Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hva er viktig for deg?

Hvordan ville du ha besvart følgende spørsmål: Hva er viktig for deg?

Publisert: 2021-06-09 — 05.09

Randi Olsson Haave

Innlegg: Randi Olsson Haave, stipendiat ved Senter for omsorgsforskning Øst, NTNU

MIN MORMOR ble 92 år. Som bondekone på trøndelagskysten var hun levende opptatt av, og engasjert i, alt rundt seg.

Mormor tolket sjøens flo og fjære ut fra månefasene, og hun hadde alltid kaffemat i skapet og kaffekanna på plata i tilfelle noen kom på besøk – noe som hendte ofte.

VANSKELIG Å SVARE. Jeg er usikker på om helsepersonell noen gang stilte mormor spørsmålet: Hva er viktig for deg? Og hvis hun hadde blitt spurt, hva ville hun svart?

Tidligere forskning viser at eldre brukere av både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten kan ha vanskelig for å svare når dette spørsmålet blir stilt. Forskningen viser også at de uttrykker sine ønsker på en annen måte enn helsepersonellet hadde forventet. Et eksempel på dette kan være at de forteller en historie fra sitt eget liv.

Gjennom dialog motiverer helsepersonell eldre til å sette egne mål. Målene de eldre har for å komme frem til realistiske mål som kan nås, må omformuleres

Jeg tror mormor ville ha svart at hun ønsket at de som kom, hadde tid til å sitte ned og prate, før samtalen trolig hadde gått over i en av de mange historiene jeg var så glad i å høre henne fortelle. Hennes ønske ville da ikke ha vært relatert til sykdom eller behov for hjelp, men til min mormor som menneske.

EN VIKTIG DAG. 9. juni markeres Hva er viktig for deg?-dagen. Søkelyset rettes mot brukere og pasienters tanker og ønsker for eget sykdoms- og behandlingsforløp. KS og Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker, som en del av satsingen Gode pasientforløp, en sterkere involvering av pasientene og brukerne i egen sykdom, og har derfor etablert kampanjen Hva er viktig for deg?

Siden oppstarten i 2014 har 50 land sluttet seg til kampanjen, og dagen markeres derfor både nasjonalt og internasjonalt. I Norge vil helsepersonell både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bære Hva er viktig for deg?-buttons som en påminnelse om hvor viktig det er å innlede til gode samtaler.

Ett av hovedmålene for kampanjen er å flytte helsetjenestens oppmerksomhet fra Hva er i veien med deg? til Hva er viktig for deg? Kampanjen kan også ses i sammenheng med satsingen på pasientsentrert omsorg innenfor helsevesenet. Hvor målet er et meningsfylt og/eller velfungerende liv for pasienten.

Kampanjen har bidratt til å etablere prosjekter hvor pasienter og brukere får rom til å fortelle om hva som er viktig i deres liv.

DIALOGEN! Forskning viser at brukermedvirkning blant eldre er komplekst. Årsaken kan være at det er utfordrende å få de eldre til å formidle egne tanker og ønsker. Samtidig er det fortsatt et behov for å sette helsevesenet bedre i stand til å gjennomføre slike samtaler.

Norsk forskning viser at helsepersonell bruker ulike tilnærminger til spørsmålet Hva er viktig for deg? – og de velger ulike samarbeidsmønstre i møtet med den eldre.

Gjennom dialog motiverer helsepersonell eldre til å sette egne mål. De må omformulere målene de eldre har for å komme frem til realistiske mål som kan nås. De hjelper dem med å konkretisere ønsker de har og setter mål på vegne av eldre.

SPØRSMÅLET. Funnene i forskningen viser at eldre har ulike mål. Derfor er det nødvendigvis ikke så enkelt å stille Hva er viktig for deg?-spørsmålet.

Helsepersonell opplever spørsmålet som en mulighet til å bli bedre kjent med mennesket. Dette er positivt. De får vite ting den eldre ellers ikke ville ha fortalt.

Samtidig er det også helsepersonell som synes spørsmålet kan være vanskelig å stille. Dette kan være fordi de er usikre på hvilket svar de får – og hvordan ønsket eller behovene skal imøtekommes.

SVARET. Videre viser forskning at helsepersonellet kan oppleve spørsmålet Hva er viktig for deg? ulikt ut ifra arbeidssted – og de kan få ulike svar fra samme person. Den eldre kan ha forskjellige svar på spørsmålet når det stilles i eget hjem, på sykehjem eller sykehus. Dette spørsmålet kan dermed være både utfordrende for helsepersonell å stille, men også utfordrende å besvare for de eldre som har ulike behov og ønsker for sine liv.

Tilbake til min mormor. Hvis hun hadde levd i dag, ville helsepersonell kanskje ha spurt henne om hva som er viktig for henne. Hva ville hun da ha svart – og hvordan ville dette svaret ha blitt møtt?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!