Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

NYTT VERKTØY: – Dette er et kvalitetssikrings- og ledelsesverktøy, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Lanserer nytt verktøy istedenfor bemanningsnorm

Helsedirektoratet ønsker ikke å innføre juridiske krav til hvor mange ansatte det skal være på helsestasjonene. Isteden lanserer direktoratet denne uken et nytt verktøy for å gi kommunene bedre oversikt over bemanningsbehov.

Publisert: 2021-01-19 — 06.00

Et flertall på Stortinget ba i 2015 regjeringen om å utrede en juridisk bindende bemanningsnorm i skolehelsetjenesten. Som følge av vedtaket fikk Helsedirektoratet i mars 2016 i oppdrag å utrede «mulige løsninger for og virkninger av en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten.»

Helsedirektoratet har imidlertid landet på å ikke anbefale en juridisk bindende bemanningsnorm, men isteden utarbeide et nytt verktøy som kommunene skal benytte for selv å holde oversikt over bemanningen. Verktøyet for beregning av bemanning på helsestasjoner for barn fra 0 til 5 år lanseres onsdag denne uken.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet viser til at direktoratet har gjennomført møter med en rekke aktører, deriblant kommuner, fylkesmenn, fagforeninger og KS.

– Etter å ha hatt dialog og sett på hvordan det står til i AS Norge, mente vi at det ikke var riktig å lage en bindende bemanningsnorm, sier Carlsen.

Mangfoldige kommuner

– Kommune-Norge er veldig mangfoldig så å lage en standardisert bemanningsnorm er veldig vanskelig. Det vil treffe noen kommuner godt, men andre ikke. Det ble en helhetsvurdering hvor vi landet på å heller lage et detaljert verktøy for beredning av bemanning, sier Carlsen, og viser til blant annet variasjon knyttet til reisevei og befolkningssammensetning.

Verktøyet består av en excel-fil som viser minimumsbehovet for å oppfylle kravene som foreligger i:

 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ved å legge inn sine egne tall skal hver enkelt helsestasjon kunne bruke verktøyet til å planlegge hvor mange helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og merkantilt personell de må ha på jobb.

– Vi har laget et anbefalt tidsestimat for å kunne gjennomføre lovpålagte og anbefalte oppgaver, men kommunene må bestemme hvordan de vil planlegge selv, sier Carlsen.

Beregningen inkluderer blant annet tid til konsultasjoner, reisevei og samarbeid med andre instanser.

– Dette er et kvalitetssikrings- og ledelsesverktøy, sier avdelingsdirektøren, som også viser til at det verktøyet kan brukes av kommunene som basis for å søke om tilskudd.

Flere verktøy på vei

Carlsen opplyser at det også vil komme flere versjoner av verktøyet som kalles «Beregning av bemanning i helsestasjons og skolehelsetjenesten», for ulike deler av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– Det vil komme verktøy for svangerskaps- og barselsoppfølging og skolehelsetjenesten for ungdomsskole, barneskole og videregående skole. Og de vil komme i denne rekkefølgen.

– Når kommer disse?

– Vi må ha et samarbeid med kommunene, så det kommer litt an på koronasituasjonen. Men vi har som mål at det skal komme mer i løpet av 2021. Så håper vi å være ferdige til sommeren 2022.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!