Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

OPPRETTER RUTINE: – Vi jobber også med en rutine for hvordan pasientene kan søke om å få tilbakebetalt det de urettmessig har lagt ut, fra 2018 og inntil vi oppdaget at praksis var feil. Disse pasientene vil bli kontaktet per brev med veiledning om hvordan de skal gå frem, sier medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Flest legemidler innen nevrologi og kreft

OUS sender nå ut brev til pasienter som har betalt selv – og jobber med en dataanalyse for å kartlegge pasientene, bekrefter fagdirektør Hilde Myhren.

Publisert: 2020-11-20 — 06.18

Nylig ble det klart at sykehusene må betale tilbake legemiddelkostnader til pasientene, som de urettmessig har betalt.

– Pasienter som nå har indikasjon for behandling som er «off-label», håndteres ved at sykehuset betaler for dette. Oslo universitetssykehus har etablert prosedyre og rutine for hvordan vi ivaretar utprøvende behandling som sykehuset skal betale for, sier medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin. 

Hun viser til at rutinene for hvordan utprøvende behandling skal gjennomføres, er tilgjengelig på OUS sine nettsider.

LES OGSÅ
Må betale tilbake etter feil praksis

I håndboken forklares omleggingen av blåreseptordningen: «I praksis har denne omleggingen ført til en strengere praksis fra Helfo, og helseforetakene har i større grad måttet overta finansieringen av legemidler som tidligere ble regulert av blåreseptforskriften (§3), individuell refusjon og bidragsordningen (§5-22)».

Jobber med rutine
– Vi jobber også med en rutine for hvordan pasientene kan søke om å få tilbakebetalt det de urettmessig har lagt ut, fra 2018 og inntil vi oppdaget at praksis var feil. Disse pasientene vil bli kontaktet per brev med veiledning om hvordan de skal gå frem. Pasienter som fortsatt går i behandling, vil få veiledning om hvordan de skal få tilbakebetalt gjennom sin behandler. Sykehuset arbeider med å gjøre regelverket og de nye rutinene kjent i hele sykehuset, sier Myhren.

Hun forklarer at de jobber langs to spor for å finne pasientene.

FØLGER OPP: – Her blir det opp til våre leger som vet hvem dette gjelder. De gir beskjeder til sine pasienter om at de kan fylle ut et skjema og søke om å få pengene tilbake., sier avdelingsleder Hanne Harbo ved Nevrologisk avdeling, OUS. 

LES OGSÅ
OUS tar regningen for behandlingen
Foto: Vidar Sandnes

– Legene som vet at de har pasienter som skal ha tilbake penger, informerer og veileder pasientene om hvordan de kan søke om å få tilbake penger, sier Myhren.

Hun viser til at sykehuset i tillegg jobber med en dataanalyse.

– Vi bruker diagnose- og medikamentinformasjon vi har fått fra Helfo på søknader de har avslått, og ser om vi kan identifisere pasienter som har fått resepter innen disse kategoriene i OUS. Denne analysen er ikke ferdig, så vi vet fortsatt ikke hvor mange pasienter dette dreier seg om, eller om datagrunnlaget er egnet til å identifisere alle.

Nevrologi og kreft
Myhren viser til at det så langt ser ut som om de fleste medikamenter som forskrives som off label, er innenfor fagområdene nevrologi og kreft.

– I tillegg har en stor andel av medikamenter som gis til barn, ikke indikasjon for barn og er dermed off label. Når dette gis poliklinisk, skal samme refusjon gjelde slik behandling for barn. Her ser vi på en enklere godkjenningsordning internt slik at saksbehandlingen kan gå raskere.

Myhren påpeker at en andel av pasientene som har startet behandlingen ved OUS, kommer fra andre sykehus i regionen eller andre regioner. – Vi vil gi disse samme veiledning og bidra til at de også får refundert sine utgifter.

Tar ansvar for nevro
Avdelingsleder Hanne Flinstad Harbo ved Nevrologisk avdeling på OUS opplyser at hun har ansvaret for at nevrologipasientene får dekket legemiddelkostnader, eller tilbakebetalt penger.

– At retningslinjene ble endret til at sykehusene skal betale for legemidler som før ble dekket av blåreseptordningen, ble komplekst for klinikere i en travel hverdag, sier hun til Dagens Medisin.

Harbo viser til Dagens Medisins møte i februar, hvor det ble klart at regler innført av sentrale myndigheter ikke ble forstått av alle som jobbet klinisk.

Hun legger til at da det ble klart at HF-ene skulle dekke legemidler som ikke lenger dekkes av blåreseptordningen, ba de om retningslinjer for hvordan de skulle få dekket medisinene til disse pasientene.

– Nå har OUS fått på plass en løsning for gruppesøknader for bruk av off label-legemidler. Søknadene sendes inn til fagdirektør slik at disse utgiftene kan belastes helseforetaket.

Harbo forklarer at det er noen få pasienter som kan ha betalt av egen lomme.

– Her blir det opp til våre leger som vet hvem dette gjelder. De gir beskjeder til sine pasienter om at de kan fylle ut et skjema og søke om å få pengene tilbake.

Harbo viser også til at de vil følge opp pasienter som har betalt selv og som sykehuset ikke har oversikt over, når resultatene foreligger av dataanalysen Myhre forteller om.

– Vi behandler ofte pasienter som er henvist fra andre helseforetak i Sør-Øst, så dette kan for eksempel gjelde noen som har fortsatt behandlingen ved et annet helseforetak, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!