Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VARIASJON: Helsetilsynet fant stor variasjon i hvilken tilrettelegging, oppfølging og kompensering barneverninstitusjonene har tilbudt etter bortfall eller endring av tjenester og tilbud til barn og unge. 

Foto: colorbox

Rapport: – Noen barn og unge har ikke fått hjelpen de har krav på

Statens helsetilsyn har gjennomgått 245 tilsynsrapporter for å finne kunnskap om konsekvenser av pandemien for barn og unge på barneverninstitusjon.

Publisert: 2021-04-26 — 14.31

– Statens helsetilsyn finner det svært bekymringsfullt at noen barn og unge i barneverninstitusjon ikke har fått den hjelpen de har behov for og krav på under pandemien, konkluderes det i rapporten: Barn og unge på barneverninstitusjon
under koronapandemien. 

Ved gjennomgang av de 245 tilsynsrapportene avdekket også stor variasjon i hvilken tilrettelegging, oppfølging og kompensering institusjonene og tilgrensende tjenester tilbyr som følge av bortfall eller endring av tjenester og tilbud til barn og unge.

I sammendraget av rapporten skriver Helsetilsynet at:

 • Barneverntjenester og institusjoner har praktisert samvær med foreldre, søsken eller andre omsorgspersoner ulikt. Noen barn har ikke opplevd endringer i samværsavtalene underveis i pandemien, mens andre barn har opplevd å få sine samvær utsatt eller avlyst.
 • I nær samtlige tilsynsrapporter fremkommer det at barn og unge har fått god og tilstrekkelig informasjon om koronapandemien. De ansatte har også brukt mye tid på å snakke med barna om pandemien.
 • Tilsynsrapportene viser stor variasjon i iverksatte smitteverntiltak blant institusjonene, hvor noen har gått langt strengere til verks enn andre. Andre har vært opptatt av at smitteverntiltakene ikke må overskygge at institusjonen er «barnas hjem».
 • Særlig i begynnelsen av pandemien ga flere barn og unge uttrykk for engstelse og bekymringer knyttet til pandemien og overfor de endringer som skjedde i hverdagen på institusjonen. Noen barn gir uttrykk for å savne fysisk nærhet, som det å gi og få klemmer.
 • De fleste barn og unge utviser forståelse for nødvendigheten av ulike smitteverntiltak, og noen barn og unge finner også enkelte av tiltakene positive for deres hverdag. Samtidig fremkommer det også informasjon om uro og utageringer i noen institusjoner som følge av pandemien og iverksatte smitteverntiltak.
 • Institusjonene har i ulik grad tilrettelagt for vennesamvær og kompensert for et manglende fritids- og aktivitetstilbud til barn og unge. Flere barn og unge oppgir å savne venner og sier at de kjeder seg mye på institusjonen. Andre igjen får tilrettelagt for vennesamvær og tilbud om en rekke kreative aktiviteter når alt annet er stengt ned.

– Statens helsetilsyn finner det svært bekymringsfullt at noen barn og unge i barneverninstitusjon ikke har fått den hjelpen de har behov for og krav på under pandemien.

– Det er også bekymringsfullt at tilsynsrapportene avdekker så stor variasjon i hvilken tilrettelegging, oppfølging og kompensering institusjonene og tilgrensende tjenester tilbyr som følge av bortfall eller endring av tjenester og tilbud til barn og unge.

– Med tanke på at samfunnet nå er inne i en ny periode med nedstengte tilbud og tjenester, vil Helsetilsynet be statsforvalterne om at de ved fremtidige institusjonstilsyn særlig følger med på institusjonenes praktisering av smittevern og deres pådriverrolle overfor andre tilgrensende tjenester, oppsummeres det.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!