Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Det største samarbeidet er med Gjøvik, ikke Hamar

Det er alvorlig at samfunnsanalysen, som står for mye av beslutningsgrunnlaget og går i favør av Brumunddal-alternativet, inneholder en rekke feil og mangler.

Publisert: 2021-02-05 — 05.12

Heidi Vifladt

Foto: Geir Mogen/NTNU

Innlegg: Heidi Vifladt, leder ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

EN VIKTIG OPPGAVE for det nye hovedsykehuset for Innlandet er medisinsk forskningsarbeid. Sykehusansatte skal samarbeide med fag- og forskningsmiljø utenfor sykehuset. Det største miljøet for dette er på Gjøvik, ikke Hamar. Det er alvorlig at samfunnsanalysen fra Cowi og Vista analyse overser dette, og legger frem en rapport for styret i Helse Sør-Øst som inneholder feil og mangler.

Den nye sykehusstrukturen i Innlandet vil ha stor betydning for arbeidsplasser, utdanning, forskning, bosetting og næringsutvikling i tiår fremover. Det skal investeres milliarder av kroner.

MOELV ELLER BRUMUNDDAL? Helse Sør-Øst skal avgjøre om hovedsykehuset skal legges til Moelv eller Brumunddal. Styret fikk i desember 2020 presentert en samfunnsanalyse som står for mye av beslutningsgrunnlaget. Da er det alvorlig at analysen, som går i favør av Brumunddal-alternativet, inneholder en rekke feil og mangler.

En av oppgavene til det nye hovedsykehuset er å drive medisinskfaglig forskningsarbeid. Det er dermed en forutsetning at de ansatte har nærhet og tilgang til relevant kompetanse utenfor sykehuset.

EN KLAR FORSKJELL. Samfunnsanalysen hevder det er liten forskjell på Gjøvik og Hamar når det gjelder å kunne tilby dette. Dette er feil.

For NTNU er det viktig at vår aktivitet i forskning og utdanning også i fremtiden kan gjennomføres tett på helsetjenesten

Det største kompetansemiljøet i Innlandet ligger på Gjøvik og Raufoss. Her er Sintef, NTNU, Fagskolen i Innlandet og den høyteknologiske industriklyngen på Raufoss.

Miljøet på Gjøvik og Raufoss står i en særstilling ved å kunne tilby kompetanse og arbeidskraft til det nye sykehuset. Ahus på Lørenskog la selv om til et lignende system, da de ønsker Storbyuniversitetet OsloMet vegg i vegg med sykehuset. Disse effektene virker det ikke som om samfunnsanalysen som er presentert for styret i Helse Sør-Øst, tar hensyn til.

GEOGRAFISK NÆRHET. I idéfaserapporten i 2017 understreket NTNU den gjensidige verdien av samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet og NTNU Gjøvik, og betydningen av geografisk nærhet mellom universitetsmiljøet og helsetjenesten.

Utdanning av høy kvalitet forutsetter nært samarbeid med praksisfeltet. Dette gjelder alle utdanninger og i særlig grad helsefagutdanningene, hvor tilgang til klinikker og praksisplasser er avgjørende. For NTNU er det derfor viktig at vår forsknings- og utdanningsaktivitet også i fremtiden kan gjennomføres tett på helsetjenesten.

AKADEMISK VIDERFØRING. NTNU vil videreutvikle universitetsmiljøet i Gjøvik innen alle fagområder, også helsefagene. Søkermassen er nå rekordstor for nye studenter og antallet Ph.D.-kandidater: Aldri har vi fått tildelt så mye nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Dette bidrar til ytterligere styrking av næringsliv og offentlige samfunnsfunksjoner i regionen.

Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er samarbeidspartnere for den akademiske aktiviteten i Gjøvik. Vi forutsetter at dette også kan videreføres i en ny sykehusstruktur i Innlandet, og at dette inngår i planlegging og realisering av den nye strukturen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!