Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi må bygge videre på kontinuitet og individuell omsorg

Vi trenger en fødselsomsorg som er basert på kontinuitet og individuell omsorg. Med team og ansatte som kjenner hverandre, jobber vi bedre sammen – og oppnår større trygghet og høyere arbeidskapasitet.

Publisert: 2022-02-24 — 11.55

Kari Aarø

Kronikk: Kari Aarø, leder for Den norske jordmorforening

FØDSELSOMSORGEN ER i endring, og det er ikke bare til det bedre. Utfallet for mor og barn er et av verdens beste. Likevel har vi sett de siste to årene at fødende og barselkvinner har tatt til orde for at fødselsomsorgen har flere mangler.

En studie fra 2021 viser at de fødende ønsker mer individuell oppfølging.

UTRYGGHET. Resultatene viser at kvinner vil ha en omsorg som ivaretar mer enn den medisinske sikkerheten. Omsorgen må føles personlig og ekte. Den fødende ønsker å kjenne at jordmora virkelig bryr seg om henne. 

Dette er selvsagt også målet til jordmødrene som jobber innenfor fødselsomsorgen. For å lykkes, må vi ha tid til å gi denne omsorgen. Små enheter der jordmødrene jobber i team, mener vi er veien å gå for å lykkes.

Vi må vi beholde avdelinger som ABC, Storken og Fødeloftet, og utvikle nye modeller som ivaretar prinsippet de har bygget på; kontinuitet og temaarbeid

Når nye sykehus bygges, er det et ønske om større avdelinger med personell som løper imellom. Dette frykter vi vil gi utrygge ansatte, dårligere tjenester og føre til at flere forlater yrket.

PSYKOLOGISK TRYGGHET. Har vi team og ansatte som kjenner hverandre, jobber vi bedre sammen. Dette fører til større trygghet og høyere arbeidskapasitet. Når det er travelt, vil det ikke føles uoverkommelig. Det motsatte er ansatte som ikke kjenner hverandre fordi personell blir flyttet for mye rundt. Det kan føre til en følelse av alltid å være for få folk på jobb.

Psykologisk trygghet i teamet er en viktig faktor for å lykkes. ABC-enheten ved OUS er et eksempel på hvordan en kan lykkes med å gi de fødende kontinuitet og god omsorg. ABC er en jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted. En slik måte å organisere fødselsomsorgen på, gir gode resultater.

FAGLIGHETEN. Nå er det bestemt av ledelsen på OUS at dette tilbudet ikke skal være med inn i det nye sykehuset. I flere år har ledelsen argumentert for at det ikke er plass, men nå uttaler ledelsen at dette handler om det faglige tilbudet.

Det er ingen forskning som viser at dette tilbudet ikke er et faglig godt tilbud. Det finnes mye forskning som viser at omsorgsmodeller som er basert på kontinuitet og individuell oppfølging, gir vel så gode resultater for friske fødende som tradisjonelle fødeavdelinger. Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker flere slike modeller for å sikre en differensiert fødselsomsorg.

BÅDE OG. Den fødende må selv ha mulighet til å velge hvilken omsorg de ønsker.

 • De som ønsker en epidural, må få ta et informert valg om dette
 • De kvinnene som ønsker å føde i en lavrisikoenhet, må ha mulighet til det.

Det trenger ikke være noe enten eller. En modell der kontinuitet og temaarbeid er standarden, kan også utvikles for de fødende som trenger mer overvåking.

FREMTIDIG PLANLEGGING. Store avdelinger blir uoversiktlige for både de fødende og de ansatte. Det blir ikke plass til omsorgen i slike modeller. Dette må helsemyndighetene ta høyde for når det nå planlegges og bygges nye sykehus.

Den norske jordmorforening mener vi må utvikle fremtidens fødselsomsorg med kontinuitet i omsorgen som standard. Vi må vi beholde avdelinger som ABC, Storken og Fødeloftet – og utvikle nye modeller som ivaretar dette prinsippet.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!