Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Endelig på rett vei, Bent Høie?

Vi forventer at helseministeren bidrar med ekstrabevilgninger for å ruste opp dagens fødselsomsorg – og bevilgninger til det nye tilbudet om tidlig ultralyd. Er vi kanskje endelig på rett vei – eller taper vår tjeneste igjen i kampen om midlene og ressursene?

Publisert: 2020-06-12 — 10.19

Kari Aarø

Innlegg: Kari Aarø, leder for Den norske jordmorforening

10. JUNI FIKK helseforetakene overlevert et justert oppdragsdokument for 2020. I tillegg til en justering av oppdragsdokumentet foretakene fikk i februar, mottok de regionale helseforetakene (RHF-ene) også et nytt oppdrag med å følge opp kompetanse- og ressursbehov dokumentert i rapporten «Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem i utvikling av fødeinstitusjonene».

Rapporten ble sluppet 11. mars, og den kunne ikke ha kommet på et mer uheldig tidspunkt.

TYDELIG SIGNAL. Vi som har vært med å utarbeide rapporten, fryktet at den ville støve ned i en skuff. Men nå henter helseministeren den altså frem igjen og tar på alvor den bekymringen som vi i flere år har hatt for fødselsomsorgen. At helseminister Bent Høie (H) gjør dette i en tid der helseforetakene står i mange utfordringer tilknyttet Covid-19, er et tydelig signal om at fødselsomsorgen nå må prioriteres.

Rapporten viser utviklingen innen fødselsomsorgen fra 2008-2018. De siste ti årene har det vært en jevn nedgang i antallet fødsler per år, men kompleksiteten i fødepopulasjonen har økt. Antallet fødsler hvor mor er født utenfor Norge, har økt fra 19,9 til 30,2 prosent. Kompliserende faktorer som blant annet astma, blødning i svangerskapet og diabetes, har økt fra 18 til 22,4 prosent. Induksjoner har økt fra 15,6 til 23,8 prosent, og i 2019 har induksjonsraten økt ytterligere til 26 prosent.

BEMANNINGEN. I samme tidsperiode har også kvalitetskravene til fødselsomsorgen blitt tydeligere: Det har blitt mer oppmerksomhet rundt tilstedeværelse under fødselen, og anbefalingen om én til én-omsorg under aktiv fødsel har fått et stort fokus. Liggetiden har gått ned og kontroller i spesialisthelsetjenesten har økt.

At helseministeren i et nylig oppdatert oppdragsdokument ber helseforetakene om spesielt å se på fødselsomsorgen, er et tydelig signal

Vi mener at totalen av alle disse endringene viser at fødselsomsorgen trenger en økning i bemanningen til tross for lavere fødselstall.

I rapporten som kom 11. mars, presenterer arbeidsgruppen en rekke anbefalinger om bemanning, normtall, finansiering og seleksjon.

REKRUTTERINGEN. Rapporten peker også på at helseforetakene bør ha en langsiktig plan for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene, slik at behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen blir dekket.

I tillegg til tall fra Medisinsk fødselsregister (MFR) inneholder rapporten en situasjonsbeskrivelse fra oss som jobber tett på fødekvinnen, jordmødrene og gynekologene. En samstemt gruppe beskriver en arbeidshverdag med et for stort arbeidspress og en betydelig økt arbeidsmengde. Årsaken er den økte kompleksiteten hos de fødende, flere oppgaver, underfinansiering av tjenesten – og at det er vanskeligere å rekruttere og beholde både jordmødre og leger i de store fødeinstitusjonene.

PÅ RETT VEI, HØIE? I tillegg til det tydelige signalet fra helseministeren i det oppdaterte oppdragsdokumentet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at Helsedirektoratet vil få i oppdrag å revidere veilederen «Et trygt fødetilbud» fra 2010. Den norske jordmorforening ønsker denne revideringen velkommen – og vi er klar til å bidra inn i arbeidet.

I fortsettelsen er vi spent på om dette vil føre til de endringene som vi mener er nødvendig for å sikre alle gravide og fødende et tilbud av høy kvalitet – eller om vår tjeneste igjen taper i kampen om midlene og ressursene. Vi vet at det til syvende og sist er økonomien og prioriteringene som bestemmer. Vi forventer derfor at helseministeren i statsbudsjettet bidrar med ekstrabevilgninger til å ruste opp dagens fødselsomsorg og bevilgninger til det nye tilbudet om tidlig ultralyd.

Kanskje er vi nå endelig på rett vei, Bent Høie?


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!