Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsemoms med uklart virkeområde?

Har lovendringen som innebærer moms på enkelte helsetjenester utført hos privatpraktiserende leger, betydning for flere enn private plastikkirurger, som private hudleger, endokrinkirurger og øyeleger? Mister private leger retten til å vurdere om en medisinsk behandling er helsehjelp eller rent estetisk?

Publisert: 2021-01-18 — 12.48

Anita Tunold

Kronikk: Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris Helse AS

STORE BRYSTER som gir rygg- og nakkesmerter? Gynekomasti? Genetisk risiko for brystkreft og behov for å fjerne og rekonstruere brystene? Rosacea eller arr etter akne i ansiktet? Tunge øyelokk som snevrer inn synsfeltet?

Pasienter som velger å behandle sykdommer som dette hos en privatpraktiserende spesialist, for eksempel på grunn av lange ventetider eller manglende tilbud i offentlige sykehus, blir fra nyttår muligens rammet to ganger: I tillegg til å betale for selve inngrepet selv, må de betale merverdiavgift til staten.

På en av sine siste arbeidsdager før jul vedtok Stortinget å innføre merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger fra nyttår. NRK skriver 14. januar om pasienten Kine Merete Rundgren, som har store smerter i armer og bein på grunn av lipødem (syke fettceller). Utenom private sykehus som Aleris, er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø (UiT) som opererer denne lidelsen. Det vil si at Rundgren, og resten av befolkningen med lipødem, nå er nødt til å betale for inngrepet selv – og i tillegg betale merverdiavgift til staten.

DOBBEL BYRDE. Nå ser det ut til at Rundgren er representant for relativt store pasientpopulasjoner som blir urettferdig behandlet.

Dersom pasienter som velger å betale selv for et inngrep, i tillegg belastes med merverdiavgift til staten, kan helsemomsen bli en dobbel byrde for dem

Hvorvidt et inngrep er utført i offentlig regi eller uten offentlig regi, vil ikke alltid være ensbetydende med om det er medisinsk indikasjon for inngrepet eller ikke. Våre legespesialister utfører slike medisinsk begrunnede operasjoner og behandlinger til menn og kvinner over hele landet. Mange pasienter kommer til oss i Aleris, selv om de kunne ha fått det ønskede inngrepet utført ved et offentlig sykehus, blant annet fordi de ønsker å unngå ventetid.

Dersom det blir slik at pasientene som velger å betale selv og i tillegg belastes merverdiavgift, kan det oppfattes som en dobbel byrde for dem som betaler selv. Ettersom vi har en allerede hardt belastet offentlig helsetjeneste, kan det også synes klokt at private sykehus kan avlaste med å behandle pasienter med slike medisinske lidelser – uten at pasientene i tillegg må betale moms.

UKLARE AVGRENSNINGER. Lovendringen som innebærer moms på enkelte helsetjenester utført hos privatpraktiserende leger, ble innført rett før juleferien – og verken lovgiver eller den nye lovens håndhever har rukket å definere det klare omfanget av endringen. Dette har naturlig nok ført til mange ulike tolkninger og mange spørsmål blant både pasienter og private helsetjenesteleverandører. Har endringen betydning for flere enn private plastikkirurgers virke: For private hudleger? Endokrinkirurger? Øyeleger?

Innebærer denne lovendringen at private leger nå faktisk mister retten til å vurdere hvorvidt en medisinsk behandling faktisk er helsehjelp – eller om den er rent estetisk? Vi i Aleris, og mange andre, har stilt spørsmål til Skatteetaten og Finansdepartementet om lovendringen virkelig skal tolkes slik. De klare svarene lar vente på seg.

Slik vi ser det, burde ikke inngrep med klar medisinsk indikasjon være avgiftspliktig, uansett om inngrepet finansieres av fellesskapet eller fra en privat lommebok. Et utgangspunkt for en slik avgrensing burde være Helsedirektoratets prioriteringsveileder, som definerer hvilke plastikkirurgiske inngrep som kan bli dekket i den offentlige helsetjenesten.

KLARE DEFINISJONER! I Sverige introduserte de for flere år siden merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. Der har det fra første dag vært klart definert hvilke inngrep og behandlinger som er avgiftspliktig – og hva som ikke er det. Medisinsk begrunnede operasjoner og behandlinger er ikke omfattet. Kun rent estetiske operasjoner og behandlinger, som brystforstørrelser og rynkebehandlinger, er avgiftspliktig.

Vi er ikke kjent med at andre land tolker behovet for merverdiavgift slik norske myndigheter nå ser ut til å gjøre.

TILTAK MOT KROPPSPRESS. I begrunnelsen for lovendringen pekes det på kroppspress som en av årsakene til at mange unge sliter psykisk. Denne utviklingen må vi ta på alvor. Det er imidlertid ingenting som tyder på at merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og behandling vil føre til mindre kroppspress blant unge.

Kommersiell reklame for kosmetisk kirurgi kan imidlertid bidra til kroppspress blant unge. Aleris følger derfor nøye regelverket for markedsføring av denne typen tjenester – og vi legger særlig vekt på ikke å bidra til økt kroppspress blant unge mennesker. Vi har blant annet selvpålagte restriksjoner i vår markedsføring, som for eksempel nei til pushmarkedsføring og annonsering til unge under 25 år.

Vi mener denne typen restriksjoner er bedre egnet enn merverdiavgift til å begrense kroppspress, og oppfordrer til at resten av bransjen gjør det samme.

AVKLARINGER, JA TAKK! Vi ønsker selvfølgelig å overholde regelverket for merverdiavgift, men nå er det veldig uklart hva som er omfattet og ikke.

Vi ønsker oss en tydelig liste à la den som våre svenske kolleger har fått.


Interessekonflikt/disclaimer
: Aleris-konsernet er det største private helseforetaket i Skandinavia, og Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!