Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ALVORLIG: – Jeg synes det er problematisk at man ikke får svar når man henvender seg til administrerende direktør om et tema som er så alvorlig, sier Anne Marit Wang Førland (innlimt bilde), ansattrepresentant i styret til Oslo universitetssykehus. 

Bierverv vurdert av HR samme dag som det ble omtalt

– Jeg synes det er nedslående at jeg skal få vite hva som skjer via en journalist, sier Anne Marit Wang Førland, ansattrepresentant i styret til Oslo universitetssykehus (OUS). Hun reagerer på at retningslinje for bierverv for ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) ikke er fulgt.

Publisert: 2021-11-26 — 13.17 (Oppdatert: 2021-11-26 — 16.31)

Rettelse: Dagens Medisin kom i skade for å skrive at biervervet til prosjektdirektør for nye OUS, Just Bing Ebbesen, ble vurdert samme dag som medieomtale. Det korrekte er at biervervet ble vurdert av HR-avdelingen samme dag som medieomtale. Saken ble oppdatert 26. november klokken 16:32

Dagens Medisin har tidligere omtalt at skjema for forhåndsvurdering av bierverv ble ikke benyttet i forbindelse med at prosjektdirektør for nye OUS, Just Bing Ebbesen, påtok seg styreverv for Hjemmelegene AS.

– Dette skjemaet ble ved en intern glipp ikke benyttet, skrev OUS i et skriftlig svar til Dagens Medisin.

Ansattrepresentant fikk svar etter medieomtale

Ansattrepresentant i styret til OUS, Anne Marit Wang Førland, har tidligere uttalt til Dagens Medisin at hun forespurte administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus om det er gjort en skriftlig forhåndsvurdering og gitt en godkjenning etter at hun leste om prosjektdirektørens bierverv.

LES OGSÅ
Intern glipp da prosjektdirektørs bierverv ble vurdert

Wang Førland hadde ikke fått svar på sin henvendelse da Dagens Medisin snakket med henne torsdag 25. november.

– Jeg synes det er problematisk at man ikke får svar når man henvender seg til administrerende direktør om et tema som er så alvorlig. Jeg forespurte igjen tirsdag, men har ikke mottatt noe om dette. Det synes jeg er alvorlig, sa Wang Førland til Dagens Medisin.

– Jeg skrev i min henvendelse at det er sterkt betenkelig at prosjektleder av nye OUS innehar styreverv for Hjemmelegene AS, som ønsker overtakelser av offentlige helsetjenester, spesielt sett i lys av OUS sitt ønske om mer behandling av pasienter hjemme i samarbeid med kommunen, sier Wang Førland

Dagens Medisin har henvendt seg til OUS med spørsmål til Bjørn Atle Atle Bjørbeth. administrerende direktør for OUS, Just Bing Ebbesen, prosjektdirektør for nye OUS og Gunnar Bovim, styreleder ved OUS. Susanne Flølo, HR-direktør ved OUS svarer på spørsmålene via e-post.

– Foretakstillitsvalgte Førland fikk svar på sin henvendelse i mail fra meg i dag 26. november kl. 07.56.

LES OGSÅ
– Styrevervet reiser spørsmål om direktørens habilitet

 

– Hovedproblemet er utelatt i svar til Dagens Medisin

Wang Førland har lest det skriftlige svaret Dagens Medisin fikk tilsendt av OUS torsdag 25. november.

– I svaret som Dagens Medisin har fått oversendt er det flere interessante forhold, sier Wang Førland.

Hun mener at OUS i sitt svar har utelatt hovedproblemet.

– Ebbesen er ikke ansatt som lege i sykehuset. Han er prosjektleder av nye OUS. I det arbeidet vil han ikke ha konkrete pasientoppgaver. Det de problematiserer i svaret til Dagens Medisin er helt på sidelinjen og gjør seg ikke gjeldende for hovedproblemet: at han er en av de øverste lederne i sykehuset som har ansvar for at det nye sykehuset blir slik at det kan levere de tjenestene det er bestemt at sykehuset skal gi.

– I planene for nye OUS ligger det at mer behandling av pasienter skal skje hjemme i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Dette vil være særlig aktuelt for eldre pasienter med flere lidelser.

– Sitter man i styret for Hjemmelegene og samtidig er leder for «Nye OUS» kan det fort tenkes at Hjemmelegene kan få et sugerør rett inn i OUS sitt pasientgrunnlag. Det er der habilitetsproblemet oppstår.

Wang Førland mener det er et habilitetsproblem på et overordnet nivå.

– Ikke at han sitter med egenvinning i form av kroner og øre. Det er et habilitetsproblem på et overordnet nivå. Skal man bruke private tjenester i samarbeid med det offentlige skal oppdragene ut på anbud etter regler som følger disse formål.

– I svaret leser jeg ikke at de problematiserer det. Det er det som er det formelle i saken.

I svar på spørsmål om kommentar til at det oppstår et habilitetsproblem på overordnet nivå, skriver Flølo:

– Det er vanskelig å kommentere da det er uklart hva som menes med et «habilitetsproblem på overordnet nivå». Jeg viser til vår vurdering om at vi ikke har funnet det habilitetsmessig betenkelig at prosjektdirektør har dette biervervet.

Til utsagn om at det kan tenkes at at Hjemmelegene kan få et sugerør rett inn i OUS sitt pasientgrunnlag skriver Flølo:

– Dette fremstår som en uforståelig problemstilling ut fra hvordan pasientstrømmene går i norsk helsevesen og ut fra hva som er Hjemmelegenes rolle og hva som er OUS sin rolle som spesialisthelsetjeneste.

 

Bierverv vurdert av HR samme dag som det ble omtalt

Dagens Medisin har spurt om det er gjort en juridisk vurdering av Just Bing Ebbesen sitt bierverv. Til svar skriver Flølo:

– Vurderingen bygger på retningslinjen for ansattes bierverv ved OUS og denne er utarbeidet med grunnlag i gjeldende rett på området.

– Når ble HR sin vurdering av Just Bing Ebbesen sitt bierverv gjennomført, hvilken dato?

– 5. november. Sendt administrerende direktør Bjørnbeth samme dag.

Dagens Medisin publiserte 5. november artikkelen: – Styrevervet reiser spørsmål om direktørens habilitet

 

– Påfallende at retningslinjen ikke er fulgt

– Jeg synes det er påfallende at retningslinjen ikke er fulgt som den skal. Skjema føres nå inn i etterkant. Det har altså ikke vært gjenstand for en formell vurdering. Det har vært en samtale med administrerende direktør, som igjen har pratet med styreleder.

– Jeg viser til vår uttalelse i går, hvor hovedpoenget er at biervervet ble vurdert og godkjent av administrerende direktør Bjørnbeth i forkant. Det manglende skjemaet har ikke hatt betydning for utfallet av saken, svarer Flølo i en kommentar. 

– Da har man ikke fulgt OUS sin retningslinje for bierverv slik man skal. Det er rettet opp i etterkant, sier Wang Førland.

– Dermed sparker de bena under eget system. De skriver at det ikke ville endret konklusjon i saken- jeg synes de gjør et unntak for en av sine egne. Det er ikke gitt at det ville vært greit for en alminnelig ansatt. Svaret Dagens Medisin har fått tilsendt svarer ikke ut problematikken.

Til spørsmål om hva Bjørnbeth, Ebbesen og styreleder ved OUS sier til Wang Førlands uttalelse svarer Flølo:

– Vi har fulgt hovedinnholdet i retningslinjen.

 

– Ikke akseptabel kommunikasjonsform

Wang Førland sier at hun vet at andre organisasjoner ved sykehuset mener dette er problematisk.

– Flere har spurt meg om jeg har fått svar.

– Jeg synes det er nedslående at jeg skal få vite hva som skjer via en journalist. Det sier kanskje noe.

– Jeg tror administrerende direktør tenker at han har svart på min forespørsel i Dagens Medisin, det har han ikke gjort. Den er mer konkret enn det svaret som er gitt til Dagens Medisin. Når jeg purret sist utelot jeg å si det, men jeg anser ikke dette som en akseptabel kommunikasjonsform i en formell henvendelse.

På spørsmål til OUS om kommentar fra Bjørbeth til uttalelse fra Wang Førland om at hun får informasjon via en journalist og at hun ikke anser dette som en akseptabel kommunikasjonsform skriver Flølo:

– Jeg svarte Førland i dag 26. november kl. 07.56 og jeg håper at dette er oppklarende for henne.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Rolf Kirschner 28.11.2021 13.47.20

  Lege

  Det er jo som dikteren sier: "Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre". Mer behøver vi ikke si!

 • Tore lund 27.11.2021 19.55.19

  Pensjonist

  Ansattrepresentant i styret til OUS, Anne Marit Wang Førland er ei av direktørens overordnede og da svarer en når en blir spurt. Dette er nesten ordrenekt. At daglig leder ikke svarer en offentlig oppnevnt styremedlem er nesten så ikke en tror er sant. En arrogant oppførsel av en direktør som styre har ansatt som bør havne på helseministerens bord.

 • Eigil Fossum 27.11.2021 12.33.53

  Lege

  Aker-Gaustad prosjektet bygger på en urealistisk overføring av tjenester til Oslo kommune og private. Det vet prosjektleder som nå bygger seg opp i det private. OUS underkommuniserer hvor massiv motstanden mot prosjektet er i organisasjonen og overkommuniserer hvor tett man samarbeider med de ansatte. Måten OUS her behandler en hovedtillitsvalgt på er beskrivende for det OUS definerer som «tett og nært» samarbeid med de ansatte.

 • Jon Brinchmann Reitan 26.11.2021 18.48.20

  Lege

  Bra Anne Marit! Stå på! Mye underlig med OUS-utbyggingen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!