Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fysioterapeut hos fastlegen

Som fysioterapeut har det vært luksus å ha god «tilgang» til fastlegene – med forenklet kommunikasjon både før eller etter arbeidstid – eller i forbindelse med lunsjen.

Publisert: 2020-10-30 — 05.34

Thomas Holm Osbakk

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Thomas Holm Osbakk, fysioterapeut ved Myra fysioterapi og psykomotoriske senter, Kirkenes

JEG VIL i denne teksten dele tanker fra mine erfaringer som privatpraktiserende fysioterapeut ved Skansen legekontor i Tromsø fra juni 2018 til september 2020 – og om tverrfaglig samarbeid mellom fastlege og fysioterapeut.

Nettopp tverrfaglig samarbeid var et gjennomgående tema i studietiden ved Universitetet i Tromsø (UiT). Det viste seg at det også her er en lang vei fra universitetets teoretiske verden til den kliniske hverdagen.

Et tettere samarbeid mellom fysioterapeut og fastlege har vært ønsket fra både Norsk fysioterapeutforbund og Allmenlegeforeningen. Dette resulterte i Knutepunktmodellen; et samhandlingskurs for fastleger og fysioterapeuter.

SAMTIDIG KONSULTASJON. Fra egen erfaring har jeg selv kjent på behovet for tett samarbeid med fastlege, spesielt rundt pasienter med langvarige og sammensatte lidelser.

Med inspirasjon fra Knutepunktmodellen begynte ideen om samtidig pasientkonsultasjon med fastlegene etter hvert å ta form. Det viste seg også at en av legene ved kontoret hadde tenkt på dette som en mulighet. Det hadde vært forsøkt andre steder i landet, med gode tilbakemeldinger.

Samarbeidet skapte en rød tråd i pasientforløpet hvor dialog mellom fastlege og fysioterapeut pågikk fortløpende

Forslag om hvordan tiltaket kunne gjennomføres, ble lagt frem for fastlegene, som sa seg villige til å teste det ut i praksis.

ENKLERE KOMMUNIKASJON. Pasientene vi hadde inne til disse konsultasjonene, varierte fra en rask second opinion til 30–40 minutter lange konsultasjoner med grundig gjennomgang av aktuell problemstilling. Ingen informasjon ble delt uten samtykke fra pasienten, som alltid ble holdt oppdatert om kommunikasjon mellom fysioterapeut og lege.

Som fysioterapeut har det vært luksus å ha så god «tilgang» til fastlegene. Dette forenklet kommunikasjonen ettersom vi kunne avtale et kjapt møte i forbindelse med lunsj eller før/etter arbeidstid. Det ble alltid innhentet samtykke fra pasienten før kasus ble diskutert, og fra alle parter var det bevissthet rundt informasjonen som ble delt.

Motsatt virket også legene fornøyde med å ha en fysioterapeut tilgjengelig for å kunne diskutere problemstillinger.

FORUTSIGBARHET. Samarbeidet skapte en rød tråd i pasientforløpet hvor dialog mellom fastlege og fysioterapeut pågikk fortløpende. Informasjonen vi gir pasienten, er samkjørt og skaper forutsigbarhet. Pasienter tilbakemelder at de føler seg godt ivaretatt – og at det er betryggende å vite at fysioterapeuten snakker med fastlegen.

For å sitere en pasient: «Jeg får mindre vondt bare fordi jeg vet at dere snakker sammen».

Å være fysioterapeut ved et fastlegekontor, var utelukkende en positiv opplevelse. Både pasientene og fastlegene virket fornøyde – og fysioterapeuten var definitivt fornøyd.

Dagens Medisin 17/2020, fra Unge stemmer-spalta i Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!