Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvordan kan vi best overvinne kreft?

Gjennom Mission Cancer kan vi styrke samarbeidet med våre naboland – for å nå målet om å levere på presisjonsmedisin innen kreft. Vi trenger ikke å finne opp alt kruttet alene.

Publisert: 2021-04-16 — 05.07

Marianne Synnes Emblemsvåg

Innlegg: Marianne Synnes Emblemsvåg (H), dr.scient og stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget

UNDER DET EUROPEISKE rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027), er det satt ned fem «missions» – med mål om å levere løsninger på hovedutfordringer i Europa. Kreft er en av disse utfordringene.

For Cancer Mission er målet er man, innen 2030, både skal ha reddet tre millioner mennesker, ha oppnådd bedre forståelse av kreft – og ha optimalisert diagnostisering og behandling.

UNIK MULIGHET. Vi har en unik mulighet til å være en aktiv deltaker inn i Horisont Europa og bidragsyter til Cancer Mission. Vi har sterke kreftforskningsmiljøer i Norge som kan bli enda sterkere gjennom offentlig-privat samarbeid.

Til tross for store fremskritt når det gjelder å knekke den genetiske koden og det biologiske grunnlaget for kreftutvikling, vet vi fremdeles for lite. Det skjer nesten daglig gjennombrudd i kreftforskningen verden over, og den teknologiske utviklingen gir oss stadig nye verktøy i kampen mot kreft.

Nordisk og europeisk samarbeid kan bidra til å realisere potensialet som ligger i flere kloke hoder, og mer og bedre infrastruktur

INVESTERING. Men for å utnytte fullt ut vårt fortrinn med sterke kreft- og helseregistre, bør vi samarbeide med andre land i samme posisjon, dele data og molekylære kreftprofiler til beste for pasientene, og samtidig sikre Norges bidrag og utbytte av Cancer Mission.

Nordisk og europeisk samarbeid kan gi en fantastisk mulighet til å realisere potensialet som ligger i flere kloke hoder, og mer og bedre infrastruktur. Men det vil kreve investering i innovativ forskning med stor risiko, men også med stort potensial.

NY TEKNOLOGI. Europakommisjonens nye handlingsplan mot kreft fokuserer på forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostisering og behandling, og på livskvaliteten til kreftpasienter og overlevende. Det varsles flere initiativ på EU-nivå, blant annet et kunnskapssenter og et kreftregister. Deling av helsedata skal gi pasienter tilgang til forebygging og behandling i andre EU-land. Målet er å forbedre tilgangen til innovativ kreftdiagnose og -behandling.

Det foreslås blant annet en europeisk samarbeidsplattform Understand Cancer (UNCAN.eu), som skal bidra til å utvikle nye modeller og teknologi for å undersøke interaksjonene mellom kreft og vert. Målet er å identifisere personer med høy risiko for å utvikle vanlige kreftformer.

FREMGANGSMÅTEN? I Norge står vi overfor en bred innføring av presisjonsmedisin, hvor viktige mål er molekylær kreftdiagnostikk og individuell eksperimentell behandling for de som trenger det. Dette vil kreve mye. Nasjonal kreftstrategi fastslår at Kreftregistret skal videreutvikles, og at det bør etableres tilknyttede nasjonale kvalitetsregistre for flere kreftformer. Antallet kliniske studier skal økes.

Men klarer vi dette alene, eller bør vi bruke Mission Cancer til å styrke samarbeidet med våre naboland for å virkelig kunne nå målet om å levere på presisjonsmedisin innen kreft? Vi trenger ikke å finne opp alt kruttet alene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 07-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!