Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Prioriteringsrekkefølgen for covid-19-vaksinen bør endres

Mens 40.000 prioriterte sykehjemsbeboere vaksineres i ukene fremover, vil covid-19 ta liv og livskvalitet til relativt funksjonsfriske eldre innlagt i sykehus. Vi mener derfor at personer med risikofaktorer i alderen 70–85 år bør få vaksinen så fort som mulig.

Publisert: 2021-01-06 — 19.45

Håkon Ihle-Hansen

Kronikk: Håkon Ihle-Hansen, overlege i geriatri, Vestre Viken HF
Monica Thallinger, barnelege og lege under spesialisering i anestesi, Vestre Viken HF

NORGE STARTET vaksinering mot covid-19 den 27. desember i fjor. Første gruppe ut, og nummer én i prioriteringsrekkefølgen, er som kjent personer i syke- og aldershjem. Prioriteringsrekkefølgen, som tar utgangspunkt i en rapport utarbeidet av en ekstern ekspertgruppe i etikk og prioritering – utført på oppdrag av Folkehelseinstituttet (FHI) – har skapt debatt.

Monica Thallinger

Gruppen har gjort et omfattende og solid arbeid, og rapporten er velbegrunnet.

SÅRBARHETEN. Som samfunn har vi et ansvar for å sikre de mest sårbare og utsatte blant oss. Begrunnelsen for prioriteringen er å sikre at færrest mulige liv går tapt.

Som sykehusleger har vi siden starten av pandemien behandlet covid-19-pasienter. Fra vårt ståsted, som klinikere, er det elementer ved prioriteringsrekkefølgen vi undrer oss over, og som delvis står i kontrast med håndtering av pandemien og prioriteringer så langt.

BRED FORANKRING. En sykehjemspasient har som oftest levd et langt liv, gått igjennom alle stadiene av en livssyklus og har kort forventet levetid. Et liv på sykehjem er også forbundet med redusert funksjonsnivå og evne til egenomsorg.

Med dette som bakteppe besluttet man tidligere i pandemien at syke- og aldershjemspasienter primært skulle behandles i sin institusjon ved covid-19-sykdom og ikke innlegges i sykehus. Beslutningen har hatt bred forankring i fagmiljøene, også i Norsk forening for geriatri, og er anbefalt av Helsedirektoratet.

Å se disse menneskene kjempe og dø, gjør vondt – og vil gjøre ekstra vondt i ukene som kommer – når man vet at de kunne ha vært vaksinert

DET GJØR VONDT. I sykehus over det ganske land kjemper pasienter med covid-19 for livet. Så mange som fire av ti som har mistet livet av covid-19-sykdom i Norge, døde i sykehus. I en nylig publisert artikkel om dødsfall etter påvist covid-19 i Norge, publisert i Tidsskriftet for Den Norske legeforening, ser man at antallet og andelen av dem som dør av covid-19 i norske sykehus, domineres av personer i 70- og 80-årsalderen.

Flesteparten av dem som behandles ved intensivavdelingene, er i aldersgruppen 60-80+. Disse pasientene ligger flere uker i sykehus med alvorlige sykdomsforløp, og de som overlever, trenger lang rekonvalesens og rehabilitering.

Dette er mennesker med flere års forventet levetid med god livskvalitet som må gi tapt for covid-19-sykdom. Å se dem kjempe og dø, gjør vondt – og vil gjøre ekstra vondt – i ukene som kommer, når man vet at de kunne ha vært vaksinert.

EN ANNEN REKKFØLGE? Det handler ikke alltid om antall liv spart, men også om hvilket liv – og antallet år med gode liv – man sparer. Prioriteringer av begrensede ressurser er alltid vanskelig og nesten en umulig oppgave.

Vi ønsker å belyse det faktum at covid-19 tar liv og livskvalitet til relativt funksjonsfriske eldre, og dette vil fortsette i ukene og månedene fremover slik smittesituasjonen ser ut nå – og med gjeldende vaksinasjonsprioritering: 40.000 sykehjemsbeboere skal vaksineres først. Deretter følger gruppen over 65 år med risikofaktorer slik FHI har angitt.

Vi mener at personer med risikofaktorer i aldersgruppen 70–85 år bør prioriteres tidligere – og få vaksine så fort som mulig.


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ellen Nergard 11.01.2021 15.45.51

  Lege

  Som en 77 år gammel spesialist i anestesi og smertemedisin med KML, vil jeg ønske at mine yrkesaktive kolleger (det inkluderer selvsagt alle helsefagarbeidere), som tar seg av Covid-19 pasienter, skal få vaksine før meg. I dag har jeg heldigvis oppdaget kliniske data om effektivitet og sikkerhet av antiparasitt-medisinen ivermectin, så planlegger å ta dette i bruk, om nødvendig,mens jeg venter på vaksine. Håper slik å kunne fortsette å bo i mitt eget hus til pandemien er over.

 • Ivar Sønbø Kristiansen 07.01.2021 16.39.12

  Lege

  Prioriteringsmeldingen fikk Stortingets tilslutning og tilsier at prioritering skal skje på grunnlag av behandlingseffekt målt i gode leveår, kostnader målt i kroner og alvorlighet uttrykt som gjenværende gode leveår. Tatt i betraktning at pasienter i sykehjem har forventet levetid i måneder uansett om de vaksineres eller ikke, skårer de lavt både på mulig behandlingseffekt og alvorlighet. Vaksinasjonskostnadene antas å være de samme i alle grupper. Ut fra dette har Ihle-Hansen og Thallinger helt rett. FHIs prioriteringer er for meg uforståelige uansett hvor mange timers etisk refleksjon som ligger til grunn. Ivar Sønbø Kristiansen

 • Sven Richard Haugvik 07.01.2021 17.23.42

  Lege

  Noen meninger om prioritering av helsepersonell «personell som er vanskelig å erstatte, og grad av nærkontakt med smittefri den nye situasjonen med et mutert økende R-tall? Første justering fra FHI er konkret formulert slik i «første omgang settes det av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan primærhelsetjenesten få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene». Prioriteringsmatrisen kompliseres av skillet mellom 1. og 2. linje, og har utelatt differensiering av «helsearbeidere» / «personell» i aldersgrupper. Problemstillingen er ikke utelukkende egosentrisk fra min side som fastlege, men har også et folkehelseaspekt med seg - spesielt fordi tidsaksen er uklart lang - nå også med 2 mutanter på gang.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!