Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Pandemien setter andre helseutfordringer på vent

Covid-19-pandemien må tas alvorlig, men den setter på vent – og overskygger – til dels mange av de problemene det norske helsevesenet står overfor. Befolkningen er lei av lange køer for å bli undersøkt og behandlet for lidelser som reduserer livskvaliteten.

Publisert: 2020-10-25 — 04.59

Jon Brodwall

Kronikk: Jon Brodwall, spesialist i øyesykdommer og konsultativ øyelege ved Volvat-Orbita i Oslo/Moss

ALDRI TIDLIGERE har mediene vært så opptatt av helsevesenet som nå. Politikere og helsemedisinsk ekspertise har, som forventet, stor medietilgjengelighet og oppmerksomhet. Pandemirammede mennesker prioriteres fremfor andre med alvorlige lidelser. Helsearbeidere i alle kategorier arbeider på spreng, og skiftarbeid innføres for å dekke behovet for helsehjelp.

Pandemien må tas alvorlig, men den setter på vent – og overskygger – til dels mange av de problemene norsk helsevesen står overfor.

EN HELSEBYRDE? Økende arbeidsløshet fører på en rekke områder til innflytelse på A/S Norges økonomi, gjennom multiple støttetiltak både overfor bedrifter og enkeltpersoner. På litt sikt vil vi kanskje også oppleve at skattetilgangen blir dårligere.

Et helsevesen som allerede lider av mangel på fagpersoner nesten innen alle kategorier, opplever altså en omprioritering til pandemirelaterte tjenester. I tillegg er Norge forpliktet til å bidra overfor akutte internasjonale store tragedier som belaster både økonomi og bruk av fagpersoner.

I tillegg kommer de langsiktige forholdene som myndigheter og helsevesenet kontinuerlig har. En økende befolkning, fra under 2.5 millioner i 1900 til over cirka 5.2 millioner i år 2000 – og kanskje på mer enn totalt over ti millioner innbyggere i 2100. Allerede i løpet av ti–tretti år har vi mellom 1 og 1.5 millioner flere mennesker i Norge enn i dag.

FREMTIDIGE OPPGAVER. En økende befolkning trenger flere arbeidsplasser, og dette vil også være en viktig fremtidig oppgave. Et helse- og omsorgsvesen som allerede er underbemannet, skal altså bygges opp til å betjene en betydelig befolkningstilvekst.

Hvis vi bringer helse ut til den enkelte borger, kan vi oppnå trygghet, lokale arbeidsplasser – og skatteinntekter – til lokale miljøer

«Heldigvis» har myndighetene bygget opp et helsebyråkrati som i dag er stort nok til å betjene flere titalls millioner mennesker. På et område har altså våre myndigheter vært fremtidsrettet.

En rivende medisinsk teknisk utvikling som vi er nødt til å adaptere, krever både personer og betydelige investeringer. IKT utviklingen er hurtig med nye IT løsninger, cloud-konvertering, 5G-nettutvikling og eksterne servere og lagersystemer som krever informasjonssikring som vi ikke har i dag.

MISNØYEN. Dessuten er befolkningen økende utilfreds med helse- og omsorgsvesenet generelt. Befolkningen er lei av å stå i lange ventekøer for å bli undersøkt og behandlet for lidelser som reduserer deres livskvalitet. Folk er lei av økende byråkratisering med langsomme og tungvinte beslutningsprosesser, og de er lei av å bli kriminalisert av et mastodontisk Nav-system.

En bedre økonomi hos mange norske kvinner og menn fører til at flere sykeforsikrer seg, og i tillegg er villige til å egenbetale for hurtigere hjelp fremfor å vente, ofte i usikker lang tid.

Norske helsearbeidere; leger, sykepleiere, hjelpepleiere og andre, er høyt utdannede, velkvalifiserte og fremragende i sin tjeneste, men det er altfor få av dem.

LØSNINGSFORSLAG. Vi står overfor en rekke forhold og problemer som må løses! Her er noen løsningsforslag:

 • Reduser byråkratiseringen og tillat fagfolk å stå lenger i arbeid, øk utdanningstakten og gi alle med godkjent autorisasjon rett til trygderefusjon.
 • Sett nasjonale standarder for elektroniske pasientjournaler (EPJ) etter Akson-standard. Å redusere – eller helst oppheve – alle helseregioner, reduserer byråkrati og antallet styrer.
 • Reduser eller fjern konsulenter der det offentlige allerede har kvalifiserte utredere!
 • Opprett sentrale innkjøpsordninger for alt medisinskteknisk utstyr!
 • Unngå å splitte opp velfungerende faglige miljøer!

Bring helse ut til den enkelte borger: Det gir trygghet, lokale arbeidsplasser og skatteinntekter til lokale miljøer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 17/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!