ONLINE STØTTE: – Jeg tror online psykologisk støtte vil bli markant viktigere i årene som kommer, når den digitale generasjonen når alderen hvor de har høyere risiko for kreft, sier førstefofatteren av en studie på temaet som legges frem på kreftkongressen ASCO. Foto:

– Den digitale generasjonen kreftpasienter søker støtte på nett

For den digitale generasjonen av kreftpasienter vil det være naturlig å bruke nettverktøy når de skal takle sykdommen, mener sveitsiske forskere. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): Hjelp til stresshåndtering på nett kan bedre livskvaliteten etter kreftdiagnose. Det har sveitsiske forskerne kommet frem til.
Stresshåndteringsprogram
De konkluderer med at hjelp fra psykologer og onkologer gjennom et web-basert program ga bedre livskvalitet hos kreftpasienter.

Det er hovedfunnet i en ny studie lagt frem på ASCO fredag.

I løpet av 12 uker etter å ha startet kreftbehandling, ble 129 pasienter plukket ut til å delta i et åtter ukers nettbasert stresshåndteringsprogram utviklet av onkologer og psykologer.

Intervensjonen er basert på veletablerte kognitive behandlingstilnærminger brukt i psykoterapi som foregår ansikt til ansikt.

Programmet tar for seg åtte tema, som kroppslige reaksjoner på stress, kognitiv stress-reduksjon, følelser og sosial interaksjon.

For hvert ukentlige tema, mottok deltakerne informasjon skriftlig og via lyd, hvorpå de fullførte øvelser og svarte på spørreskjema.

Kontrollgruppen startet først på programmet to måneder etter. De fikk ingen psykologisk støtte i disse to månedene.

Fikk bedre livskvalitet
Etter to måneder kunne forskerne konkludere at pasientene som fikk delta i programmet hadde forbedringer i livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen, målt i en såkalt FACIT-F score, en validert skala som brukes til å måle livskvalitet. I tillegg ble det brukt andre skalaer som måler stress og angst og depresjon.

Intervensjonsgruppen skåret lavere på stress etter å ha deltatt i programmet, mens stress hos kontrollgruppen ikke ble målt til å ha endret seg.

 Ingen forskjeller i angst og depresjon
Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller i forekomsten av angst og depresjon mellom de to gruppene.

De fleste av pasientene som deltok i studien var kvinner som hadde brystkreft i tidlig stadium, men studien inkluderte også pasienter som hadde lungekreft, eggstokkreft, mage-tarmkreft, lymfekreft og føflekkreft.

Studien er utført av sveitsiske forskere og på tysk. Nå ønsker de å oversette programmet til andre språk.

– Jeg tror online psykologisk støtte vil bli markant viktigere i årene som kommer, når den digitale generasjonen når alderen hvor de har høyere risiko for kreft. For dem vil det være naturlig å bruke slike verktøy, og kommunisere uten å benytte seg av ansikt til ansikt- interaksjon. Så nå er det på tide å standardisere og validere verktøyene, sa førsteforfatter av studien, Viviane Hess, kreftlege ved Universitetssykehuset i Basel i Sveits da studien ble lagt fram.

Studien er en kontrollert randomisert intervensjonsstudie.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS