Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Akson og Ciber: Oraklenes tid burde være forbi

Alle erfaringer med mislykkede offentlige IT prosjekter – og vurderinger av størrelser på sykehus, bør nå kritisk summeres opp og deles med politikerne og befolkningen.

Publisert: 2020-09-10 — 10.20

Per Vaglum

Innlegg: Per Vaglum, professor dr.med. og spesialist i psykiatri, Oslo

DET PÅGÅR EN debatt om det offentliges store IT investeringer, og størrelsen på sykehus. Dette er ingen ny diskusjon, den var på dagsordenen allerede i 1990.

Flere feil ble gjort.

Som et kort, anekdotisk bidrag til å hindre at disse feilene blir gjort på ny, vil jeg kort beskrive to erfaringer fra 1990, da jeg som nyvalgt dekanus i Oslo var medlem av styret ved det gamle Rikshospitalet.

TID. Jeg gjorde to observasjoner som dessverre er relevante den dag i dag. Den første kom da jeg fikk vite at både Universitetet i Oslo (UiO) og Rikshospitalet hadde engasjert et IT-selskap kalt «Oracle» til å utarbeide et gigantisk sammenbindende datasystem.

Men: Hvor var den klassiske dannelsen på myndighetsnivå? Hyre inn et IT-firma med det navnet?

Oraklet ga som kjent aldri entydige svar, og svarene måtte tolkes. Det viste seg at Oracle var et dekkende navn og måtte i stor grad bruke jobben til opplæring av egne ansatte. Dette tok fem år.

STØRRELSE. Den andre observasjonen var at politikere, departement – og Rikshospitalets styre – visste at det Rikshospitalet, som Stortinget skulle vedta, kom til å ville være for lite fra første dag. Så viste det seg også at sykehuset, straks etter, måtte påbygges til langt høyere kostnader enn nødvendig.

La ikke historien gjenta seg enda en gang

Årsaken var at sykehuset, i forslaget til Stortinget, måtte være så lite dersom det skulle bli vedtatt.

STORE PLANER. Sterke politiske krefter ville ikke ha noe nytt Rikshospital, og i hvert fall ikke i Oslo. Jeg ble også fortalt at det største partiet i Stortinget egentlig var «Distriktspartiet», det vil si alle representanter som kom utenfra Oslo og Østlandet – uansett parti.

Nå er man i gang med nye helseplaner og med helsevesenets felles journalsystem Akson, i tillegg til rettstvisten mellom IT-selskapet Experis Ciber og Operaen i Oslo, om forsinket levering av ERP-systemet SAP Business Bydesign.

DEL ERFARINGENE! Alle erfaringer med mislykkede offentlige IT prosjekter og vurderinger av størrelser på sykehus – bør nå kritisk summeres opp og deles med politikerne og befolkningen.

La ikke historien gjenta seg enda en gang.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 14/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!