Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PRESENTERTE: Hans Jakob Bøe, prosjektleder (t.v), forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på dagens presentasjon av Afghanistan-undersøkelsen. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Afghanistan-undersøkelsen: Flere veteraner melder om helseplager

Forsvaret presenterte i dag resultater fra en undersøkelse gjennomført blant flere tusen Afghanistan-veteraner. Undersøkelsen viser at tallet på antallet med psykiske helseplager har økt sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2012.

Publisert: 2021-10-05 — 14.32

– De som blir sendt ut i tjeneste er allerede nøye selektert. De har god fysisk og psykisk helse. Til tross for det, rapporterer 10 prosent om psykiske helseplager. Det bekymrer oss, uttalte forsvarssjef Eirik Kristoffersen på dagens presentasjon.

Undersøkelsen er gjennomført høsten 2020 og over 6200 veteraner som har tjenestegjort i Afghanistan svarte på undersøkelsen. Over 9000 soldater har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001 til 2021. Det tilsvarer en svarprosent på 67,7 prosent. 10,4 prosent av respondentene svarer at de har en eller flere psykiske helseplager på tidspunkt for undersøkelsen. Det er en økning på 2,2 prosent fra tilsvarende undersøkelse som ble publisert i 2012.

– Mental helse er ikke oversett
Det er Forsvarets sanitet som har gjennomført undersøkelsen, som kan leses her.

– At tallet har økt er ikke et tegn på at mental helse blir oversett, men det er en konsekvens av at mennesker blir utsatt for belastninger, uttaler Hans Jakob Bøe, prosjektleder for undersøkelsen til forsvarets nettside.

Rapporten ble presentert av Hans Jakob Bøe. Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen overleverte rapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Av veteraner som svarte på undersøkelsen svarte 78 prosent at de har tjenestegjort i situasjoner med høyt trusselnivå. 45,5 prosent oppgir å ha blitt angrepet av fiender, og 19,5 prosent oppgir å ha opplevd øyeblikk hvor de trodde de ville miste livet.

Rapportens konklusjoner
I rapportens konklusjoner og implikasjons-kapittel beskrives det å være en overhyppighet av kroppslige helseplager hos dem som rapporterer om psykiske plager. Det beskrives at både de kroppslige og psykiske plagene er tydelig knyttet opp til belastninger i tjenesten, selv mange år etter hendelsene.

Det ble ikke funnet forskjeller mellom kjønn. Men det ble funnet en overhyppighet av psykiske helseplager blant dem som sluttet etter tjeneste i Afghanistan, sammenlignet med dem som fortsatte i Forsvaret.

Videre står det at helsepersonell må være oppmerksomme på- og følge opp, kroppslige helseplager. Det beskrives at veteraner som søker hjelp for kroppslige helseplager kan ha hatt høy belastning over tid som kan være relevant for å forstå og behandle de kroppslige helseplagene. Det står også at det kan være relevant i seleksjon til ytterligere tjeneste med potensielt stor belastning.

Avslutningsvis står det at antagelser om at kvinner har en større risiko for å utvikle psykiske helseplager etter alvorlige belastninger i en militær kontekst bør undersøkes nærmere, ettersom funnene i undersøkelsen gikk på tvers av flere tidligere studier.

– Verdifull kunnskap
Jon Reichelt, generalmajor og sjef for Forsvarets sanitet, uttaler til forsvarets nettside at han vil takke veteranene som har deltatt i undersøkelsen.

– Tusen takk til alle veteraner som har svart på undersøkelsen. Dette gir oss verdifull kunnskap om hvordan veteranene har det over tid. Denne kunnskaper hjelper både militær og sivil helsetjeneste til å yte god hjelp og oppfølging, uttaler Reichelt.

Fra pressekonferansen hvor rapporten Resultater fra Afghanistan-undersøkelsen ble fremlagt. Fra venstre: Veteraninspektør Morten Henriksen, Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen og Sjef Forsvarets sanitet Generalmajor Jon G. Reichelt. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvaret skriver at funnene i undersøkelsen blir viktig for å styrke ivaretakelsen av veteraner.

– Forsvaret jobber hele tiden for å øke kvaliteten på undervisning, rådgivning, stressmestring og oppfølging av fortsatt tjenestegjørende og veteraner med psykiske belastningsskader. Som veteran skal man være trygg på at man får den helsehjelpen man trenger dersom du får helseutfordringer etter å ha deltatt i en internasjonal operasjon, uttaler Reichelt.

Forsvaret sender nå ut en ny undersøkelse til norske veteraner og deres familier for å få innsikt i hvordan tjeneste i internasjonale operasjoner har påvirket hele familien.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Marianne Kleven 11.10.2021 07.12.13

  Rådgiver

  Håper dette blir satt ettertrykkelig på dagsorden med en ny regjering.

 • Arne Refsum 05.10.2021 18.56.12

  Overlege

  Det er viktig at våre veteraner, som sendes ut på vegne av oss alle, ivaretas godt når de trenger det. Jeg er ikke sikker på om den sivile helsetjenesten er kompetent nok til dette. Jeg tror også at det bør opprettes et veterankontor som hjelper de som trenger det i forhold til NAV, forsikringsselskap, boligkontor, kommune etc. Les «304 dager» av Simon Stranger, boka kom ut i forrige uke.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!