Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

ØKNING: Tall fra Reseptregisteret viser at det fra 2019 til 2020 var en betydelig økning i antallet nye brukere av diabetesmedisin. Foto: Skjermbilde Folkehelserapporten: Diabetes i Norge

– Fra 2019 til 2020 ser vi et stort hopp

De siste fem årene har antallet nye brukere av diabeteslegemidler økt gradvis. Nye tall fra Reseptregisteret viser en betydelig økning i 2020.

Publisert: 2021-06-02 — 11.30

PANDEMI-EFFEKT: – Vi spekulerer litt i at det har en sammenheng med pandemien. At den har endret livsstil til mange, sier Lars Christian Mørch Stene ved FHI. Foto: Privat

– Det har vært en gradvis økning i antall brukere av diabeteslegemidler over tid. Det reflekterer at forekomsten øker, sier Lars Christian Mørch Stene, diabetesforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Hva er det dere ser for 2020?

– Fra 2019 til 2020 ser vi et stort hopp. Og her er det viktig å skille mellom prevalens og insidens. Prevalens er summen av alle. Og insidens som er antallet nye brukere per år. Prevalens påvirkes av flere faktorer og tar lengre tid å endre, mens insidens endres raskere.

– 25 prosent økning

LES OGSÅ
Studie: Høy alder og lange lister kan gi dårlig diabetesoppfølging

– Vi ser endring i prevalens og insidens, men det vi ser nå er en stor økning i antall nye brukere, en større økning enn foregående år. Tallmessig er endringen fra 3,9 brukere per 1000 innbygger, til 4,8 per 1000 innbyggere. Det tilsvarer en økning av nye brukere på 25 prosent.

– Har dere sett på alder til nye brukere?

– Vi har fokusert på hele aldersspennet. 90 prosent av brukere av diabeteslegemidler har diabetes type 2, som er vanligere blant eldre.

LES OGSÅ
Store forskjeller i bruken av blodsukkersenkende legemidler

– Vi har ikke hatt anledning til å gjøre en grundig analyse enda. Vi planlegger en grundigere analyse hvor vi også tar med informasjon om diabetesdiagnoser.

2020-tall fra Reseptregisteret viser at det er om lag 221 000 personer i Norge som bruker blodsukkersenkende medisiner, det skriver FHI i Folkehelserapporten om diabetes i Norge.

– Men man kan se på historikken; det er en større absolutt forekomst hos eldre. Slik vil aldring i befolkningen være en forklarende faktor i det lange løp.

– Pandemi kan spille inn

Når det gjelder årsak til økningen forteller Mørch Stene at de spekulerer litt i at det har en sammenheng med covid-19-pandemien.

– At den har endret livsstil til mange. At folk legger på seg, som kan være medvirkende. Samtidig har det vært en langtidstrend med økning i nye brukere siden 2013-2014.

Mørch Stene sier analyse av de siste ti årene viser at andelen i befolkningen øker.

– Der ser vi også en økning i alle aldersgrupper.

– Vi mistenker også at noen få får glukosesenkende medisiner uten å ha diabetes. For eksempel at de er i pre-diabetes fasen. Men det er nok en relativ liten andel som utgjør få brukere. Det er også brukere det er vanskelig å få data på, sier Mørch Stene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Roar Dyrkorn 02.06.2021 12.56.43

  Lege

  Man må koble legemiddel med refusjonsdiagnose. Mange får et av de nye diabeteslegemidlene for behandling av overvekt og de blir stadig flere. De har varierende grad av refusjonsrett ettersom de ikke har diagnosen diabetes. Synes det virker voldsomt med 25 % økning?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!