Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

LOVER BEDRING: Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nå lover han bedring i håndteringen av personvern. Arkvivfoto

OUS lover å skjerpe seg etter strid om personvern

Etter den langvarige personvernkonflikten ved OUS, sier nå sykehuset at de har satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen.

Publisert: 2021-06-07 — 09.56

Hvordan Norges største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS) har håndtert personvern har vært svært omstridt.

I januar 2019 fortalte leger og forskere om hvordan de opplevde tolkningen av personvernlovgivningen på OUS. De var frustrerte over byråkrati og sendrektig behandling for å få lov til å sette i gang forskningsprosjekt og om monitorering av pasienter som gjøres i resten av verden, men som man ikke får lov til i Norge, blant annet.

En måned senere sendte 22 leger og forskere et varsel med kritikk av personvernombudet og OUS-ledelsen.

Mens sykehuset konkluderte med at det ikke var kritikkverdige forhold, konkluderte Statsforvalteren i mars med at OUS har brutt forsvarlighetsplikten. I tillegg konkluderte de med at OUS har handlet i strid med flere bestemmelser i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

– Statsforvalteren er kommet til at OUS ikke har hatt tydelig avklarte beslutnings- og ansvarslinjer med hensyn til informasjonshåndtering i virksomheten, het det i avgjørelsen i tilsynssaken.

I en tilbakemelding fra OUS til Statsforvalteren i Oslo og Viken lover sykehuset å bli bedre, og viser til flere tiltak. Sykehuset innrømmer at det er behov for «tydelighet og prosess og ansvar for beslutninger».

Blant forbedringene OUS peker på er blant andre styrking av personvernombudet med juridisk spesialkompetanse på personvern og helserett.

Videre viser de til at de har innført metoden DPIA, som er personvernkonsekvens-utredning for å kartlegge risiko og forankre beslutninger på riktig ledernivå når det kommer til pasientsikkerhet og forskning, blant annet.

– OUS vil bruker erfaringene fra denne saken til å forbedre og utvikle systemer og strukturer. Vi håper med dette at Oslo universitetssykehus har svart ut saken og at oppfølgingen som omtalt vil være tilfredsstillende for saken.

Les hele brevet fra OUS her

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Fridtjof Lund-Johansen 08.06.2021 08.28.16

  Lege

  OUS sin prosedyre for deling av data i forbindelse med publisering sier det meste (https://ehandboken.ous-hf.no/document/130763). Merk at sykehuset krever at forskere skal inngå en "databehandleravtale" med tidsskriftet dersom artikkelen inneholder f.eks. et røntgenbilde. Det er komplett umulig for et tidsskrift å inngå en slik avtale. Prosedyren gjør et flertall av forskere på OUS til lovbrytere. Den ble innført januar 2020, og saksbehandlingen er oppsiktsvekkende. Fikk juridisk aveling eller forskningsdirektør uttale seg underveis? Hvem godkjente til slutt?

 • Fridtjof Lund-Johansen 08.06.2021 08.10.24

  Lege

  I tidligere brev til Statsforvalteren har OUS vist til at man arbeider med nasjonale retningslinjer for bruk av personopplysninger i forskning. I det siste svaret er dette punktet utelatt. Spørsmålet man bør stille til OUS er hva som har skjedd med disse retningslinjene. Hvordan har den saken vært behandlet? Har det vært uenighet i staben? Hva finnes av skriftlige uttalelser, og ikke minst: hvem har ført dem i pennen? Videre: hvilke av OUS sine prosedyrer på dette området er endret siste to årene og hvordan har saksbehandlingen vært? Svarene vil gi et klart bilde på hva som egentlig skjer på OUS.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!