Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Diabetes-anbefalinger – og dokumentasjon om effekt

Uten kjennskap til effekten kan vi ikke erstatte eller supplere eksisterende optimal forebyggende behandling av hjerte- og karsykdom med SGLT-2 hemmere hos pasienter med type 2-diabetes.

Publisert: 2022-04-07 — 08.37

Eivind Meland

Type 2-diabetes er ikke bare en metabolsk sykdom; det er i høyeste grad en vaskulær og trombofil sykdom

Innlegg: Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen (UiB)

I ET INTERVU i Dagens Medisin (03/2022) mener Kåre Birkeland ved Oslo universitetssykehus (OUS) at dagens retningslinjer for behandling av diabetes må endres – slik at GLP-1-analoger og SGLT-2 hemmere introduseres tidligere i behandlingsforløpet av type 2-diabetes.

I dag anbefales metformin som førstevalg, et medikament med dokumentert effekt på makrovaskulær sykdom – hjerte- og hjerneinfarkt og annen perifer stenoserende sykdom – hos pasienter med type-2 diabetes.

VIKTIG FOKUS. Det er positivt at en fremtredende ekspert i fagfeltet retter søkelyset på forebygging av kardio- og cerebrovaskulær sykdom som én av de viktigste oppgavene vi leger har i møtet med disse pasientene. Type 2-diabetes er ikke bare en metabolsk sykdom; det er i høyeste grad en vaskulær og trombofil sykdom.

En stor metaanalyse viser at SGLT-2 hemmere forebygger hjerte- og karsykdom signifikant. Placebo-kontrollerte studier og «add on»-studier gir begge forebyggende effekter. Effekten er ikke stor. Øvre 95 prosents konfidensintervall var samlet på 0,93, og 0,88–0,96 i subgruppeanalysene. Bare i halvparten av studiene – 55 prosent – brukte pasientene metformin.

UFULLSTENDIG INFO. Vi kjenner ikke til om pasientene som ble rekruttert til disse studiene, var optimalt behandlet med tanke på å forebygge makrovaskulær sykdom. Metaanalysen informerer mangelfullt om dette. Helsinki-deklarasjonens paragraf 33 lyder: «The benefits, risks, burdens and effectiveness of a new intervention must be tested against those of the best proven intervention(s)».

De unntaksbestemmelsene som nevnes, er ikke aktuelle ved at vi har tydelig dokumentasjon på at statiner og de fleste blodtrykksmidler forebygger hjerte- og karsykdom og død. Legemiddelindustrien kan dokumentere effekt av sine preparat ved å sammenligne med ikke-optimal behandling.

VI MÅ KJENNE EFFEKTEN. De norske retningslinjene anbefaler bruk av acetylsalisylsyre (sekundærprofyaktisk), medikamentell blodtrykksbehandling ved blodtrykk over 140/90 og statiner til alle med LDL-kolesterol på mer enn 2,5.

Konklusjonen må bli at vi ikke kjenner effekten av å erstatte eller supplere eksisterende optimal forebyggende behandling av hjerte- og karsykdom med SGLT-2 hemmere hos pasienter med type 2-diabetes.

Det er ikke økonomiske argumenter som hindrer oss i det, slik det blir hevdet i Dagens Medisin. Vi mangler nødvendig dokumentasjon.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!