Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

MÅ TILBY FASTLØNN: – Handlingsplanen for fastlegene fastslo at det var viktig å senke terskelen for dem som vil bli allmennleger, men vi greier ikke dette uten å tilby fastlønn, sier Svein R. Steinert, som er leder for ALIS-kontor Nord.

Foto: Anne Grete Storvik

Vil ha ny nasjonal ordning for fastleger

– I denne saken virker det som om Legeforeningen i altfor stor grad ivaretar et system som er tilpasset de eldre og etablerte fastlegene.

Publisert: 2021-04-15 — 03.18

Dette sier Svein R. Steinert, som er leder for ALIS-kontor Nord. Han mener at Legeforeningen i for liten grad lytter til de unge – og til erfaringene fra ALIS Vest og ALIS Nord.

Han viser til at kun kommuner som hadde ALIS med næringsavtaler kunne få tilskudd i fjor, men ikke kommuner med ALIS i fastlønnsavtaler:

LES OGSÅ
20,5 milloner til fastlegene ble stående ubrukt: – Legeforeningen hindrer rekruttering

– 20,5 millioner av disse tilskuddsmidlene ble altså stående ubrukt på tross av at fastlegekrisen fortsatt øker, og at kommunene må bruke stadig mer av egne midler for å rekruttere og beholde fastleger, sier Steinert.

For 2021 er den totale statlige tilskuddsrammen økt, og rammen for ALIS-fastlønn er på 54 millioner og ALIS-næring på 48 millioner, ifølge Steinert.

– Dette er en positiv dreining av tilskuddsmidlene, men behovet for fastlønnstilskudd er trolig betydelig større, sier Steinert.

– Ikke minst har vi sett under pandemien - der allmennlegene er i en konstant beredskapssituasjon med krevende smitteverntiltak på kontoret - at driften har dreid kraftig mot bruk av video og telefonkonsultasjoner. Dette ofte med reduserte driftsinntekter. I en slik situasjon er det en veldig stor fordel å ha trygge økonomiske rammer.

Vil ha ny nasjonal ordning
– I Norge utgjør basistilskuddet nå en stadig mindre del av fastlegenes omsetning. Det er veldig vanskelig for de unge legene som ikke har like store muligheter til å arbeide overtid, og dermed ikke får like mye inntekt som eldre leger. Nå burde det komme en ny nasjonal ordning, slik at alle unge leger starter med fastlønn i to år – og så går over til næringsdrift i mellomstore og store kommuner. Flertallet av de unge legene ønsker trygge forutsigbare rammer i første del av spesialistutdanningen, og så gå over til vanlig næringsdrift når de blir sikre på at det er allmennleger de skal bli.

– Handlingsplanen for fastlegene fastslo at det var viktig å senke terskelen for dem som vil bli allmennleger, men vi greier ikke dette uten å tilby fastlønn, sier Steinert.

Fafo, som har oppdraget med å følge med på ALIS-ordningen frem til utgangen av 2022, skriver i sin siste rapport at det kun var inngått avtale om næringsdrift for seks av de 26 ALIS-Nord-stillingene som var bemannet i mars 2020. Helseledere forteller Fafo at det er utfordrende å rekruttere unge leger til næringsdrift, og at flere har sett seg nødt til å inngå avtale om fastlønn selv om de egentlig ønsket å delta i prosjektet med næringsdrift.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 15.04.2021 10.20.26

  Lege

  Overgang til fastlønn er nødvendig stadig flere steder. Gausdal kommune omgjorde 3 avtalehjemler til 6 fastlønnsstillinger for noen år siden, og har hatt disse besatt inntil nylig. Dyrt, men nødvendig. Vikarbyråer er dyrere.

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!