Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Å investere i jordmødre, er å ta kvinnehelse på alvor

En styrking av jordmortjenesten vil ikke gi dårligere kvinnehelse.

Publisert: 2021-05-26 — 12.16
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Anne Kaasen

Innlegg: Anne Kaasen, jordmor og professor ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet-storbyuniversitetet
Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder for Jordmorforbundet NSF
Kari Aarø, leder for Den norske jordmorforening
Ellen Blix, jordmor og professor ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

FASTLEGE Kari Løvendahl Mogstad er bekymret fordi hun hevder at en styrking av jordmortjenesten vil føre til dårligere kvinnehelse, ved at «stadig mer av kvinnehelse kan utføres av andre enn leger».

En styrking av jordmortjenesten vil ikke gi dårligere kvinnehelse.

DEN BESTE LØSNINGEN. Et tverrfaglig samarbeid med brukeren i fokus er den beste løsningen. Det siste året har Den norske jordmorforening, Jordmorforbundet i NSF og Norsk forening for allmennmedisin hatt jevnlige samarbeidsmøter. Hensikten er å styrke samarbeidet mellom jordmødre og fastleger. Møtene er konstruktive og gir samtidig et godt bidrag til å legge profesjonsinteressene til side og sette søkelys på å gi et best mulig komplementært faglig tilbud i svangerskapsomsorgen.

Jordmødre har en utdanning over fem år på masternivå. Det er ikke en sykdom å være gravid, og jordmødre henviser dem som har underliggende sykdom til lege eller spesialisthelsetjenesten i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

Det er ikke en sykdom å være gravid, og jordmødre henviser dem som har underliggende sykdom til lege eller spesialisthelsetjenesten i tråd med retningslinje for svangerskapsomsorgen

SÆRLIG KOMPETANSE. En jordmor har kunnskap om normal fødsel og avdekker når noe avviker fra det normale, og har særlig kompetanse til å yte den nødvendige overvåking, omsorg og rådgivning til kvinnen i løpet av svangerskapet, fødselen og barseltiden.

Undervisning av gravide og vordende foreldre med forberedelse til fødselen, amming og framtidig foreldrerolle er en del av dette.

Det er også celleprøve fra livmorhalsen og familieplanlegging i form av veiledning, forskriving av p-piller og innsetting av spiral.

SYKDOMSFOKUS. Innlegget til Mogstad har et sykdomsfokus, hun nevner at 30 prosent av gravide kvinner har sykdommer. Disse kvinnene, og de underliggende sykdommene, vil bli fulgt opp av lege, i samarbeid med jordmor.

Brukermedvirkning er en vesentlig forutsetning for en god helsetjeneste – det er kvinnens valg hvor de vil gå til svangerskapsomsorg. Det er heller ikke noen motsetning i at kvinner velger å få oppfølging i svangerskapet av jordmor, noe som ellers er i samsvar med nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

SAMSPILL. En styrking av jordmortjenesten i kommunene, både innen svangerskaps- og barselomsorg, prevensjonsveiledning og andre helseundersøkelser, som screening for livmorhalskreft, gir god kvinnehelse.

Gjennom samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten vil dette gi en mer tilgjengelig og effektiv helsetjeneste og sikre tilgang til den komplementære fagkunnskapen.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!