Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Om tran og kommunikasjon

Når nytt regelverk for morsmelkerstatninger gjorde det nødvendig å endre rådene for å hindre for mye D-vitamin til barn som får morsmelkerstatning, falt begrunnelsen om tran til ammede barn bort.

Publisert: 2020-11-23 — 05.18

Linda Granlund

Innlegg: Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
Gry Hay, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

NYLIG BLE DE praktiske rådene om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn endret. I en kronikk i Dagens Medisin (16/2020) stilles det spørsmål om både råd og prosess.

Gry Hay

Frem til september var rådet å gi tran til alle spedbarn, alternativt D-vitamindråper. Endringen går ut på at barn som ammes, bør få D-vitamindråper fra de er cirka en uke gamle, mens barn som får morsmelkerstatning, ikke bør få noen form for tilskudd. Tran anbefales ikke lenger til spedbarn.

Den faglige begrunnelsen for endrede råd er publisert i artikkelen «Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn», i Tidsskrift for Den norske legeforening.

ÅPEN PROSESS. De nye praktiske rådene om D-vitamintilskudd til spedbarn er utformet i et samarbeid med Nasjonalt råd for ernæring, med god faglig forankring, i en åpen prosess med offentlige møter og referater fra møtene. Nye råd ble publisert så snart prosessen var ferdigstilt, på nettstedene til Helsedirektoratet og HelseNorge.

Er nye råd bedre for spedbarn? Ja, det mener vi at de er

Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene. Nasjonale faglige retningslinjer for spedbarnsernæring og for helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble endret samtidig.

De praktiske rådene samsvarer nå bedre med anbefalingen om D-vitamininntak for barn 0–12 måneder. Et mål med endringen er at barn som får morsmelkerstatning, ikke skal få for mye D-vitamin, samtidig som ammede barn skal få tilstrekkelig.

SPØRSMÅLENE. Flere av spørsmålene som stilles, er adressert i et tilgjengelig webinar, og besvares kort her:

 • Barn som får noe morsmelk og noe morsmelkerstatning, kan få litt mindre D-vitamindråper. Et flytskjema legges inn i retningslinjen. Del-ammede barn får fettsyren DHA fra både morsmelk og morsmelkerstatning.
 • Nye råd er tilknyttet anbefalingen om D-vitamin i spedbarns-retningslinjen som gjelder fullbårne barn 0–12 måneder. Helsedirektoratet har så langt ikke gitt råd om ernæring for premature barn, som har særlige behov. Det er imidlertid behov for nasjonal normering på området og vi vil, i samarbeid med Nasjonalt råd for ernæring, kontakte fagmiljøene for å se nærmere på hvordan dette kan løses.
 • Fra ett års alder kan barn få familiens kosthold, med noen tilpassinger. De fleste vil ha behov for tilskudd av D-vitamin. Helsedirektoratet gir kostråd, men ikke anbefalinger om hva slags tilskudd som bør gis.
 • De fleste norske kvinner har høyt innhold av DHA i morsmelken. Et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd vil gi rikelig av DHA. Hvis mor har et inntak på 200 mg DHA per dag, som anbefalt, vil barnet få tilstrekkelig i morsmelken (100 mg per dag). DHA kan tas som tilskudd hvis mor ikke spiser fisk.

TRAN SKADER IKKE. Begrunnelsen for rådet om tran til spedbarn har i flere tiår vært at en lik anbefaling for alle vil nå flest mulig. Tran har gitt D-vitamin til ammede barn og DHA til barna som har fått morsmelkerstatning.

Når nytt regelverk for morsmelkerstatninger gjorde det nødvendig å endre rådene for å hindre for mye D-vitamin til barn som får morsmelkerstatning, falt begrunnelsen om tran til ammede barn bort.

Er tran blitt skadelig? Skulle rådet ha vært endret før? Nei til begge, det er det ikke belegg for å si. Er nye råd bedre for spedbarn? Ja, det mener vi at de er.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 19/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!