Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

ØKNING I ANTALL FØDSLER: Det er Medisinsk fødselsregisters foreløpige tall fra årets ni første måneder som viser at det har vært 2037 flere fødsler enn tilsvarende periode i fjor. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Flere fødsler etter pandemi-nedstenging

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at det etter nedstengingen i 2020 i forbindelse med koronapandemien har vært registrert to «fødselstopper».

Publisert: 2021-10-28 — 14.51

Den første «fødselstoppen» er registrert ni måneder etter nedstengingen i mars 2020, den andre er registrert etter en sommer med reiserestriksjoner melder FHI.

Det er Medisinsk fødselsregisters foreløpige tall fra årets ni første måneder som viser at det har vært 2037 flere fødsler enn tilsvarende periode i fjor. I perioden januar-september 2020 ble det født 41 624 barn, mot 43 661 barn som er født i samme periode for 2021. Det er en økning på 2037 barn som tilsvarer i underkant av fem prosents økning.

– Avviker fra normalt mønster
Ferenc Mascali ved Medisinsk Fødselsregister i FHI er overrasket.

– Dette er interessant, ikke minst sett i lys av nedgangen i antall fødsler årlig, fra 63 000 til 53 000 fødsler i løpet av tolv år. Det er overraskende at trenden snur omtrent ni måneder etter nedstengingen av Norge våren 2020. Om denne tendensen bare er midlertidig eller vil fortsette, vil vi vite mer om i løpet av et par år.

Likevel var gjennomsnittlig antall barn som fødes per 1000 kvinner i fruktbar alder, fertilitetsraten, i 2020 var den laveste i fødselsregisterets historie. Fertilitetsraten har vært nedadgående siden 2009. skriver FHI.

Mascali sier tallene avviker fra normalt mønster.

– Det vanlige er at man utsetter å få barn i kriser, så dette avviker fra det mønsteret, sier overlegen og viser til fra USA og Europa hvor økonomisk usikkerhet har påvirket fødselstall i negativ retning.

– Dette ser ikke til å ha påvirket de norske tallene. Foreløpige tall for resten av verden viser imidlertid at også Danmark, Nederland, Ungarn og Kroatia har økte fødselstall fra vinteren og våren 2021, men for de fleste andre europeiske land er det ingen endring eller nedgang.

Størst økning i nord
Tallene viser at det er en økning i alle fylker og regioner de første ni månedene i 2021 mot 2020. Fordelt på helseforetak er det Helse Nord som øker mest med 10,4 prosent, deretter følger Helse Midt med 6,5 prosent økning. I Helse Vest er økningen på 6,2, mens i Helse Sør-Øst er økningen på 3,2 prosent.

Fordelt på fylkesnivå er det Nordland og Troms og Finnmark øker mest med henholdsvis 13,7 prosent og 7,7 prosent. Innlandet, Vestfold og Telemark har minst økning av fylkene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!