomarkør. Sannsynligvis vil PSMA ekspresjonen reduseres etter behandling med PSMA-radionuklid. Dermed vil det bli mindre nyttig å gjenta behandlingen etter hvert men mulig at noen pasienter har svulster med relativ stabil PSMA ekspresjon som kan ha nytte av en senere behandling med samme medikament.

– Som oftest blir det interessant å høre med subgruppene med usedvanlig god og dårlig effekt som forhåpentligvis tematiseres i plenary session, sier Oldenburg.

Interessekonflikter: Jan Oldenburg oppgir ingen interessekonflikter. Arne Stenrud Berg opplyser å ha mottatt foredragshonorar fra Astellas, Bayer og Novartis de siste fem årene.

Saken ble oppdatert 04.06.2021 kl. 21.08: Dagens Medisin kom i skade for å skrive at en Lutetium-isotop er bundet til et antistoff som binder seg til PSMA. Det korrekte er at lutetium er bundet til et lite molekyl som binder seg til PSMA. 

Powered by Labrador CMS