Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vekk med skyttergravs-retorikken om de private!

Skal vi møte fremtidens utfordringer, må det bli flere tjenesteleverandører enn kun de offentlige. La oss droppe skyttergravsretorikken – og heller diskutere hvordan vi tar i bruk alle gode krefter for å løse helseutfordringene.

Publisert: 2020-10-23 — 11.16

Anita Tunold

Kronikk: Anita Tunold, administrerende direktør, Aleris Helse AS

KORONAPANDEMIEN HAR vist hvor avgjørende private alternativer er for å sikre et tilstrekkelig helsetilbud. Likevel er den politiske debatten om privat helse preget av ytterpunkter, kraftige påstander og enkle språklige bilder. Det handler om kun en liten del av det vi private bidrar med i helsetjenesten – og uten at de store utfordringene vi står ovenfor, trekkes frem.

Dette er synd – ettersom vi trenger dybde om så viktige spørsmål.

FREMTIDEN. Det er på tide at vi diskuterer en helhetlig politikk for fremtidens helsetjeneste.

I høst har styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre i hovedsak diskutert ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) når privat helse har vært tema. Omkring 15.000 pasienter fikk behandling gjennom FBV i fjor. Dette er ikke flere pasienter enn vi i Aleris har innom dørene i løpet av en uke. Så de kan umulig være her de store utfordringene for fremtiden ligger?

Skal vi møte fremtidens utfordringer på helseområdet, må vi sørge for at det finnes flere tjenesteleverandører enn bare de offentlige. Derfor vil jeg løfte noen spørsmål inn i debatten:

 • Hvordan kan vi sikre at vi har private helsetjenesteleverandører når vi trenger dem?
 • Hvordan kan vi sikre at private helsetjenester brukes på riktig måte?

FLERE HENDER. Koronasituasjonen har til fulle vist at det er behov for private leverandører – befolkningen tjener på at vi finnes. Vi private har de siste månedene demonstrert at vi kan snu oss fort rundt og bidra der det trengs.

For at private helsetjenesteleverandører skal være der når samfunnet har bruk for oss, må vi ha en viss aktivitet i bunnen

Da øyeklinikken ved OUS Ullevål gikk ned for telling i begynnelsen av pandemien, stilte Aleris opp og behandlet dem som ikke kunne vente på behandling. På samme vis har vi hjulpet med å ta unna koronakøer som oppsto innen en rekke medisinske fagområder over hele landet da de offentlige sykehusene måtte avlyse planlagte behandlinger og operasjoner for å konsentrere seg om pandemiberedskap. Det ville i større grad ha gått utover pasientene dersom vi ikke hadde vært der.

Og da kommunene fikk krav om å stille tilstrekkelig testkapasitet til rådighet for innbyggerne, stilte vi private opp på kort varsel. På én dags varsel Aleris etablerte den testberedskapen både Oslo og Bergen etterspurte. Private pasienter har vi testet i tråd med FHIs anbefalinger siden koronautbruddets begynnelse.

TRYGGHET. Vi er stolt av å kunne bidra til å skape trygghet for pasientene. Sammenlignet med store offentlige sykehus og kommunehelsetjenester er vi små, fleksible og har korte beslutningsveier. Derfor kan vi omstille oss raskt. Men selv ikke vi kan gå fra null til hundre i slike sammenhenger.

For at Aleris og andre private helsetjenesteleverandører skal være der når samfunnet har bruk for oss, må vi ha en viss aktivitet i bunn. Vi må ha erfarne medarbeidere i drift og veletablerte rutiner. For å ha oss i beredskap for å trå til med ekstra hender, må politikerne gi oss rom til å arbeide også mellom krisene. Svaret på dette er ikke å strupe oss, som noen tar til orde for, men tvert om å sikre at vi forblir et viktig supplement til det offentlige helsevesenet gjennom gode, forutsigbare rammevilkår.

FORUTSIGBARHET. Hvordan kan vi sikre at private helsetjenester brukes på riktig måte?

Når felleskapet skal løse oppgaver på vegne av befolkningen, bør løsningen velges ut ifra behov, kvalitet og kostnad. Anbudskonkurranser som er basert på kvalitet og pris, sikrer pasientene et godt tilbud av høy kvalitet, samtidig som det sparer samfunnet for unødvendige kostnader. Aleris utfører helsetjenester på vegne av alle de fire helseregionene. Det ønsker vi å fortsette med. Dette er kontrakter vi har vunnet etter omfattende anbudskonkurranser der vi har konkurrert på pris og kvalitet.

Her er det de offentlige sykehusene som definerer behovet i sitt område – og vi bidrar til å dekke det. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser at de private utfører de utvalgte tjenestene til betydelig lavere kostnad enn de offentlige sykehusene. Pasientene betaler kun egenandel, på samme måte som ved et offentlig sykehus. Og enda et pluss: Ettersom disse kontraktene gjerne har en varighet på fire–seks år, betyr det forutsigbarhet for de offentlige sykehusene, for oss som leverandører og ikke minst for pasientene.

KAPASITET. Noen pasienter velger å komme direkte til oss uten å gå via fastlegen for en henvisning. Disse pasientene betaler for tjenesten selv, eller de bruker sin helseforsikring. Det gjør at pasienten raskt får behandling – uten å bruke av felleskapets ressurser. Samfunnet sparer dessuten på at pasienten raskt kommer tilbake til jobb, noe som også har en enorm verdi for den enkelte. Ikke minst bidrar det til å frigjøre kapasitet i det offentlige helsevesenet, slik at flest mulig får hjelp raskest mulig.

La oss droppe skyttergravsretorikken – og heller diskutere hvordan vi fremover tar i bruk alle gode krefter for å løse våre felles helseutfordringer.

Interessekonflikt/disclaimer: Aleris-konsernet er det største private helseforetaket i Skandinavia, og Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. 


Dagens Medisin 17/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!