Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

INTERESSANT: – Det er mye interessant i hvordan de organiserer seg nå og det er veldig bra at man legger til rette for utvikling. Foto: Arkiv/Vidar Sandnes

Ledelse i helsesektoren: – Veldig flott at CatoSenteret eksperimenterer med dette

Gunnar Bovim, rådgiver for prorektor for forskning ved NTNU, er positiv til at rehabiliteringssenteret legger til rette for utvikling, men tror det vil være komplisert å overføre selvstyrende team til universitetssykehusene.

Publisert: 2021-02-16 — 09.00

– Jeg synes det er veldig flott at CatoSenteret eksperimenterer med dette. Det er mye interessant i hvordan de organiserer seg nå, og det er veldig bra at man legger til rette for utvikling, sier Bovim, som har vært administrerende direktør både ved St. Olavs hospital og i Helse Midt-Norge RHF.

De viktigste lederne

– Det er verdt å diskutere forholdet mellom tradisjonelle lederroller, oppgaver og ansatte, poengterer Bovim.

– Men jeg mener det går an å få til disse elementene innenfor den tradisjonelle linjerollen. En linjeleder bruker mest av sin tid på de ansatte. Jeg mener laveste ledernivå, de lederne som er der, er de viktigste lederne innenfor helsesektoren.

– Kompliserende i sykehus

LES OGSÅ
– Vi kan jobbe med behovene vi ser og føler på
Man tar ikke bort linjeleders ansvar og myndighet
Gunnar Bovim, prorektor forskning NTNU

Bovim sier at ansvar og myndighet i utgangspunktet henger sammen. Har man myndigheten, har man også ansvaret for den aktuelle avdelingen, og for de ansatte som jobber der.

– Jeg tror at å overføre dette til for eksempel et universitetssykehus, vil bidra til å komplisere systemet i organisasjonen. En linjelederrolle må settes i stand til å være der – og fungere.

Men Bovim synes det alltid er interessant å diskutere ledelse og endringer, og viser til endringer ved poliklinikker.

Trenger linjeledere

– Nå som tradisjonelle poliklinikker skal omgjøres til 15 prosents digitale konsultasjoner, er det rimelig at det nedsettes team. Men man tar ikke bort linjeleders ansvar og myndighet. Å diskutere linjespennet, hvor mange ansatte man er leder for er også interessant. Det er alltid en balanse man må finne.

Selv om han er positiv til nye modeller prøves, tror Bovim at de på et tidspunkt må tilbake til tradisjonelle mellomledere.

Tilbake til det trauste?

– Samtidig som jeg tror på at dette er noe som vil gi organisasjonen energi i en periode, tror jeg også at de på et tidspunkt må tilbake til det trauste med avdelingsledere. Nettopp fordi oppgaver og beslutninger må tydeliggjøres.

Bovim mener en god linjeleder er nettopp en leder som tilpasser arbeidsoppgaver for livssituasjonen til den enkelte ansatte, og som bidrar til faglig utvikling.

– Jeg synes det er mye god tenking, men jeg kan ikke forstå at det står i kontrast til den tradisjonelle linjeleder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!