Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Milepæl for pasientens legemiddelliste

Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bedre og tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell får bedre mulighet til å samhandle om legemiddelbehandlingen, og dette er et stort løft for pasientsikkerheten.

Publisert: 2021-09-22 — 12.58

Bent Høie

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

FLERE PASIENTER i Bergen får fra i høst være med på å prøve ut pasientens legemiddelliste. Pasientens legemiddelliste er en felles oversikt over legemidlene som pasienten skal ta, og for første gang får både fastleger og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten i sanntid.

Etter hvert som utprøvingsprosjektet kommer i gang, skal også helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten få tilgang til den samme listen. Pasientene får tilgang til oversikten på helsenorge.no.

ET STORT LØFT. Helsepersonell bruker i dag mye tid på å finne frem til hvilke legemidler pasientene faktisk bruker. Det er flere ulike kilder til informasjon, både eget journalsystem, e-resept, kjernejournal og annet helsepersonell. I tillegg til pasienten selv. Det å samle inn legemiddelopplysninger fra flere ulike kilder på denne måten, er forbundet med risiko for feil og unøyaktigheter.

Arbeidsprosessene må endres for at pasientens legemiddelliste skal være oppdatert og gi nytte, og vi må bygge en sterkere kultur for samarbeid og samspill

Når utprøvingen av pasientens legemiddelliste nå starter i Helse Vest og Bergen, har vi nådd en viktig milepæl i arbeidet med bedre og tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell får bedre mulighet til å samhandle om legemiddelbehandlingen, og dette er et stort løft for pasientsikkerheten.

NY INNSIKT. I første omgang handler utprøvingen om en kombinasjon av tekniske endringer i pasientjournalsystemene, og at legene som deltar i prosjektet, tar i bruk nye arbeidsprosesser. Etter hvert vil også en ny teknisk løsning bidra til at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer. Alt helsepersonell som har behov for kunnskap om hvilke legemidler en pasient skal bruke, vil på sikt få tilgang til pasientens legemiddelliste.

Det har vært en lang og litt kronglete vei for å komme hit. Det er et komplisert arbeid med mange involverte aktører. De skal ikke bare bruke ny teknologi, men må også endre på arbeidsprosessene sine. Utprøvingen vil gi oss innsikt om kvalitet i legemiddelbehandlingen og helsepersonells arbeidsprosesser.

VIKTIG LÆRING. Dette er viktig læring for å lykkes med nasjonal innføring. Utprøvingen starter i begrenset form, og vil gradvis trappes opp. Hvert trinn vil gi gevinster, og gradvis gi helsepersonell bedre oversikt over oppdatert legemiddelinformasjon.

Arbeidet med pasientens legemiddelliste har pågått i flere år og er høyt prioritert av kommunal sektor. Kommunene er allerede i gang med å foreta nødvendige investeringer i IKT-infrastruktur og løsninger for pålogging til kjernejournal. 68 kommuner er i gang med å innføre kjernejournal i helse- og omsorgstjenesten, og ytterligere 70 kommuner har foreløpig meldt inn ønske om å ta løsningen i bruk.

Det er gode tilbakemeldinger fra kommunene som er i gang. Dette er viktige forberedelser til pasientens legemiddelliste. Gradvis realisering av pasientens legemiddelliste skjer også gjennom tiltak knyttet til kvalitet i e-resept og utprøving og innføring av elektronisk multidose.

STERKERE SAMSPILL. Jeg er glad for at kommunene ser store kvalitets- og effektiviseringsgevinster for både pasienter og tjenesten. Jeg tror vi vil lykkes med pasientens legemiddelliste. Pandemien har lært oss at potensialet for å styrke digitaliseringen, er stort, og den har bidratt til å styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

I tillegg til å utvikle tekniske løsninger både nasjonalt og lokalt på sykehus, kommuner og legekontor, innebærer arbeidet med pasientens legemiddelliste en stor endring i måten vi jobber på. Det er kanskje den viktigste delen av jobben. Arbeidsprosessene må endres for at pasientens legemiddelliste skal være oppdatert og gi nytte. Vi må bygge en sterkere kultur for samarbeid og samspill. Mellom pasienter, de som arbeider i tjenestene, sterke forskningsmiljøer og næringslivet.

KAN ALLE BIDRA? For å lykkes, er det viktig at hele sektoren bidrar til å nå målet om pasientens legemiddelliste. Dette er en helhetlig kjede, og ikke noe én enkelt aktør kan gjøre alene.

Det er Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett, Helse Vest RHF, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, en rekke fastleger i Bergen, Bergen kommune, og flere leverandører av pasientjournalsystemer som deltar i utprøvingen.

Jeg gleder meg til å se hva de får til.


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 15-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!