Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Ahus får 18 millioner til økt analysekapasitet.

Foto: VIdar Sandnes

Slik vil Helse Sør-Øst fordele korona-pengene til sykehusene

I et ekstraordinært styremøte torsdag, skal Helse Sør-Øst fordele koronamidler til sykehusene i sin region.

Publisert: 2020-11-19 — 13.03

Det gjenstår vel 1,6 milliarder av basisbevilgningen som ble gitt til helseforetak og private ideelle sykehus i regionen, i forbindelse med covid-19.

I forslag til vedtak foran torsdagens styremøte slutter styret seg til at det fordeles 1.234,9 millioner gjennom den regionale innteksmodellen.

Videre får sykehusene penger til blant annet økt analysekapasitet og dekning av økonomiske følger av pandemien til sykehusene som har lands- eller regionsfunksjoner.

I tillegg til det som fordeles etter inntektsmodellen gjøres følgende særskilte tildelinger:

Oslo universitetssykehus HF:  225 millioner kroner for dekning av økonomiske effekter knyttet til lands- og regionsfunksjoner.

Inntil 49 millioner kroner for dekning av investeringskostnader ved etablering av økt analysekapasitet, hvorav 18 millioner kroner til Akershus universitetssykehus HF, 23 millioner kroner til Oslo universitetssykehus HF og åtte millioner kroner til Vestre Viken HF.

Sunnaas sykehus HF tildeles 10,2 millioner kroner etter andel basisramme.

Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS tildeles henholdsvis 45 millioner kroner og ti millioner kroner utover tildeling gjennom inntektsmodellen.

Martina Hansens Hospital AS tildeles 12,9 millioner kroner, hvorav 4,9 millioner kroner etter andel basisramme og åtte millioner kroner for reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med Vestre Viken HF.

Regionalt barnepalliativt team ved Oslo universitetssykehus HF tildeles 0,8 millioner kroner, slik at samlet tildeling for 2020 utgjør tre millioner kroner.

Det tildeles 100 millioner kroner til det regionale helseforetaket for finansiering av regionale investeringer i utstyr.

Det som er igjen av basisbevilgningen, 442,2 millioner kroner, foreslås holdt tilbake i det regionale helseforetaket for å kunne håndtere eventuelle ytterligereuforutsette hendelser som følge av Covid-19 pandemien i 2020, heter det i forslaget til vedtak.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!