Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

IKKE SETT PÅ SAKEN: – Det ble besluttet at anbud ikke skal iverksettes før Stortinget har behandlet saken. Stortinget har ikke fått saken, sier Bård Hoksrud. Arkivbilde tatt i annen sammenheng: Vidar Sandnes.

– Vil foreslå ny utredning hvis regjeringen ikke kommer med endring

Solberg-regjeringen foreslo pilot for anbud på blåresept i sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i FrP, sier de vil fremme samme forslag om utredning av konsekvenser av anbud på blåresept hvis Støre-regjeringen ikke kommer med endringsforslag i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022.

Publisert: 2021-11-08 — 09.00

BYRÅKRATISERING: – Ved innføring av et søknadssystem blir det en voldsom byråkratisering som vi ser som en uheldig utvikling, sier Arnfinn Aarnes. Foto: Lars Opstad, FFO.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker en utredning av konsekvensene for pasienter, som vi fremmet forslag om og fikk vedtatt i forbindelse med revidert budsjett. Det er for enkelt å si at så lenge virkestoffet er det samme så går det fint å benytte eldre og billigere medisin. Vi er sinker nok som det er i Norge når det gjelder å innføre og ta i bruk nye medisiner, sier Hoksrud til Dagens Medisin.

Det var i forslag til statsbudsjett for 2022 at Solberg-regjeringen foreslo å bevilge 11 millioner kroner til gjennomføring av pilot for anbud for blåreseptlegemidler, med kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) som pilot.

– Det er flere pasientorganisasjoner som har kontaktet oss i forbindelse med dette forslaget og i vår i forbindelse med revidert budsjett. De er bekymret.

Støre-regjeringen vil presentere tilleggsproposisjon, endringsforslag, til statsbudsjett klokken 12 i dag.

Les også: – Foreslår tre tiltak

– Handler ikke om riktig medisin

Legeforeningen ut mot endringer i Blåreseptordningen

– Mangelen på dialog er oppsiktsvekkende

– Provoserende

Hoksrud sier han synes det er veldig provoserende at den avgåtte Solberg-regjeringen foreslo pilot for anbud på blå-resept før det ble lagt frem en utredning av konsekvenser ved å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler.

– Det ble besluttet at anbud ikke skal iverksettes før Stortinget har behandlet saken. Stortinget har ikke fått saken, dette avskjæres før alle har fått anledning til å bli hørt. Alle ser og forstår at det er fornuftig å spare penger, men vi må vite konsekvensene først.

– Områdegjennomgangen som ble gjennomført i 2020 viser til at det er mulig å spare mellom 300 og 600 millioner kroner- er ikke det bra?

– Det er en stor sum penger. Men vi kan ikke bare være opptatt av penger, jeg synes det er provoserende. Dette skulle utredes, og det er ikke gjort. Det var en enighet i Stortinget om dette.

Hoksrud sier de vil følge opp punktet hvis de ikke ser endring i forslagene som blir presentert i dag.

– Som vi gjorde i forbindelse med revidert budsjett i vår vil vi da foreslå utredning. Dette kan få store konsekvenser for folk og pasienter som må over på nye medisiner. Hvis den nye regjeringen ikke foreslår en endring av dette vil vi foreslå samme forslag som i forbindelse med revidert budsjett.

– Nå blir det spennende å se hva de som sier at det er vanlige folks tur gjør. Som sagt er det bra å tenke på pengene, men vi må ikke glemme menneskene. Vi må sikre folks livskvalitet.

– Men det vil være veldig rart hvis de går hva den avgåtte regjeringen har foreslått.

– En voldsom byråkratisering

Arnfinn Aarnes, rådgiver helsepolitikk og helsetjenester i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), er mest bekymret for at det blir en større prosess for fastleger.

– Det vi reagerer på når det gjelder anbud på blåresept er at det innebærer en stor prosess for fastlegene.

– For mange vil et bytte til legemiddel som vinner anbudet være uproblematisk. Men for andre hvor det innebærer en annen administrasjonsform og at legemiddelet ser annerledes ut kan dette bli utfordrende. Da kan fastlegene se at dette byttet ikke er hensiktsmessig og at vedkommende bør fortsette på det legemiddelet personen bruker.

– Ved innføring av et søknadssystem blir det en voldsom byråkratisering som vi ser som en uheldig utvikling. Jeg kan ikke se at det kommer til å bli gjort. For at leger skal ha tid til å gjøre denne vurderingen og registrere den må det være enkelt, krysse av en boks. Legene er allerede presset på tid, å tillegge dem ekstra søknadsarbeid- jeg tror ikke det vil skje.

– Anbud i seg selv er ikke problematisk

– Har man en anbudsmodell vil man også måtte betale mer for å bruke andre legemidler enn anbudsvinner. Alle er ulike. For mange vil nok et slikt bytte være uproblematisk, men vi må sikre dem som ikke skal bytte og la dem fortsette på legemiddel som fungerer for dem.

– Områdegjennomgangen viser at det ved en slik modell er mulig å spare mellom 300 til 600 millioner kroner i året, er ikke det bra?

– Isolert sett er ikke det feil. Vi er enige i at det ikke skal brukes mer penger enn nødvendig. Anbud i seg selv er ikke problematisk, det er bytte og en søknadsbasert ordning legene må gjennomføre for dem som ikke skal bytte som er problematisk. Legene må slippe å skrive en søknad for gjennomføring.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena Urologi og Gynkreft

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!