Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Alt som teller, kan ikke måles

Det er behov for et nasjonalt, standardisert språk for strukturering av digital informasjon i helse- og omsorgstjenesten. En felles satsing vil gi en mer effektiv hverdag med bedre pasientsikkerhet.

Publisert: 2020-11-07 — 11.40

Taran Borge

Innlegg: Taran Borge, seksjonsleder for Normering kodeverk, Direktoratet for e-helse

MED UTGANGSPUNKT i tittelen «Hva skal vi kalle det?», i Legeliv-spalten i Dagens Medisin (15/2020), forteller fastlege Gisle Roksund en sterk historie om en pasient med en sammensatt livs- og helsesituasjon der det ikke er åpenbart hvilken diagnose som bør stilles.

Direktoratet for e-helse støtter at letingen etter registrerbare diagnoser ikke bør stå i veien for en dypere forståelse av pasientens plager. Allmennlegens journal bør kunne romme hele pasientens livssituasjon og sykehistorie. Vi anerkjenner at det er ekstremt utfordrende å klassifisere og kvantifisere sykdom og helse.

IKKE GODT NOK. Vi er enige i at diagnosesystemet ICD-10 ikke er godt egnet for allmennlegene. De har derfor utviklet IPC (International Classification of Primary Care), som skal hjelpe til med å beskrive helsetilstanden til pasienten på en bedre måte tilpasset virkeligheten i allmennmedisin.

For å sikre god forvaltning og videre utvikling av et kodeverk, er det en fordel at systemet er bredt tatt i bruk og internasjonalt anerkjent. Dette er også en stor fordel for leverandørmarkedet. Det er også andre faktorer som påvirker brukervennligheten.

Allmennlegens journal bør kunne romme hele pasientens livssituasjon og sykehistorie. Vi anerkjenner at det er ekstremt utfordrende å klassifisere og kvantifisere sykdom og helse

Ett av kjennetegnene til ICPC er få, eller ingen, koder for sykdommer som opptrer sjeldnere enn i 1 av 1000 kontakter. Dette gir en utfordring for pasienten, som i dag kanskje ikke finner «sin» diagnosekode hos fastlegen etter utredning i spesialisthelsetjenesten.

DIALOG OM FORBEDRING. Direktoratet for e-helse er svært opptatt av å lytte til kliniske miljøer. I vårt arbeid med å forvalte kodeverkene involveres over 100 klinikere. Det er vår rolle å ta et helhetsansvar på tvers av mange ulike fagmiljøer. Vi ønsker et fortsatt konstruktivt samarbeid med NFA om hvordan vi kan møte primærhelsetjenestens behov for kodeverk og terminologi. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom vårt samarbeid med Helseplattformen.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og direktoratet for e-helse er i dialog om hvordan vi kan forbedre kodeverk og terminologi i primærhelsetjenesten. Vi er begge enige om at dette må styrkes og direktoratet verdsetter dialogen med allmennmedisinmiljøet om utviklingen av ICPC.

FELLES SATSING. Det er behov for et nasjonalt, standardisert språk for strukturering av digital informasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Et felles språk legger til rette for god samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter. Det vil også frigjøre tid for helsepersonell til primæroppgaver. For å få best samlet effekt, må vi bruke ressursene våre sammen.

En felles satsing vil gi en mer effektiv hverdag med bedre pasientsikkerhet.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin 18/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!