Professor Per Eystein Lønning ved Haukeland sykehus/Universitetet i Bergen er ikke overrasket over at den nye studien ikke viser bedre resultater og mye bivirkninger Foto: Lasse Moe

– Skuffende resultater fra brystkreftstudie

En ny PI3K-hemmer som skulle være mer potent en tidligere varianter, gir ikke den ønskede effekten. Dette viser ny amerikansk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): –Våre funn viser mindre nytte for pasientene enn vi hadde håpet på. Samtidig er det en betydelig risiko for bivirkninger ved bruk av taselisib, sier sjeflege José Baselga ved det anerkjente kreftsykehuset Memorial Sloan Kettering i New York, i en pressemelding.

Han har hatt hovedansvaret for studien som ble offentliggjort under den store amerikanske kreftkonferansen i Chicago lørdag.

Bremset utviklingen i to måneder
I den såkalte SANDPIPER-studien deltok totalt 516 postmenopausale kvinner med avansert eller metastatisk ER-positiv, HER-2-negativ metastatisk brystkreft med aktiv sykdomsutvikling. De hadde progresjon til tross for at de initialt fikk hormonbehandling i form av en aromatasehemmer.

I den randomiserte studien fikk 176 kvinner fulvestrant og placebo, mens 340 kvinner fikk målrettet behandling med PI3K- hemmeren taselisib i kombinasjon med fulvestrant.

Så langt viser studien at kvinnene som fikk kombinasjonsbehandling, hadde 30 prosents lavere risiko for progresjon av sykdommen enn kvinner som fikk fulvestrant alene. Median utsettelse av tumorvekst var på to måneder.

Men studien avdekker også at 17 prosent av kvinnene som fikk kombinasjonsbehandling, måtte avbryte behandlingen tidlig på grunn av bivirkninger. Tilsvarende andel for gruppen som fikk monobehandling, var på to prosent.

Mest vanlige alvorlige bivirkning var diaré og høyt blodsukker.

Norsk ekspert ikke overrasket
– Studien representerer ikke noe stort gjennombrudd. Tasilesib er en ny, mer selektiv PI3K-hemmer. Responsen i form av forlenget tid til progresjon er vel omtrent som ved andre tilsvarende medikamenter, sier Per Eystein Lønning, professor ved Universitetet i Bergen og leder for brystkreftseksjonen ved Haukeland sykehus, til Dagens Medisin.

Også han påpeker at studien avdekker betydelige bivirkninger.

Studien er finansiert av F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Oppgitt interessekonflikt: Professor Per Eystein Lønning og hans forskergruppe mottar forskningsmidler fra Astra Zeneca og Pfizer.  

Powered by Labrador CMS