Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PRESIDENT:Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

– Dette må den nye regjeringen ta tak i

Legeforeningen er ikke bare imponert av budsjettet som ble lagt frem tirsdag. Det er heller ikke Sykepleierforbudet. 

Publisert: 2021-10-12 — 11.18

Tirsdag klokken 10.00 kom det nye statsbudsjettet, fra den avtroppende regjeringen til Erna Solberg.

Legeforeningen hadde forventet at fastlegeordningen ville få et økonomisk løft i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 300 millioner kroner til oppfølgingen av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten i 2022.

Skuffet

– Da regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten ble lansert i mai 2020 var målet å stabilisere fastlegeordningen. Handlingsplanen inneholder gode tiltak, men er ikke fulgt opp med tilstrekkelige midler. Ett år etter lansering av handlingsplanen er krisen ytterligere forverret. Rekrutteringssvikten har bredt seg til hele landet. 300 millioner til fastlegeordningen er altfor lite i den situasjonen vi står i nå, fastslår Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, like etter at budsjettet ble klart.

– Regjeringen Solberg hadde nå sin sjanse til virkelig å prioritere en ordning som er kraftig underfinansiert. Det gjør de ikke. Nå må regjeringen Støre få med seg Stortinget og innfri løftene om å redde fastlegeordningen, sier hun videre. 

På vei inn på Stortinget utdyper Rime sine tanker om budsjettet til Dagens Medisin.

– Min umiddelbare reaksjon er at regjeringen kunne brukt anledningen til å ha et noe videre budsjett. Vi har akkurat vært gjennom en pandemi. Vi ser at det positive for oss er at det blant annet settes av penger til pasientens legemiddelliste, men det er negativt at ikke fastlegeordningen styrkes. Det er nå noe Støre og den nye regjeringen må ta tak i.

– Effektiviseringen fortsetter

Regjeringen foreslår blant annet å gi lån til tre utbyggingsprosjekter ved sykehus – i Telemark, psykisk helsevern ved Akerhus universitetssykehus og byggetrinn to ved Haugesund Sykehus

Rime forteller også at det var forventet at det ville bli innvilget lånesøknader til de nye sykehusene.  

– Det er bevilget lånesøknader til nye sykehusbygg. Som forventet. Vi ser og at de fortsetter effektiviseringen, men det er et hardt krav når sykehusene nå har ytt en enorm innsats under hele pandemien.

«Helhet og styrke mangler»  
 
– Selv om det er flere gode grep for helsepolitikken i regjeringens statsbudsjett, står ikke tiltakene og planene seg mot virkeligheten i helsevesenet. –Sykehus- og kommunebudsjettene er for trange til å skulle møte de mange pasientene som ikke har fått nødvendig behandling som følge av pandemien. Det er alvorlig at tiltakene for å møte en stadig økende sykepleiermangel er fraværende, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding. 
 
Hun trekker frem at helsesektoren i 2022 må ta igjen et etterslep etter pandemien, samtidig som tilbud skal reetableres og det løpende pasientarbeidet håndteres. 
 
– Helsesektoren har lenge og systematisk blitt underfinansiert, og 2022 er dessverre intet unntak. De økonomiske rammene for sykehusene og kommunene i 2022 legger ikke til rette for å møte det som står foran oss. Sykepleiere faller fra fordi totalbelastningen blir for stor på jobb. Stående som det er, vil dette budsjettet forverre situasjonen, sier Sverresdatter Larsen.   
 
NSF understreker imidlertid at de er svært fornøyde med spesialistgodkjenning for flere sykepleiere, og ny sjefsykepleier og sjefjordmor.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!