Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Presenterer de første lungekreft-tallene fra INSPIRE

Onsdag la Kreftregisteret frem sluttrapporten fra INSPIRE-prosjektet. En overvåkning av bruk og effekt av medikamentell behandling ved norske sykehus.

Publisert: 2021-04-07 — 15.08

Under presentasjonen, som strømmes fra Kreftforeningens vitensenter, presenterte Kreftregisteret data om medikamentell behandling av lungekreft.

– Vi har oversikt over medikamentell kreftbehandling på sykehus til 89 prosent av alle lungekrefttilfeller i 2019. Over 10.000 lungekreftpasienters medikamentelle behandling er registrert, sier Lena Holmstrøm, prosjektleder for INSPIRE i Kreftregisteret

Mer bruk av immunterapi
Hun forklarte at alle de regionale helseforetakene unntatt Helse Nord nå er med i «datafangsten».

– Det er stort sett like stor andel kvinner og menn som får medikamentell kreftbehandling for lungekreft. Det vi kan lese ut fra dataene, er at immunterapibruken øker jevnt og trutt.

Ifølge rapporten som nå er tilgjengelig via Kreftregisterets nettsider, fikk en av fem pasienter som ble diagnostisert i 2019 immunterapi som behandling for lungekreft.

Holmstrøm la under presentasjonen også frem en oversikt over i hvilken grad de ulike immunterapimedikamentene blir brukt.

– Det er veldig mange flere analyser vi skulle ønske å vise dere i dag, på blant annet overlevelse knyttet til behandling og bruk sammenlignet med retningslinjer, men det rekker vi ikke. Vi har litt for kort oppfølgingstid. Fortsettelsen på medikamentell lungekreftbehandling vil det være Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft som tar over, sa Holmstrøm under fremlegget.

Kan overvåke retningslinjer
– Det vi kan overvåke nå er om nasjonale retningslinjer blir fulgt, og eventuelt sende data tilbake til de regionale helseforetakene for å gi de mulighet til å følge opp dette. Vi kan også undersøke nasjonale og sosioøkonomiske forskjeller, sa direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, under seminaret.

Hun fremholder at INSPIRE muliggjør fase 4-studier på kreftmedikamenter i Norge.

– Da kan vi undersøke om det virkelig er slik at medikamentene virker like godt i den virkelige verden som de har gjort i studier.

Spent på mulige studier

– Bruken av immunterapi bekrefter det vi har trodd, at vi får gitt dette til de som bør ha det. Å få datagrunnlaget som gir mulighet til å gjøre mer forskningsprosjekt på ulike spørsmål, er verdifulle resultater av dette, sier Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder i Norsk lungekreftgruppe.  

– Det er ikke mange som har så store data på en populasjon. Hvor mye denne behadlingen betyr for pasientene, vil det være spennende å følge nærmest i sanntidsoverføring. Spesielt ved lungekreft er det dessverre sånn at man ser raskt om overlevelsen øker, fordi diagnosen er så alvorlig.

Presentasjonen strømmes live hos kreftforeningen her: https://livestream.kreftforeningen.no/

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!