Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsedirektoratet bekymret – ber legene øke bruk av diagnosekodene for covid-19

Helsedirektoratet er bekymret for om covid-19-diagnosene benyttes i tilstrekkelig grad. Dette kan føre til at oversikten over covid-syke utenfor sykehus blir mangelfull.

Publisert: 2020-09-02 — 09.37
Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det er svært viktig at fastleger og legevakt bruker de ulike diagnosekodene for covid-19 i sin registrering. 

Dette sier Beate Margrethe Huseby, fagdirektør i Helsedirektoratet, til Dagens Medisin. Direktoratet er nå bekymret for at de ulike covid-diagnosene brukes for lite.

Det brukes tre ulike diagnosekoder i forbindelse med covid-19. To av dem ble opprettet for å overvåke pandemien:

R991 – mistenkt eller bekreftet covid-19 ble opprettet først.

Deretter ble det vurdert som hensiktsmessig å skille mellom mistenkt/sannsynlig covid-19 og bekreftet covid-19. Da innførte man fra 4. mai en egen diagnosekode for pasienter med bekreftet smitte, R992.

Koden R27 (engstelig for sykdom i luftveiene) eksisterte før pandemien, og ble benyttet for omtrent 300 pasienter per måned i januar og februar.

Flere testede enn registrerte
Helsedirektoratet har sammenstilt tall fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), som viser at antallet testede for covid-19 i juni og juli er høyere enn antallet pasienter med registrerte covid-diagnoser.

– Dette gir grunn til bekymring for om covid-19-diagnosene benyttes i tilstrekkelig grad, og om oversikten for covid-syke utenfor sykehus blir mangelfull, sier Huseby.

Ifølge Husebys undersøkelse eksploderte omfanget av pasienter med kodene R27 og R991 i mars, og begge kodene ble benyttet omtrent like mye.

Og i mars var det flere - 143 436 personer – som var i kontakt med fastlege eller legevakt på grunn av engstelse for sykdom (R27), og mistanke eller bekreftet om Covid-19 (R991), enn antall personer som ble testet for smitte, som var 81 913 personer.

Merk at disse tallene representerer unike pasienter, altså at pasientene telles kun én gang per måned, selv om de har har flere kontakter eller konsultasjoner i denne perioden.

– På dette tidspunktet, i mars, var testkapasiteten begrenset, og det ser ut til at fastlegene og legevaktene bidro til å prioritere hvem som hadde størst behov for testing, heter det fra Huseby.

– Fra juni ser vi at månedlige tall på testede er høyere enn antallet pasienter som ble registrert med en av kodene R27, R991 eller R992.

– For juli kan dette i noen grad skyldes et etterslep i registreringer, men avviket er likevel tydelig, sier hun.

– Ettersom pasienter som ønsket å teste seg for covid-19, måtte ta kontakt med fastlege eller legevakt for henvisning til testing frem til 12. august, kan dette bety at noen benytter andre diagnosekoder enn de overnevnte. Dette gjør oss i dårligere stand til å følge med på fastlegers og legevaktenes arbeid med covid-19, og på helsetjenestetilbudet for disse pasientene, sier Huseby.

Nærkontakter
Hvorfor det er brukt andre diagnoser, mener hun blant annet kan skyldes at nærkontakter kanskje ikke er direkte mistenkt for å ha smitte.

– Helsedirektoratet ønsker at diagnosene skal brukes på alle som blir testet, fordi det da er lettere å følge med på fastlegenes og legevaktenes arbeid for de pasientene som har vært i kontakt med fastlege om covid-19. Dette vil også gjøre det lettere å forske på disse pasientene i ettertid. En annen grunn til at det kanskje ikke er blitt registrert, er at det kan ta noe tid før de nye kodene oppdateres i systemene, sier hun.

Helsedirektoratet ønsker at koden R991 benyttes for alle pasienter med mistenkt eller sannsynlig covid-19, og opplyser at fra mai har koden R991 blitt benyttet i økende grad på bekostning av koden R27.

–  Dette viser at kodingen går i riktig retning, men foreløpige tall for juni og juli viser at koden R27 fremdeles ble benyttet for henholdsvis 32.000 og 22.000 pasienter uten at R991 eller R992 ble oppgitt samtidig. Det er særlig fastlegene som fremdeles benytter koden R27, mens legevaktene oftere benytter R991, opplyser Huseby.

Lite registreres som konsultasjon

– Vi finner også at lite av testaktiviteten i legevaktene registreres som konsultasjon. Kun 30 prosent av pasientene hos legevakt med kode R991, og 35 prosent av pasientene med kode R27, hadde en konsultasjon. Hos fastlegene ble omtrent 80 prosent av pasientene med kodene R27, R991 og R992 registrert med konsultasjon, sier Huseby.

Kun 30 prosent av pasientene hos legevakt med kode R991, og 35 prosent av pasientene med kode R27 hadde en konsultasjon. Hos fastlegene ble omtrent 80 prosent av pasientene med kodene R27, R991 og R992 registrert med konsultasjon.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!