Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

SAMARBEID: Medisinsk sjef i Kry, Thorleif Jansen, mener at bedre samarbeid mellom offentlige og private helseaktører er helt nødvendig for å bidra til å løse krisen i kommunehelsetjenesten. 

Foto: Privat

– Helseministeren skaper uløselige problemer

– Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis, sier medisinsk sjef i Kry. 

Publisert: 2021-10-08 — 06.00

Morten Stordalen (Frp) stilte helseminister Bent Høie skriftlig spørsmål etter at de private helseaktørene Dr.Dropin og Volvat uttrykte frustrasjon over at legene ikke får spesialisering i allmennmedisin. 

– Jeg tror mange allmennleger er skuffet over svaret til statsråden. Han nøyer seg med å vise til forskriften, som beviselig ikke fungerer. Hvis ikke det kommer på plass en forskriftsendring, må kommunene og de private bli bedre til å snakke sammen, sier daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin. 

Helseminister Bent Høie skriver i sitt svar til Stordalen at det i dag ligger til rette for at kommuner kan inngå avtaler med private aktører om å tilby relevante læringsmål i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

For å bli spesialist i allmennmedisin, understreker helseministeren at leger må arbeide en lengre periode i åpen uselektert allmennpraksis, og viser dermed til en kommunal fastlegepraksis. 

Mangelfulle krav til private aktører
–Våre leger er prisgitt kommunens velvilje til å tolke et regelverk som, med ganske brede og unyanserte pennestrøk, nesten har diskvalifisert legene fra å få spesialisering i allmennmedisin i sin private praksis, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i den private helsetjenesten Kry. 

LES OGSÅ
– Får ikke spesialisering i allmennmedisin

Jansen forklarer at det er forståelig om myndighetene vil bruke et spesialistregelverk som insentiv for å bedre rekruttering til fastlegeordningen. 

– Men spørsmålet er om det virker etter hensikten. Jeg er redd for at en i stedet skyter seg selv i foten.

Jansen etterlyser dialog og understreker at å stille krav, kan bidra til å skille seriøse aktører fra eventuelle useriøse aktører. 

– Sannheten er vel heller at det egentlig ikke stilles særlige krav til private aktører, annet enn krav om hva vi ikke skal gjøre.

– Til nå har manglende godkjenningsordninger blitt brukt som argument for at private ikke skal få samarbeide med det offentlige. Vi har sagt det flere ganger: Still krav, se oss i kortene! Og la oss være med å løse utfordringene! 

Han påpeker at når de skal åpne klinikker i Oslo mot slutten av året, selekterer de ikke pasienter på bakgrunn av diagnose. 

– Når det gjelder det økonomiske, mener jeg at helseministeren skaper uløselige problemer, i stedet for å finne løsninger. Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis. 

ALVOR: Daglig leder i Dr.Dropin sier at dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar dette på alvor, så håper de at kommunene gjør det. 

Foto: Vidar Sandnes

– Snu enhver stein 
Daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin sier at de kommer til å fortsette å jobbe med saken fremover. 

– Det er vi forpliktet til på vegne av de hundrevis av legene som nå, og i fremtiden, skal jobbe med allmennmedisin utenfor fastlegeordningen. 

Sørli er tydelig på hva han mener burde gjøres. 

– Dersom jeg hadde hatt ansvaret for allmennmedisin i en kommune, ville jeg ha vært mer opptatt av hvordan jeg kan snu enhver stein for å løse problemet, inkludert å bruke aktører som Dr.Dropin og Volvat.

– Hvis ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar det på alvor, håper vi at kommunene gjør det, legger han til. 

Medisinsk sjef Jens-Christian Dolva i Volvat sier at de setter pris på at helseministeren presiserer kommunenes frihet til å inngå samarbeid med private aktører. 

– Dersom de velger å gjøre dette, vil Volvat bidra positivt til å avlaste det kommunale trykket i primærhelsetjenesten, noe først og fremst pasientene vinner på. Men det er et spørsmål og en vurdering som kommunene må ta stilling til. 

– Det er likevel viktig å presisere at denne diskusjonen først og fremst handler om retten til å spesialisere seg som allmennlege. Private allmennleger har i dag ikke denne muligheten, da den er låst til kommunale stillinger.

Dolva sier at private aktører gjerne hjelper til dersom fastlegeordningen i en kommune er underbemannet, men at det da bør være slik at kommunene krediterer tjenesten som tellende for spesialiseringen i allmennmedisin. 

– Dette er ikke situasjonen i dag. Kommunene peker på at det er Helsedirektoratet som avgjør disse spørsmålene. Retten til å spesialisere seg, må stå like sterkt for både private og offentlige allmennleger. Vi etterspør en ordning som hensyntar begge parter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Knut Vassbø 09.10.2021 12.48.46

  Lege

  «– Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis» Er det ingen av legene som jobber i Kry som klarer å skaffe seg fastlegepraksis? Det er jo underlig? Her vil jeg anbefale å ta kontakt med Allmennlegeforeningen for gode tips til hvordan man kan få seg jobb som fastlege, og hva jobben innebærer.

 • Bjørn Løndalen 08.10.2021 13.18.18

  Lege

  Dette er det samme i alle spesialiteter. For oss i radiologi er det nå slik at nye LIS ikke får en fullgod utdanning i sykehus, fordi det er så selekterte ting som kommer til sykehus. Almen radiologi gjøres i alle fall på sentrale Østlandet til 90 % av private institutt, og man kan dermed bli radiolog uten å nesten ha sett lumbalprolaps, hodepineutredning og vanlig CT abdomen / bekken. Så her er det mye å ta fatt i for alle. Men det blir feil å skylde på helseministeren for dette. Her må nok Legeforeningen med spesialistkomiteene ta minst like mye av ansvaret, samt direktoratet. Jeg tror ikke vi skal bruke helseministeren (uansett parti) som skyteskive for noe han ikke kan lastes for.

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2021 07.42.46

  Lege

  Hva med kvalitet, kontinuitet og pasientoverlevelse? Man trenger visst ikke lenger å være spesialist i allmennmedisin for å skape livreddende KONTINUITET. Premisset er følgende forskningsfakta, en historisk bekreftelse siden Osler og KOPF: «When patients can choose their personal RGP, the ground is laid for a lasting relationship. Over the years, RGPs may become specialists on their individual patients, rather than on their diseases. This is the essence of personal doctoring, also described by William Osler (*): 'Det er mye viktigere å vite hva slags pasient som har en sykdom enn hva slags sykdom en pasient har’. The World Health Report 2008 also emphasised [the same]»: https://bjgp.org/content/early/2021/10/04/BJGP.2021.0340

 • Sven Richard Haugvik 10.10.2021 14.55.11

  Lege

  (*) Sir William Osler, æresdoktor ved UiO, ”He taught us (students) that the treatment of the patient was the most important element in the treatment of disease, that the patient, not the disease, was the entity”. RGPs gull / fastlegens viktigste egenskap ble utledet som – ”an infinite patience and an ever-tender charity”. Ref. Bean RB, Bean WB. Sir William Osler. Aphorisms from his bedside teachings and writings. Springfield: Thomas, 1961.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!