Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Hva GJØR HAN?: Leder Halfdan Sørbye og resten av Ekspertpanelet gir råd i saker om alvorlig syke pasienter, men er det helsehjelp?

Foto: Silje Katrine Robinson

Ber om svar på om Ekspertpanelet gir helsehjelp

De regionale helseforetakene ber om en juridisk vurdering av om Ekspertpanelets råd kan defineres som helsehjelp.

Publisert: 2021-09-02 — 06.15 (Oppdatert: 2021-09-02 — 13.42)

Som Dagens Medisin skriver torsdag, er det nå avklart hvilke spørsmål som skal stilles når Ekspertpanelet skal evalueres. 

Ekspertpanelet består av syv leger som på henvendelse kan gi råd om eventuell ytterligere behandling for uhelbredelig syke med kort gjenstående levetid. Ordningen har eksistert siden 2018.

Som et ledd i evalueringen skal det også gjennomføres en «vurdering av Ekspertpanelets juridiske rolle når det gjelder om Ekspertpanelets rådgivning er å oppfatte som at panelet gir helsehjelp», fremgår det av dokumenter Dagens Medisin har fått innsyn i.

 

Har fått spørsmål

LES OGSÅ
Vurderer å åpne for flere pasientgrupper

På spørsmål om hvorfor problemstillingen er tatt inn i evalueringen, svarer leder for styringsgruppen for evalueringen, Baard-Christian Schem:

– Det har vært reist spørsmål om dette nylig, og da tenker vi det er lurt å inkludere det i evalueringen.

Helsepersonelloven legger strenge føringer for tilgang til taushetsbelagte opplysninger, og forbyr som hovedregel helsepersonell å tilegne seg slike opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasient. 

 

Mener svaret er «ja»

Schem, som er fagdirektør i Helse Vest, sier at temaet har kommet opp «i forbindelse med utvikling av gode tekniske løsninger og utveksling av informasjon».

– Det handler om en avklaring om ansvarsposisjon når man gir råd om behandling. Dette har selvfølgelig med personvern å gjøre, og hvilke løsninger man skal ha for denne pasientgruppen.

Selv mener Schem at svaret på spørsmålet må bli «ja».

– Selv tenker jeg spontant at dette er helsehjelp. Dette ligner jo på det som foregår hver eneste dag i helsetjenesten. Klinikere kontakter andre klinikere for å få råd. Samtidig er det de som mottar råd og som behandler pasienten, som har ansvaret.

 

– Holder ikke å sende henvisningsbrev

Schem er  lege med mange år bak seg i klinikken, og han har ikke tall på hvor mange ganger han selv har spurt om råd fra klinikere andre steder i landet.

– Men siden det her er snakk om mange ulike arbeidsgivere og institusjoner, er det behov for å få dette avklart, og når vi lager nye systemer for deling av informasjon, blir jussen viktigere.

 

Trenger mye informasjon

Et av spørsmålene som evalueringen skal svare på, er om Ekspertpanelet får tilstrekkelig pasientinformasjon til å kunne danne grunnlag for gode faglige råd.

Schem viser til at det innen hans eget fagfelt, onkologien, ofte er behov for utfyllende informasjon for å vurdere en sak.

– Det holder ofte ikke bare å sende et henvisningsbrev på én til to sider. En er ofte også avhengig av å se på røntgenbilder, og dette gjør at det er snakk om mer omfattende pasientinformasjon.

Men Schem vil likevel ikke forskuttere svaret på vurderingen:

– Når svaret kommer, griper vi fatt i dette videre, basert på hva evalueringen viser.

 

Overrasket over spørsmål

Leder for Ekspertpanelet, Halfdan Sørbye, er litt overrasket over at det også skal vurderes om Ekspertpanelet gir helsehjelp.

– Det er litt rart. For oss har det vært opplagt at vi gir helsehjelp. Men vi skjønner at det har vært noen vurderinger i forbindelse med at vi har ønsket å bli en del av felles kjernejournal.

 

Setter pris på vurdering

Kreftforeningen mener det er bra at det skal vurderes om panelet yter helsehjelp.

– Vi er glade for at det skal gjøres en slik vurdering, fordi ekspertpanelet etter vår mening faktisk gir helsehjelp. Ekspertpanelets avgjørelser og råd blir ofte fulgt av klinikerne i helsetjenesten. Dette understreker viktigheten av å se Ekspertpanelet i sammenheng med systemet og lovverket ellers, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross. 

– Slik kan det «bygges bro» mellom de ulike organene som fatter beslutninger som er av stor medisinsk, økonomisk og personlig betydning for pasientene og styrke deres rettssikkerhet. Dette kan også oppklare viktige spørsmål for pasienter i forhold til klage- og tilsynsmuligheter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!