Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SKROTET: Appen Smittestopp ble skrotet, mandag. Nå har regjeringen bestemt at det skal lages en ny app, med smittesporingsløsningen til Apple / Google.

– Vi har tapt mange måneder

Kjersti Toppe (Sp) mener regjeringen har somlet med å beslutte hvordan appen for smittesporing skulle lages. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er ikke enig.

Publisert: 2020-10-02 — 09.20

– Nå har vi tapt mange måneder der vi kunne hatt en velfungerende app som drev smittesporing, sier Kjersti Toppe (Sp), medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Toppe viser til pressekonferansen mandag, hvor det ble klart at Folkehelseinstituttet (FHI) sikter på å lage en app som kan koble seg opp mot Apple / Google sin smittesporingsløsning, og at den vil ta omtrent åtte uker å utvikle.

TRAGISK: Kjersti Toppe (Sp) mener det er tragisk at det har tatt måneder å avklare hva slags app som skal lages, når «vi står midt oppe i en ny situasjon med oppblomstring av smitte».

Foto: Lasse Moe

Men først skal appen anskaffes via et anbud, som skal gjennomføres av FHI i samarbeid med gjennom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett.

 

«Åtte uker»
– Når det har gått åtte uker, da vil det ha blitt jul omtrent. Da mister vi kanskje bruk av appen på den andre toppen med smitte. Dette kunne regjeringen gjort på en annen måte, sier Toppe.

RASKE: – Vi har ikke somlet med smittesporingsappen. Snarere tvert imot mener jeg vi har handlet raskt, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Vidar Sandnes

Hun mener regjeringen burde ha vist større respekt for innvendingene som kom mot den første appen, Smittestopp, som ble lansert i april i år. Blant annet ble applikasjonen kritisert av IT-miljøet om at den ikke ivaretok personvernet, fordi den drev unødvendig overvåkning, og benyttet en sentral lagringsløsning.

Appen fikk også kritikk fra organisasjonen Amnesty International, blant annet for å lagre lokasjonsdata på brukerne.

Kritisk til stortingsforslag
– Til og med i juni mente regjeringen at det fortsatt skulle ses på en løsning som også drev med forskning, ved å ha sentral lagring.

Toppe viser til at Senterpartiet hadde et forslag i Stortinget som ikke fikk flertall i juni, hvor de ba om å skrote appen og lage en helt ny som ikke drev med sentral datalagring. Samme dag ble det lagt frem et forslag fra regjeringspartiene i Stortinget om at appen skulle deles i to. En for smittesporing, og en for forskning.

– Da fikk Høie og regjeringen igjennom vedtaket om at appen skulle deles i to. I praksis er forslaget de nå går for det vi egentlig foreslo i juni, men da ville ikke Høie gi slipp på overvåkningsdelen av appen.

Toppe peker på at forskningsdelen av appen var utgangspunktet for kritikken mot applikasjonen, ettersom den forutsatte sentral lagring av lokasjonsdata.

– Veldig mange var interessert i å laste ned appen til å begynne med. Da ble den lansert som en smittesporingsapp. Men dette var vel så mye en overvåkningsapp.

LES OGSÅ
Skal lage ny app for smittesporing

 

– Tragisk
– Nå har de gått tilbake på det, og laget en app som vi snakket om hele tiden. Det er tragisk at dette har tatt mange måneder når vi står midt oppe i en ny situasjon med oppblomstring av smitte.

Toppe viser til at kommunene bruker masse tid på å finne nærkontakter.

– Dette kan ta helt opp mot fem dager, som vi har sett i Bergen. Dette har jo bidratt til at det blusser opp smitte, sier hun.

– Jeg mener at her har regjeringen seg selv å takke. De gapte over for mye. De ble klart advart mot overvåkning, men allikevel så laget de først en løsning som drev med det. De ga seg ikke før etter seks måneder ut i pandemien. Det er seks tapte måneder.

 

LES OGSÅ
– Utrolig at det har tatt så lang tid

Tror FHI har presset
Toppe peker på at Regjeringen nok har fått press fra FHI om at appen skulle drive med forskning.

– FHI har vært veldig tydelig på at de måtte ha den overvåkningsdelen for å følge med på tiltak og Høie la seg på deres linje.

Hun mener også at FHI ikke har tatt innover seg personvernproblemene i appen.

– Jeg oppfatter at FHI ikke har vært lydhøre. De har ikke respektert utfordringene med personvernet i det de foreslo først. Slik sett undervurderte de den opplagte skandalen i overvåkningsopplegget. Jeg håper at de lærer av dette til en annen gang.

Toppe påpeker at selv om man står i en pandemi, så handler det om tillitt.  

– Du skal ikke gamble med personvern og dermed tillitten i en pandemi. Det hadde vært smartere å få på plass smittesporings-appen først.

– Har ikke somlet
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener tvert om at Norge har vært raske.

– Vi har ikke somlet med smittesporingsappen. Snarere tvert imot mener jeg vi har handlet raskt. Norge var tidlig ute med å utvikle en app for smittesporing. Vi mente det var et viktig tiltak i den situasjonen vi stod i 12. mars. Arbeidet gikk bra, men Datatilsynet mente at løsningen til FHI ikke var i tråd med godt personvern. Dermed var det riktig å gjøre en ny vurdering av veien videre.

Høie peker på at han ikke var fornøyd over at appen ble stoppet av Datatilsynet.

– I motsetning til Toppe var jeg ikke fornøyd da Datatilsynet stoppet det første løsningen.

Helse- og omsorgsministeren påminner om at de nå går for en løsning som ikke lagrer data sentralt.

– FHI har nylig levert en anbefaling om å anskaffe en ny app for smittesporing som er basert på rammeverket til Google og Apple. Mange land har allerede tatt i bruk dette rammeverket i sine apper. Den nye appen vil ikke lagre data sentralt, og vil derfor være mindre inngripende i personvernet. Appen er kun for digital smittesporing, ikke for forskning og analyse.

 

Har hentet erfaringer
– FHI har brukt tiden siden juli på å innhente erfaringer fra andre land og oppdatere kunnskapsgrunnlaget slik at regjeringen kunne fatte en ny beslutning om veien videre, sier han.

Helseministeren viser til at appen må anskaffes i markedet.

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og at personvernet blir godt ivaretatt. Det tror jeg nettopp er viktig for tilliten til den nye appen.

 

Dagens Medisin har kontaktet Folkehelseinstituttet. De oppgir å ikke ha noen kommentarer «de ønsker å knytte til saken».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!