Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

EKSEMPEL: Skjermdump av en testside fra den nye henvisningsoversikten på Helsenorge.

Foto: Sykehuspartner

Nå kan pasienter følge henvisninger digitalt

Helse Sør-Øst har nå koblet seg til digital henvisningsløsning, slik at pasienter kan følge henvisningen sin via nettportalen Helsenorge. 

Publisert: 2021-09-07 — 13.28

RETTIGHETER: Regional prosjektleder Lydia Zaric i Sykehuspartner opplyser til Dagens Medisin at hensikten med fremvisningen er å gi pasientene en bedre forståelse av når de har ulike rettigheter i henvisningsprosessen.

Foto: Sykehuspartner

Løsningen på helsenorge.no lar pasienter logge seg inn på nettstedet for å følge status på hvordan henvisningene deres behandles i sykehuset

Fra før av har pasienter med henvisning til Helse Vest (siden 2015) og Helse Nord (siden 2016) kunnet koble seg på løsningen. 

Nå kan også pasienter fra Helse Sør-Øst koble seg på ordningen. 

– Mange pasienter ønsker å ha mer oversikt over sitt behandlingsforløp på et sykehus. Med den nye tjenesten kan de blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time, sier Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding. 

– Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt fra for eksempel fastlegen, til sykehuset har vurdert den ferdig.  Vi håper tjenesten vil gi pasientene mer forutsigbarhet når de kan se hvor langt i vurderingsprosessen henvisningen er kommet. Dato og tidspunkt for en eventuell time skal fortsatt sendes i brev, sier Frich. 

LES OGSÅ
Flere dagers reise for henvisninger mellom sykehus

Rettigheter i tidslinje
Helse Sør-Øst har også forbedret løsningen, ved å visualisere henvisningen i en tidslinje, som tydeliggjør hvilke pasientrettigheter som er knyttet til de ulike fasene i henvisningsprosessen for pasientene. Slik kan de lese når de kan klage eller purre på en henvisning. 

Det er også opprettet et digitalt klageskjema som pasientene kan fylle ut og sende til sykehuset. 

Regional prosjektleder Lydia Zaric i Sykehuspartner opplyser til Dagens Medisin at hensikten med fremvisningen er å gi pasientene en bedre forståelse av når de har ulike rettigheter i henvisningsprosessen. 

– Systemet viser hva statusen på henvisningen er, og hva dette betyr for pasienten, sier hun. 

Hun fremholder at løsningen med å klage digitalt, førte til at mange sendte inn klager. I testperioden av den nye løsningen fikk Helse Sør-Øst inn over 300 klager. 

Zaric tror at å visualisere fristene for brukerne også vil tydeliggjøre rettighetene deres, for eksempel at det er 10 dagers vurderingsfrist, og at en kan purre hvis vurderingsfristen overskrides. 

Fortsatt «noe» analogt
Selv om pasientene kan følge alle henvisninger digitalt, vil noen henvisninger fortsatt gå på papir. 

– Det er fortsatt noen henvisninger som går analogt. Eksempelvis hvis en fastlege sender henvisning til Helse Sør-Øst på papir. Da kan man først følge henvisningen digitalt når den er registrert i digitalt henvisningsmottak i helseforetak.

Et henvisningsmottak, sentralisert eller desentralisert, mottar og registrerer alle henvisninger, digitale og analoge. Analoge henvisninger blir scannet inn og sendt videre i systemet.

Zaric peker på at når fastlegene sender inn henvisningen digitalt, blir det mulig for pasienten å følge henvisningen med en gang. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!