Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NY AVTALE: – Det er Myla Healthcare som er vinner på de fleste styrkene. Men det er også Sandoz som vi kommer til å inngå avtale med på en styrke, sier Carola Sommevåg og Erik Sagdahl. Foto: Getty Images/Sykehusinnkjøp HF

Anbudsavtale på benmargskreft-behandling: – Vil gi årlig besparelse på 350 millioner kroner

Sykehusinnkjøp HF har inngått ny avtale for virkestoffet lenalidomid som benyttes i behandling av benmargskreft. I anbudet ga åtte av ni tilbydere tilbud med over 90 prosent rabatt. Avtalen som er inngått gir en årlig besparelse på minst 350 millioner kroner.

Publisert: 2021-11-01 — 14.32

FORNØYD: – Vi er veldig fornøyde med avtalen, sier Carola Sommevåg, prosjektleder i divisjon legemidler avdeling anskaffelser i Sykehusinnkjøp HF. Foto: Sykehusinnkjøp HF

RABATT: – Først og fremst er vi fornøyde med at rabattstørrelsen blir såpass stor også første gang det konkurranseutsettes, sier Erik Sagdahl, rådgiver i divisjon legemidler avdeling anskaffelser i Sykehusinnkjøp HF. Foto: Sykehusinnkjøp HF

– Vi er veldig fornøyde med avtalen, sier Carola Sommevåg og Erik Sagdahl, henholdsvis prosjektleder og rådgiver i divisjon legemidler avdeling anskaffelser i Sykehusinnkjøp HF.

– Og helseforetakene spesielt. Det er naturligvis en del av vår strategi og mål, at dette kan gi mer og bedre pasientbehandling, sier Sommevåg.

I 2019 besluttet Sykehusinnkjøp HF en legemiddelstrategi der hovedmålet er mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av nye legemidler. Ett av tiltakene var å følge livsløpet og markedssituasjonen til legemidler tett.

– Gjennom en slik tilnærming fikk vi den nødvendige informasjonen og opplysninger for å kunne legge en god plan og strategi for dette virkestoffet, lenalidomid. Det er viktig med en god tidslinje og plan for å gjennomføre en konkurranse slik at flest mulig leverandører kan bli med i konkurransen.

– Og ikke minst at vi kan få nye avtaler på plass så fort det er mulig og timet det med patentutløp på virkestoffet. Dermed blir det en generisk konkurranse når patent snart utløper, sier Sommevåg.

Sagdahl påpeker at det ikke er rett frem med patenter.

– Dermed er det viktig at vi er proaktive og følger disse prosessene nøye slik at vi kan få på plass nye avtaler så fort det lar seg gjøre.

– Når et legemiddel har så mye salg som dette, vil hver dag være verdifull for spesialistene med nye avtaler.

Fornøyde med tidspunktet
– Hvilket legemiddel er det inngått avtale på?

– Det er Mylan Healthcare som er vinner på de fleste styrkene. Men det er også Sandoz som vi kommer til å inngå avtale med på en styrke. Det er med deres tilbud vi har kunnet oppnå denne gevinsten for helseforetakene, sier Sommevåg.

– Hva skal de pengene man sparer brukes til?

– Det er helt og holdent helseforetakene sitt ansvar.

– Først og fremst er vi fornøyde med at rabattstørrelsen blir såpass stor også første gang det konkurranseutsettes. Noen ganger bruker et marked lengre tid på å sette seg, men her oppnådde vi en god rabatt med en gang. Og vi er fornøyde med tidspunktet, at vi fikk til avtaler såpass tidlig, sier Sagdahl.

Kan bli ytterligere besparelser

– Vi har inngått en rammeavtale som gir mulighet for pre-leveranse. Dersom vinner av konkurransen kan levere før planlagt avtale-start vil vi legge til rette for det, det vil gi en ytterligere gevinst for helseforetakene, forteller Sommevåg.

– Det har vi startet en dialog på. Det kan være en eller to måneder i forveien. Når besparelsen er på over 350 millioner kroner hvert år vil en måned til eller fra ha betydelse. Det kan bli en anselig tilleggsgevinst.

– Dere sier minst 350 millioner, hvor mye er mulig å spare på et år?

– Det kan vi ikke si for da vil vi avsløre enhetsprisen, som er konfidensiell. Men vi kan si at rabattstørrelsen er i hvert fall 90 prosent for det er det flere av leverandørene som innga tilbud om, åtte av ni ga tilbud på det. Dermed er innsparingen på minst 350 millioner kroner i året. Vi vet heller ikke hva volumet vil være. Noen ganger øker volumet, som spiser av besparelsen, sier Sagdahl.

– I andre terapiområder ser vi at behandlingslinjer flyttes som følge av at legemiddelprisene går ned.

– Forventer dere det nå?

– Det er opp til foretakene å vurdere. For dette legemiddelet er det en rekke beslutninger i Beslutningsforum som har fått negativ beslutning. Det er klart at saker kan gjenopptas hvis det har vært en endring enten på effekt- eller kostnadssiden, nå har det vært en endring på kostnadssiden.

Sommevåg forteller at avtalen som er inngått varer i 18 måneder og har start i april 2022.

– Denne avtalen løper i 18 måneder, og så vil man se på at man utlyser på nytt- det avhenger av hvordan markedssituasjonen ser ut.

Samme administrasjonsform
– Vil det være en endret administrasjonsform på legemiddelet, vil pasienter merke noe i sin behandling?

– Nei det vil det ikke være, sier Sommevåg.

Sagdahl påpeker at det var tilfellet i en annen sak for et par år siden, men at det har gått fint.

– Da brukte sykehusene pengene de sparte på legemiddelutgifter isteden på sykepleiere for å gjøre jobben som krevdes. Og en del av dem gjorde nok ikke den jobben på fulltid og kunne bidra på andre måter.

– Her er det tabletter og bytte vil skje på apotek med mindre man reserverer seg.

– Vi tenker at helseforetakene kan bytte de fleste pasienter, så det er fullt mulig å oppnå den gevinsten vi har fått. Helseforetakene er raskt på nå og vil oppnå den gevinsten som er mulig å få til, sier Sommevåg.

– Vi hadde et tilsvarende bytte innenfor benmargskreft for et par år siden på bortezomib, der er det bortimot hundre prosent bytte, sier Sagdahl.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!