Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KVALITETSREGISTER: I tillegg til helseatlas, utvikles det nå kvalitetsregister både innen rusbehandling og psykisk helsevern, og Helsedirektoratet og helseregionene jobber med å utarbeide en analyse av befolkningens fremtidige behov for psykiske helsetjenester, sier Bent Høie. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie om helseatlas: – Stort behov for mer kunnskap

– Det er stort behov for mer kunnskap innenfor disse områdene slik at vi kan sikre et likeverdig tilbud og videreutvikle tilbudet i tråd med befolkningens behov, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om helseatlaset.

Publisert: 2020-06-10 — 13.38
LES OGSÅ
Svært store variasjoner i behandling av alvorlig psykisk syke eldre

 

– Jeg er svært glad for at vi nå har fått det første helseatlaset for psykisk helsevern og rusbehandling. Det gir oss nyttig kunnskap om bruken av helsetjenester for disse pasientene på tvers av geografi og alder. Denne kunnskapen må ledere og fagfolk bruke til å vurdere sine tjenester opp mot andre og til å lære av hverandre. Det vil gjøre kvaliteten på tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser bedre og mer likeverdige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en kommentar på regjeringens nettsider til Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling.

Som Dagens Medisin skriver, er det funnet store geografiske variasjoner i bruk av helsetjenester. I atlaset reises det særlig bekymring for de alvorlig psykisk syke eldre: Eldre med boområde Lovisenberg hadde nær sju ganger flere kontakter per pasient enn de fra Finnmark.

I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av kjønn, alder og hvor i landet de bor. For å få svar på om helsetjenestene er likeverdige, trenger vi mer kunnskap om pasientenes behov for helsetjenester, og om tilbudet de får samlet sett, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, fastslås det på regjeringens nettsider

– Dette arbeidet er vi godt i gang med. I tillegg til helseatlas, utvikles det nå kvalitetsregister både innen rusbehandling og psykisk helsevern, og Helsedirektoratet og helseregionene jobber med å utarbeide en analyse av befolkningens fremtidige behov for psykiske helsetjenester. Det er stort behov for mer kunnskap innenfor disse områdene slik at vi kan sikre et likeverdig tilbud og videreutvikle tilbudet i tråd med befolkningens behov, sier Høie.

Dette er det første helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling, men det niende i rekken over helseatlas. De åtte første atlasene tok for seg somatisk sykdom.

Det planlegges også et helseatlas som ser på bruk av somatiske helsetjenester hos pasienter i psykisk helsevern og TSB.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!