Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nødvendig å finne en løsning for Livsvitenskapsbygget

Vi setter vår lit til at Kunnskapsdepartementet – og våre politikere – forstår alvoret og finner en økonomisk farbar løsning for å realisere Norges største universitetsbygg som planlagt.

Publisert: 2020-10-24 — 10.58

Solveig Kristensen

Innlegg: Solveig Kristensen, prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)
Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

OPPFØRINGEN AV Livsvitenskapsbygget i Oslo står i fare på grunn av økte kostnader til knyttet til utfordrende grunnforhold på byggetomta. Vi håper derfor at politikere bevilger de nødvendige midlene.

Morten Dæhlen

Universitetet i Oslo (UiO) utvikler Norges største forskningsbygg. I hjertet av Oslo Science City – og i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) og andre samarbeidspartnere – skal det nye bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap reises i Gaustadbekkdalen.

Dette konseptbygget skal huse landets beste forskere og en fremtidsrettet, teknologisk avansert instrumentpark.

KONKURRANSEKRAFT. Gjennom denne bevilgningen har vi ved UiO forpliktet oss til å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Konvergens-prinsippet skal legges til grunn ved at det etableres en syntese av fag, forskningsmetoder og idéer i et integrert fagfellesskap med deltakelse fra hele den vitenskapelige bredden.

Denne modellen springer ut fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston – med ett av de sterkeste innovasjonsmiljøene i verden.

Vi har forpliktet oss til å utvikle et ledende universitetsmiljø for livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft

KVALITETSMOTOR. I Livsvitenskapsbygget skal det blant annet satses på forskning og utdanning innen antimikrobiell resistens, persontilpasset medisin, nyskapende helseteknologi, bærekraftig livsløp, nevrovitenskap og digital livsvitenskap.

Nye teknologiplattformer og avansert vitenskapelig utstyr vil sørge for at nybygget blir en motor for økt omfang og kvalitet på forskningen, utvikling av nye utdanningstilbud og utdanning av flere kandidater innen områder som er viktige for samfunnet.

MEDISINSK TEKNOLOGI. Et nytt mastergradsprogram innen medisinsk teknologi er eksempel på et viktig utdanningssamarbeid mellom fagområder som skal etableres i Livsvitenskapsbygget. Det planlagte innovasjonssenteret vil legge til rette for at forskning og kunnskap kan utvikles til samfunnsnyttige produkter, tjenester og løsninger.

Livsvitenskapsbygget blir unikt i sitt slag i Norge og vil bidra til å gi hele nasjonen et grunnlag for forskning og utdanning i verdensklasse.

ØKONOMIEN MÅ AVKLARES. Oppføringen av dette bygget, Norges største og mest avanserte universitetsbygg, står nå i fare på grunn av økte kostnader knyttet til utfordrende grunnforhold. Den enorme byggegropen i Gaustadbekkdalen er et trist syn etter at Statsbygg stanset byggevirksomheten i påvente av økonomiske avklaringer.

Gitt at samfunns- og effektmålene skal opprettholdes og at konvergensprinsippet skal legges til grunn, har UiO, basert på grundige analyser, konkludert med at det foreligger begrensede muligheter for å kutte i bygget. Det undersøkes også om det er mulige å realisere dette konseptbygget i samarbeid med OUS.

Vi setter nå vår lit til at vår eier, Kunnskapsdepartementet, og våre politikere finner en økonomisk farbar løsning slik at Livsvitenskapsbygget kan realiseres som planlagt. Det er ikke bare viktig for oss – det er viktig for Norge.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatterne er ledere for det fakultetet som er sterkest involvert i det nye livsvitenskapsbygget.

Dagens Medisin 17/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!