Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SUBKUTAN VARIANT: – Dersom det kan administreres av pasienten selv, kan det nok spare en del personalkostnader, forklarer Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, ved Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Lasse Moe

Ny versjon av gammel MS-medisin kan føre til gjeninnføring

Bestillerforum ber FHI om ny vurdering av subkutan versjon av MS-medisinen natalizumab (Tysabri).

Publisert: 2021-02-24 — 09.00

I 2019 fjernet Beslutningsforum to MS-behandlinger fra listen over de legemidlene som kan brukes i det offentlige til nye pasienter, nemlig natalizumab og fingolimod (Gilenya).

Bakgrunnen for at de sa nei, var blant annet den fullstendige metodevurderingen til FHI.

Dette overrasket og bekymret flere MS-leger, som mente de fikk mindre alternativ å velge mellom for pasientene.

Under forrige møte i Bestillerforum, bestilte fagdirektørene i de regionale helseforetakene en oppdatert prisvurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) av natalizumab (Tysabri), for å ta hensyn til at legemiddelet kan administreres på en annen måte.

Lavere kostnad?
Bestillerforum skriver i forslaget sitt at de vil undersøke om subkutan administrasjonsform kan senke kostnaden ved bruk av behandlingen sammenlignet med intravenøs administrering.

Subkutan injeksjon vil si at legemiddelet sprøytes inn i underhudsvevet, i motsetning til intravenøs administrasjon, hvor legemiddelet settes i en vene.

– Dette er ikke en beslutning om gjeninnføring, men en bestilling om forenklet metodevurdering fra FHI med oppdaterte helseøkonomiske data for subkutan behandling, som jeg vil anta er en del rimeligere. Dette kan føre til at oppstart av bruk av subkutan natalizumab tillates ved attakkpreget MS og/eller at eksisterende brukere går over til SC Tysabri, skriver Lars Bø, leder for nasjonal kompetansetjeneste for MS, til Dagens Medisin.

Han forklarer at det hele henger sammen med at legemiddelmyndigheten EMA jobber med et tillegg i markedsføringstillatelsen for medikamentet, som gjør at det også kan selges en subkutan form av medisinen i ny doseringsstørrelse.

– Dersom det kan administreres av pasienten selv, kan det nok spare en del personalkostnader, forklarer Bø.

Han viser til at det foreløpig er uklart om det vil være mulig å sette legemiddelet utenfor sykehus.

– Jeg vil anta at Bestillerforum er interessert i dette fordi det kan være rimeligere, ved å spare personellkostnader.

Var bekymret
MS-lege Bø sendte tidligere sammen med kollega Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus inn en bekymringsmelding om at natalizumab ble tatt vekk som behandlingsvalg, da de mener dette kan være et viktig alternativ for pasienter med immunsvikt, og for pasienter som starter opp med behandling under koronapandemien.

– Det er bra hvis den nye pakningen av legemidlet kan føre til at vi kan starte opp med natalizumab hos noen pasienter. Det vil være gunstig for en del pasienter.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!