Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HALVPARTEN: Det finnes per i dag lite definitiv kunnskap om hvor mange som vil få senvirkninger etter en covid-19-infeksjon eller hvor stort det totale rehabiliteringsbehovet vil bli, men flere studier antyder at så mange som halvparten av covid-19-syke vi trenge et rehabiliteringstilbud. 

Foto: Bård Gudim/Sunnaas sykehus

Rehabilitering etter covid-19: Forundret over «pasienttørke»

Pasienter etterspør rehabiliteringstilbud etter covid-19 sykdom, men antallet henvisninger speiler ikke det tilgjengelig kunnskap tilsier at ettespørselen burde være. – Det forundrer meg, sier Jon Ivar Sørland, leder av Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst.

Publisert: 2021-05-14 — 06.11
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Jon Ivar Sørland, leder for Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst.

Helsemyndighetene har lovet at de som har behov for det, skal få et rehabiliteringstilbud etter å ha gjennomgått en covid-19-sykdom.

Ved Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE) i Helse Sør-Øst, tar de imot og vurderer henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som ikke innehar vurderingskompetanse. Helse Sør-Øst har sørge for-ansvaret for tre millioner nordmenn.

Lav etterspørsel
I perioden 1. januar 2021 til 31. mars 2021, har RVE Sør-Øst bare vurdert 52 henvisninger. 50 har blitt innvilget rehabiliteringsopphold.

I RVE Midt-Norge er det i samme periode blitt vurdert 13 henvisinger. Alle fikk rett til rehabilitering.

Ved RVE Vest er har de vurdert åtte henvisninger fra fastleger og avtalespesialister i perioden og sju er vurdert til rett til behandling.

Ved RVE Nord er det i perioden vurdert henvisninger for åtte pasienter med gjennomgått covid-19. To av disse er innvilget rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  

I samme periode er i tillegg syv covid-19-pasienter overført direkte fra sykehus til rehabiliteringsopphold ved private institusjoner i Helse Nord.

Lite kunnskap
Det finnes per i dag lite definitiv kunnskap om hvor mange som vil få senvirkninger etter en covid-19-infeksjon eller hvor stort det totale rehabiliteringsbehovet vil bli.

Men foreløpige tall, blant annet fra en studie fra Haukeland universitetssjukehus, gjengitt av TV2, viser at seks av ti deltakere fortsatt hadde symptomer seks måneder etter sykdomsdebut. I denne studien er det også inkludert unge som har et mildt til moderat forløp.

Senvirkninger som meldes om er lungeproblemer, fatigue, kognitiv svikt, svimmelhet, balanseproblemer, dårlig hørsel og angst.

En kinesisk studie gjort blant koronasmittede i Wuhan, publisert i The Lancet bekrefter det samme; at langt over halvparten sliter med ettervirkninger.

Uro
Så hvorfor så lite etterspørsel etter rehabilitering?

– Jeg er ikke så bekymret for dem som har vært i et sykehusforløp. Men jeg uroer meg for dem som har overlevd en covid-19-infeksjon i hjemmet, uten å ha vært i kontakt med helsetjenesten, og uten å ha kommet seg etterpå, sier Jon Ivar Sørland, leder for Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst.

– Vi er litt usikre på om disse pasientene har fått en vurdering av rehabiliteringsbehov av fastlegen sin. Erfaringene med andre virussykdommer er jo at ting går seg til med tiden. Men når det gjelder koronaviruset, viser all tilgjengelig kunnskap av mange har store behov i tiden etterpå.

Sørland håper nå å nå ut til enda flere av landets fastleger med bekymringen sin.

Mange som ringer til oss har fått beskjed om å vente og se, men det bli for passivt i møte med denne sykdommen.
Jon Ivar Sørland

– Det må ringe en bjelle når fastlegen vet at en pasient har hatt covid-19 og vært dårlig.

– Mange som ringer til oss har fått beskjed om å vente og se, men det bli for passivt i møte med denne sykdommen, som vi vet kan få store konsekvenser.

Verktøykasse for helsepersonell
Pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom og som fire uker etter sykdomsdebut opplever betydelige funksjonsproblemer, bør utredes med tanke på rehabiliteringstiltak, ifølge Helsedirektoratet, som i et eget kapittel i koronakatalogen gir råd til helsepersonell om ivaretakelse av rehabiliteringsbehov etter covid-19-sykdom

Det er også laget et e-læringskurs som gir helsepersonell tilgang på verktøy som kan avdekke om pasienten vil ha behov for rehabilitering.

Sørland erkjenner at det kan være vanskelig å balansere behovet for å nå ut med tilbud om helsetjenester med å ikke skape helseangst.

– Men i dag er det nok en for stor forsiktighet i fagmiljøene når det gjelder covid-19, i alle fall når det gjelder dem som blir henvist gjennom fastlegen, sier han.

Bør være lav terskel
Det overrasker Sørland at det er så lite etterspørsel etter rehabilitering, med tanke på det volumet av personer som har hatt sykdommen. 

– I andre helseregioner er det knapt nok noen etterspørsel og nesten ingen som blir henvist fra fastlegen. Det bør være lav terskel for å screene pasienten, ta dere tid til å gjøre den jobben, er oppfordringen fra Sørland til landets fastleger.

Han understreker at selv om de fleste blir helt friske igjen, vil det være en god del som vil ha stort utbytte av en form for rehabilitering for å bli kvitt ettervirkningene eller lære seg å leve med dem.

– Konsekvensene på lang sikt kan bli store, både for den enkelte, men også for samfunnet. Det er viktig å benytte sjansen nå, mens behandlingsvinduet er åpent.

Lungerehab er godt kjent
Mange opplever lungeproblemer etter covid-19-sykdom og blir henvist til LHL-sykehuset.

I motsetning til henvisinger som går på andre senvirkninger og vurderes av de regionale vurderingsenhetene, har LHL-sykehuset mottatt totalt 93 henvisninger om rehabilitering, alle er innvilget rett til behandling. 46 av disse 93 søknadene kommer fra fastleger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Peter Prydz 14.05.2021 10.15.25

  Lege

  2 av 8 søknader er innvilget i Helse Nord. 70 av 73 er innvilget i øvrige foretak. Hvorfor er det slik, tro?

Nyheter fra startsiden

Følg DM Arena-seminaret digitalt

Klikk her for å registrere deg!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!