TILBAKEFALL: – Resultatene understreker viktigheten av å vurdere alle pasienter med sene tilbakefall for ny kirurgisk behandling, sier professor og overlege Line Bjørge om studien som legges frem på ASCO. Arkivfoto. Foto:

TILBAKEFALL: – Resultatene understreker viktigheten av å vurdere alle pasienter med sene tilbakefall for ny kirurgisk behandling, sier professor og overlege Line Bjørge om studien som legges frem på ASCO. Arkivfoto.

Foto:

100 kvinner i året kan få tilbud om kreftkirurgi mot tilbakefall

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige del av verden, og i Norge blir 500 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Sykdommen har ofte spredd seg på diagnosetidspunktet, prognosen er dårlig og færre enn halvparten blir kurert.

Sykdommen behandles primært med kirurgi og påfølgende cellegiftkurer.

Professor Line Bjørge, som er seksjonsoverlege ved Haukeland unvisersitetssjukehus i Bergen, har sett på de foreløpige dataene fra en studie som er sluppet på kreftkongressen ASCO, som pågår nå. Studien skal debatteres i løpet av helgen på kongressen, som er virtuell i år.

Bjørge viser til at man ved kirurgisk behandling tilstreber å fjerne alt synlig svulstvev.

– Det er sammenheng mellom mengde gjenværende svulstvev og prognose. Nesten 80 prosent av pasientene med avansert sykdom på diagnosetidspunktet får tilbakefall av sykdommen.

Tradisjonelt vil pasienter som har fått tilbakefall motta flere behandlinger med hovedsakelig cellegift, og eller målrettede medisiner, forklarer Bjørge.
Men så vil fokus endre seg fra å kurere sykdommen til å gi palliativ behandling.

Levde syv måneder lengre
Bjørge forteller at effekten av kirurgi for pasienter med tilbakefall, har vært debattert i årevis, og at en amerikansk studie tidligere publisert i New England Journal of Medicine viste at det ikke var noen ekstra gevinst for pasienten.
I studien som nå er kommet ble over 400 pasienter med sene tilbakefall (etter mer enn seks måneder) randomisert til standard cellegiftbehandling (med karboplatin og paclitaxel) eller til behandling med kirurgi og standard cellegiftbehandling.
– Hos pasientene som mottok kombinasjonsbehandling tok det lengre tid, fire måneder, før sykdommen kom tilbake - og de levde syv måneder lengre enn de pasienten som kun mottok cellegift.

– Forskjellene av klinisk betydning
– Det er verdt å merke seg at hos de pasientene hvor man oppnådde komplett reseksjon (fjerning av alt svulstvev, journ.anm) så oppnådde man en overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder, sier Bjørge.

– Hvilke konsekvenser antar du at resultatene vil få?

– De aktuelle forskjellene er klinisk betydningsfulle. Avdelinger i Norge som opererer kreft i eggstokkene bruker alle et internasjonalt scoringssystem for å velge ut de pasientene som er egnet for kirurgi, og hvor man forventer å oppnå at pasienten blir tumorfri, sier Bjørge.
– Allerede i dag er det en del pasienter som tilbys slik behandling.

– Resultatene understreker viktigheten av å vurdere alle pasienter med sene tilbakefall for ny kirurgisk behandling, og om man tror at man kan oppnå komplett cytoreduksjon. Basert på disse dataene vil jeg anta at rundt 100 pasienter i Norge hvert år vil være kandidat for en slik sekundær debulking. (En ny operasjon for å fjerne så mye svulstvev som mulig, journ.anm).

Les abstract til studien her

Powered by Labrador CMS