Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SKUFFET: Mina Gerhadsen forventer tydelige grep om både sukker- alkohol- og tobakksavgifter, samt nevnte flere tiltak for å fremme aktivitet og god ernæring i skolen. 

Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Peker på paradokser

Nasjonalforeningen for folkehelsen er skuffet over handlingsplanen for fysisk aktivitet og peker på politiske paradokser i folkehelsepolitikken. 

Publisert: 2020-09-15 — 18.00
LES OGSÅ
Høies helseløfter: Gap mellom retorikk og ambisjoner

Dagens Medisin har spurt fagforeninger og brukerorganisasjoner om å vurdere Bent Høie som helseminister, trekke fram områder han har innfridd og peke på løfter som ennå ikke er holdt – ett år før stortingsvalget. 

Mina Gerhardsen, generalsekretrær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, hadde håpet at en egen folkehelseminister skulle være bra for regjeringens folkehelsepolitikk, men ble skuffet:

– Det førte til at det verken ble penger eller kraft bak kravene. Vi er glade for at ansvaret igjen er samlet under én minister, sier Gerhardsen.

For Nasjonalforeningen er det aller viktigste en satsing på barn og unge.

– Som gratis skolemat og fysisk aktivitet i skolen. Vi ble svært skuffet over handlingsplanen som ikke inneholder det Stortinget har bestemt, at alle barn skal ha en times fysisk aktivitet i skolen. Dette kan ikke være opp til den enkelte skole eller kommune.

Vi har gitt Høie klar beskjed om at det er de befolkningsrettede tiltakene som fungerer.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

I handlingsplanen står det bare at ««Skolen og lærere står i dag fritt til å ta i bruk fysisk aktivitet som del av undervisningen og skolehverdagen»

Nasjonalforeningen vil også ha investeringer i tiltak som faktisk gjør en forskjell på befolkningsnivå.

– Det hjelper ikke å lansere nye app-er når man samtidig kutter i sukkeravgiften og vurderer å kutte i alkoholavgiften. Det vil være veldig uheldig å gjøre de mest helseskadelige produktene billigere og dette slår i hjel det uttalte politiske målet om en bedre folkehelse.

Gerhardsen viser til at koronaviruset er spesielt farlig for personer med kroniske livsstilssykdommer.

– Regjeringen jobber med en ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer. Og vi forventer tydelige grep om både sukker- alkohol- og tobakksavgifter, samt nevnte tiltak i skolen. Og vi har gitt Høie klar beskjed om at det er de befolkningsrettede tiltakene som fungerer. 

Til slutt trekker hun frem demensomsorgen, hvor koronapandemien har vist store kunnskapshull.

– Halvparten av dem med demens har ikke engang en diagnose. Kun én av ti har et dagtilbud og det er store mangler på sykehjemsplasser og fagpersonell, særlig i kommunene. Pandemien avdekket av kommunenes beredskapsplaner ikke er tilpasset at 80 prosent av dem som er på sykehjem har en demenssykdom. Vi trenger flere som kan mer for å tilrettelegge omsorgen på best mulig måte. Vi har store forventninger til den bebudede demensplanen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!